Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

18.07.2014 side 1 Raufoss ASA ”Globale utfordringer i norsk bildelindustri” ved Tor Giæver Raufoss ASA SINTEF, Trondheim 6. februar 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "18.07.2014 side 1 Raufoss ASA ”Globale utfordringer i norsk bildelindustri” ved Tor Giæver Raufoss ASA SINTEF, Trondheim 6. februar 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 18.07.2014 side 1 Raufoss ASA ”Globale utfordringer i norsk bildelindustri” ved Tor Giæver Raufoss ASA SINTEF, Trondheim 6. februar 2003.

2 18.07.2014 side 2 Raufoss ASA Trender i bilindustrien Global bransje med godt fungerende logistikk og leverandørnettverk Nye krav til sikkerhet, miljø og funksjoner Samlet sett gjør dette at bilfabrikkene må levere bedre prestasjoner til lavere pris BMW, Honda, Peugeot/Citroen, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Daewoo, Porsche og andre forventes å forsvinne eller inngå i større globale bilfirmaer Høy endringstakt krever fleksible underleverandører Fører til stort prispress på leverandørene Arbeidsintensive produkter produseres i lavkostland og sterk økning i utviklingsinnsats

3 18.07.2014 side 3 Raufoss ASA Fram til 2010 forventes følgende i volumutvikling i antall produserte biler pr. år : –Japan: Reduksjon ca. 1% –Sør Øst Asia: Vekst ca. 6% –Kina:Vekst ca. 13% –Øst Europa:Vekst ca. 6% –Vest Europa:Vekst ca. 0,5% –Sør Amerika:Vekst ca. 5% –Nord Amerika:Reduksjon ca. 0,5% Global overkapasitet (70 mill. biler/40 mill. biler) fører til restrukturering og konsolidering Plattformstrategi for å redusere kostnadene. (Audi/VW fra 20 stk. på 80 tallet til 4 i dag) Global OEM krever global leverandør Outsourcing av ikke kjerneprodukter (på 80 tallet ca. 70% inhouse produksjon mot 30% i dag) Modulstrategi fører til kraftig reduksjon av antall leverandører (Tier 1) Restrukturering hos underleverandørene Økt forbruk av aluminium i bil. GM, Ford og Chrysler benytter alle over 100 kg pr. bil. Dette forventes å øke med 20 - 40 % hos GM på nye plattformer Trender i bilindustrien

4 18.07.2014 side 4 Raufoss ASA Trend: Øket ansvar for bilindustriens leverandørnettverk BildelerKomponenterModuler Et system er en funksjon som kan bli satt sammen av flere komponenter/moduler Et sub-system som kan bli testet og verifisert med en funksjon Systemer Produksjon av standard deler flyttes til lav-kost industrialiserte land

5 18.07.2014 side 5 Raufoss ASA Produksjon både i Europa og Nord Amerika PPM : –25 feil pr. million deler Betalingsbetingelser: –fra 30 til 60 dager, nå også opp til 120 dager (Italia) Verktøy: –betalt av leverandør Prototyper: –betalt av leverandør Leveringsmåte: –sekvens Leveringspresisjon: –100% Prisutvikling: –3 - 5% reduksjon pr. år Miljøkrav: –ISO 14000 –99% resirkulering av metallavfall Kvalitet –QS 9000, ISO/TS 16949 Krav fra våre kunder. Globaliseringen fører til ekstrem konkurranse

6 18.07.2014 side 6 Raufoss ASA Logistikkens bidrag i vår verdikjede Ekstreme krav til ytelse på kvalitet, tid og presisjon fra kundene Krav til kostnadsreduksjon og lønnsomhet Høy ytelse kombinert med LEAN Manufacturing Ca. 65 % av kostnadene er logistikkrelatert Logistikk avgjørende for suksess !

7 18.07.2014 side 7 Raufoss ASA Utfordringene framover... De gode bildelleverandørene har innført QS 9000 eller ISO/TS 16949 som del av en styringsfilosofi/management system og ser på det som et verktøy for å styre og bedre kvalitet og effektivitet –de er selskaper som er i vekst på flere kontinent –de oppnår god rentabilitet Mange har innført QS 9000 eller ISO/TS 16949 i eksisterende organisasjon og med eksisterende arbeidsform –de opplever at systemet øker kostnadene og klarer ikke å gjennomføre lønnsom vekst De som ikke arbeider med å ta i bruk tilsvarende verktøy i den globale konkurransearenaen forsvinner!

