Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Globale utfordringer i norsk bildelindustri”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Globale utfordringer i norsk bildelindustri”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Globale utfordringer i norsk bildelindustri”
SINTEF, Trondheim 6. februar 2003. ”Globale utfordringer i norsk bildelindustri” ved Tor Giæver Raufoss ASA

2 Trender i bilindustrien
Global bransje med godt fungerende logistikk og leverandørnettverk Nye krav til sikkerhet, miljø og funksjoner Samlet sett gjør dette at bilfabrikkene må levere bedre prestasjoner til lavere pris BMW, Honda, Peugeot/Citroen, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Daewoo, Porsche og andre forventes å forsvinne eller inngå i større globale bilfirmaer Høy endringstakt krever fleksible underleverandører Fører til stort prispress på leverandørene Arbeidsintensive produkter produseres i lavkostland og sterk økning i utviklingsinnsats

3 Trender i bilindustrien
Fram til 2010 forventes følgende i volumutvikling i antall produserte biler pr. år : Japan: Reduksjon ca. 1% Sør Øst Asia: Vekst ca. 6% Kina: Vekst ca. 13% Øst Europa: Vekst ca. 6% Vest Europa: Vekst ca. 0,5% Sør Amerika: Vekst ca. 5% Nord Amerika: Reduksjon ca. 0,5% Global overkapasitet (70 mill. biler/40 mill. biler) fører til restrukturering og konsolidering Plattformstrategi for å redusere kostnadene. (Audi/VW fra 20 stk. på 80 tallet til 4 i dag) Global OEM krever global leverandør Outsourcing av ikke kjerneprodukter (på 80 tallet ca. 70% inhouse produksjon mot 30% i dag) Modulstrategi fører til kraftig reduksjon av antall leverandører (Tier 1) Restrukturering hos underleverandørene Økt forbruk av aluminium i bil. GM, Ford og Chrysler benytter alle over 100 kg pr. bil. Dette forventes å øke med % hos GM på nye plattformer

4 Trend: Øket ansvar for bilindustriens leverandørnettverk
Bildeler Komponenter Moduler Systemer Produksjon av standard deler flyttes til lav-kost industrialiserte land Et system er en funksjon som kan bli satt sammen av flere komponenter/moduler Et sub-system som kan bli testet og verifisert med en funksjon

5 Globaliseringen fører til ekstrem konkurranse
Krav fra våre kunder. Produksjon både i Europa og Nord Amerika PPM : 25 feil pr. million deler Betalingsbetingelser: fra 30 til 60 dager, nå også opp til 120 dager (Italia) Verktøy: betalt av leverandør Prototyper: Leveringsmåte: sekvens Leveringspresisjon: 100% Prisutvikling: 3 - 5% reduksjon pr. år Miljøkrav: ISO 14000 99% resirkulering av metallavfall Kvalitet QS 9000, ISO/TS 16949

6 Logistikkens bidrag i vår verdikjede
Ekstreme krav til ytelse på kvalitet, tid og presisjon fra kundene Krav til kostnadsreduksjon og lønnsomhet Høy ytelse kombinert med LEAN Manufacturing Ca. 65 % av kostnadene er logistikkrelatert Logistikk avgjørende for suksess !

7 Utfordringene framover...
De gode bildelleverandørene har innført QS 9000 eller ISO/TS som del av en styringsfilosofi/management system og ser på det som et verktøy for å styre og bedre kvalitet og effektivitet de er selskaper som er i vekst på flere kontinent de oppnår god rentabilitet Mange har innført QS 9000 eller ISO/TS i eksisterende organisasjon og med eksisterende arbeidsform de opplever at systemet øker kostnadene og klarer ikke å gjennomføre lønnsom vekst De som ikke arbeider med å ta i bruk tilsvarende verktøy i den globale konkurransearenaen forsvinner!

8 Komponentsourcing og valuta
Komponenter sources fra EU for leveranser både til Raufoss og Canada samt fra USA for leveranser både til Raufoss og Canada Back to back avtaler på valuta i US$ og € gir liten eller ingen risiko for valutasvingninger

9 QS 9000, APQP fasen eller ISO/TS 16949.
Produktets kvalitetsplanlegging, tidsplanlegging og utarbeidelse av styringsplan. Konsept beslutning Program beslutning Prototyper Forserie Produksjons start Planlegging - Forskning - Forutvikling - Standardisert basiskunnskap: - Funksjonskunnskap - Materialkunnskap - Prosesskunnskap Produktutvikling Prosessutvikling Produkt og prosess verifisering Produksjon Kunnskapstilbakeføring, evaluering og korrektive/forbedrende tiltak Denne fasen kortes tidsmessig ned TID

10 Et produktområde hvor vi har gode muligheter
Aluminium hjulopphengsarmer til GME og GMNA. Årsomsetning ca NOK 800 mill. Produksjon Venstre side av bilen FORAN BAK CONTROLARM A1-FRONT CONTROLARM A-REAR

11 Noen karakteristika ved GM ordren
Kunden: Verdens største og mest komplekse bilprodusent Verdens første og største globale bilplattform Avansert kommunikasjon, GM vil konsekvent ta i bruk verdens mest avanserte internett - portal Produktet: Andre løsninger fikk problemer med å oppnå den ønskede funksjon og vekt. Vi utviklet i nært samarbeid med SAAB og resten av GM en kostnadseffektiv løsning Kompetansen, noen karakteristika: Omfattende produkt-, material-, prosess og produksjonskompetanse God og rask kunderespons Omfattende kobling mellom akademisk- og erfaringsbasert kompetanse Utvikle expatriate teams Utvikle høykompetente norske team som skal føre teknologien utviklet og implementert på Raufoss til Canada. Sørge for nøytralisering av kulturforskjeller mellom Raufoss og Quebec Matriseorganisert ledelse i en overgangsfase fra forsøks- og småproduksjon til serieproduksjon er godt i gang. Teknologi Benytte samme produksjonsteknologi i Canada som på Raufoss og i størst mulig grad samme utstyr- og maskinleverandører

12 Kompetanse og valg av teknologi
Hvorfor er RA en attraktiv leverandør til den globale OEM industrien? Vi har satset på moderne teknologi som gir rasjonelle prosesser Vi har benyttet mange års forme- og materialteknologi fra andre aluminiumsapplikasjoner til å gjelde for hjuloppheng Vi har satset ekstremt mye på innovasjon og utvikling av lettvekts bilkomponenter Vi har utviklet medarbeidere og øket deres kompetanse i henhold til valgt teknologi og funksjonsområde i bil Vi har utviklet tverrfaglige og tverrkulturelle team for best mulig læreeffekt mellom Raufoss og Canada. Canadiere på Raufoss i ca. 1 år og Expatriates fra Raufoss i Canada på to års kontrakter

13 Kan vi også produsere i Norge framover?
Ja, hvis vi har en del grunnleggende kompetanse i det norske nettverket hvis det er behov for høy grad av innovasjon i både produkt og produksjonsprosess hvis det er et høyt industrialiseringsnivå hvis det stiller høye krav til kvalitet og organisasjonskompetanse hvis man klarer å stabilisere kronekursen vis a vis € og US$ og, vi utnytter forskningsmiljøene i Norge og utlandet. Forskningsinnsatsen må imidlertid være strategisk rettet og dermed lett tilgjengelig for kompetansebasert industri vi villig er med på norske og utenlandske forskningsprosjekter relatert til våre materialer, produkter og prosesser I dag har vi etablert langsiktig og integrert samarbeid med SINTEF blant annet innen funksjonsområde teknologiledelse etablert forskningsprosjektet POND (Process Oriented Network Development) med tre hovedelementer; innovativ logistikk, lean manufacturing og HRM, MOMENT (The MObile Manufacturing ENTerprise) hvor hensikten er å utvikle metoder for bedre kommunikasjon, bedre logistikk og raskere industrialisering i et globalt nettverk samt SMARTLOG som har elementer i seg av ovenstående. deltagelse i andre felles EU baserte forskningsprosjekter


Laste ned ppt "”Globale utfordringer i norsk bildelindustri”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google