8 18.07.2014 side 8 Raufoss ASA Komponentsourcing og valuta Komponenter sources fra EU for leveranser både til Raufoss og Canada samt fra USA for leveranser både til Raufoss og Canada Back to back avtaler på valuta i US$ og € gir liten eller ingen risiko for valutasvingninger

9 18.07.2014 side 9 Raufoss ASA Planlegging QS 9000, APQP fasen eller ISO/TS 16949. Produktets kvalitetsplanlegging, tidsplanlegging og utarbeidelse av styringsplan. TID Produksjons start ForserieProgram beslutning Konsept beslutning Prototyper Produktutvikling Prosessutvikling Produkt og prosess verifisering Produksjon Kunnskapstilbakeføring, evaluering og korrektive/forbedrende tiltak Denne fasen kortes tidsmessig ned - Forskning - Forutvikling - Standardisert basiskunnskap: - Funksjonskunnskap - Materialkunnskap - Prosesskunnskap

10 18.07.2014 side 10 Raufoss ASA Et produktområde hvor vi har gode muligheter Aluminium hjulopphengsarmer til GME og GMNA. Årsomsetning ca NOK 800 mill. Produksjon 2001- 2009. Venstre side av bilen CONTROLARM A-REAR CONTROLARM A1-FRONT FORAN BAK

11 18.07.2014 side 11 Raufoss ASA Noen karakteristika ved GM ordren Kunden: –Verdens største og mest komplekse bilprodusent –Verdens første og største globale bilplattform –Avansert kommunikasjon, GM vil konsekvent ta i bruk verdens mest avanserte internett - portal Produktet: –Andre løsninger fikk problemer med å oppnå den ønskede funksjon og vekt. –Vi utviklet i nært samarbeid med SAAB og resten av GM en kostnadseffektiv løsning Kompetansen, noen karakteristika: –Omfattende produkt-, material-, prosess og produksjonskompetanse –God og rask kunderespons –Omfattende kobling mellom akademisk- og erfaringsbasert kompetanse Utvikle expatriate teams –Utvikle høykompetente norske team som skal føre teknologien utviklet og implementert på Raufoss til Canada. –Sørge for nøytralisering av kulturforskjeller mellom Raufoss og Quebec –Matriseorganisert ledelse i en overgangsfase fra forsøks- og småproduksjon til serieproduksjon er godt i gang. Teknologi –Benytte samme produksjonsteknologi i Canada som på Raufoss og i størst mulig grad samme utstyr- og maskinleverandører

12 18.07.2014 side 12 Raufoss ASA Kompetanse og valg av teknologi Hvorfor er RA en attraktiv leverandør til den globale OEM industrien? –Vi har satset på moderne teknologi som gir rasjonelle prosesser –Vi har benyttet mange års forme- og materialteknologi fra andre aluminiumsapplikasjoner til å gjelde for hjuloppheng –Vi har satset ekstremt mye på innovasjon og utvikling av lettvekts bilkomponenter –Vi har utviklet medarbeidere og øket deres kompetanse i henhold til valgt teknologi og funksjonsområde i bil –Vi har utviklet tverrfaglige og tverrkulturelle team for best mulig læreeffekt mellom Raufoss og Canada. Canadiere på Raufoss i ca. 1 år og Expatriates fra Raufoss i Canada på to års kontrakter

13 18.07.2014 side 13 Raufoss ASA Kan vi også produsere i Norge framover? Ja, –hvis vi har en del grunnleggende kompetanse i det norske nettverket –hvis det er behov for høy grad av innovasjon i både produkt og produksjonsprosess –hvis det er et høyt industrialiseringsnivå –hvis det stiller høye krav til kvalitet og organisasjonskompetanse –hvis man klarer å stabilisere kronekursen vis a vis € og US$ og, –vi utnytter forskningsmiljøene i Norge og utlandet. Forskningsinnsatsen må imidlertid være strategisk rettet og dermed lett tilgjengelig for kompetansebasert industri –vi villig er med på norske og utenlandske forskningsprosjekter relatert til våre materialer, produkter og prosesser I dag har vi –etablert langsiktig og integrert samarbeid med SINTEF blant annet innen funksjonsområde teknologiledelse –etablert forskningsprosjektet POND (Process Oriented Network Development) med tre hovedelementer; innovativ logistikk, lean manufacturing og HRM, MOMENT (The MObile Manufacturing ENTerprise) hvor hensikten er å utvikle metoder for bedre kommunikasjon, bedre logistikk og raskere industrialisering i et globalt nettverk samt SMARTLOG som har elementer i seg av ovenstående. –deltagelse i andre felles EU baserte forskningsprosjekter


Laste ned ppt "18.07.2014 side 1 Raufoss ASA ”Globale utfordringer i norsk bildelindustri” ved Tor Giæver Raufoss ASA SINTEF, Trondheim 6. februar 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google