Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.produksjonslogistikk.no Norsk industri i Norge ? Drives det storstilt utflagging av norsk industri ? Hva er tallenes tale ? Finnes det alternative.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.produksjonslogistikk.no Norsk industri i Norge ? Drives det storstilt utflagging av norsk industri ? Hva er tallenes tale ? Finnes det alternative."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.produksjonslogistikk.no Norsk industri i Norge ? Drives det storstilt utflagging av norsk industri ? Hva er tallenes tale ? Finnes det alternative strategier ? Kan forskerne bidra med kunnskap, forståelse og metoder ?

2 www.produksjonslogistikk.no

3 Takk til Norsk Hydro !

4 www.produksjonslogistikk.no Made in Hong Kong !

5 www.produksjonslogistikk.no

6

7

8 Stadig nye trusler Stadig nye trusler Men tegn til bedring... Men tegn til bedring... Noe går bra Noe går bra Tidens budskap !

9 www.produksjonslogistikk.no La oss få noen fakta om industrien i Norge

10 www.produksjonslogistikk.no Industriens verdiskapning

11 www.produksjonslogistikk.no Industrien står for 10% av verdiskapningen i Norge, 2001 Olje og gass Service og tjenesteyting Offentlig 1,8 % 22,9 % 2,4 % 4,4 % 9,2 % 8,8 % 19,8 % 20,9 % Jordbruk, skogbruk, fiske, fangst, oppdrett Olje og naturgass, bergverk Industri Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Transport og telekommunikasjon Hotell, restaurant, finans, boligtjenester, forr. tjenesteyting Off.adm, forsvar, undervisning, helse og sosial Industri 10 % Kilde: SSB/Bruttoprodukt

12 www.produksjonslogistikk.no Verdiskapning pr industrigren, 2001 Nærings- og nytelsesm. Forlag Oljeraff. Verkstedindustri Skip og oljeplatf. 15 % 2 % 4 % 5 % 10 % 5 % 8 % 26 % 12 % 3 % Nærings- og nytelsesmiddelindustri Tekstil- og bekledningsindustri Trelast- og trevareindustri Treforedling Forlag og grafisk industri Oljeraffinering, kjem. og mineralsk industri Kjemiske råvarer Metallindustri Verkstedindustri Bygging av skip og oljeplattformer Møbelindustri og annen industri Kilde: SSB/Bruttoprodukt

13 www.produksjonslogistikk.no Industri er ingen vekstnæring!!! Kilde: SSB/Bruttoprodukt Service

14 www.produksjonslogistikk.no Antall industriarbeidsplasser

15 www.produksjonslogistikk.no 14 % av oss jobber i industrien Industri Varehandel Service og tjenesteyting Offentlig sektor 4 % 1 % 14 % 1 % 7 % 13 % 9 % 15 % 36 % Jordbruk, skogbruk, fiske, fangst, oppdrett Olje og naturgass, bergverk Industri Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Transport og telekommunikasjon Hotell, restaurant, finans, boligtjenester, forr. tjenesteyting Off.adm, forsvar, undervisning, helse og sosial Kilde: SSB

16 www.produksjonslogistikk.no Sysselsatte pr industrigren, 2001 Nærings- og nytelsesm. Forlag Verkstedindustri Skip og oljeplatf. 17,7 % 2,6 % 5,4 % 3,4 % 10,7 % 8,1 % 3,0 % 5,1 % 26,9 % 11,9 % 5,1 % Nærings- og nytelsesmiddelindustri Tekstil- og bekledningsindustri Trelast- og trevareindustri Treforedling Forlag og grafisk industri Oljeraffinering, kjem. og mineralsk industri Kjemiske råvarer Metallindustri Verkstedindustri Bygging av skip og oljeplattformer Møbelindustri og annen industri Kilde: SSB

17 www.produksjonslogistikk.no Varierende, men synkende antall arbeidsplasser Kilde: SSB

18 www.produksjonslogistikk.no Prognose for industrisysselsettingen 277.000 arbeidsplasser i 2001 mot 305.000 i 1988 (SSB) 2001-2004: Reduksjon av ytterligere 25.000 arbeidsplasser i industri (SSB 2002) Norges Bank tror at industrisysselsettingen vil reduseres med 60.000 arbeidsplasser frem til 2010 I hht. SSB bør industrisysselsettingen vokse og ikke avta i det raske tempoet en har sett etter 1998

19 www.produksjonslogistikk.no Industrien er viktig for Norges eksportandel

20 www.produksjonslogistikk.no 29% av 2001-eksporten fra industri Råolje og naturgass Industriprodukter Sjøfrakter 42 % 2 % 1 % 29 % 1 % 12 % 3 % 2 % 5 % 3 % Råolje og naturgass Skip Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske Industriprodukter Andre varer Bruttofrakter, utenriks sjøfart Reisetrafikk Samferdsel Finans- og forretningstjenester Andre tjenester Kilde: SSB

21 www.produksjonslogistikk.no Eksportutvikling pr industrigren Kilde: SSB Verksteds- produkter Metaller Nærings- og nytelsesm. Raf. oljeprod.

22 www.produksjonslogistikk.no Klar eksportvekst frem til 2000 Kilde: SSB Råolje og naturgass

23 www.produksjonslogistikk.no Synkende lønnsomhet

24 www.produksjonslogistikk.no Industriens resultater: D riftsresultat i prosent av driftsinntekter (NHO 2002) Kilde: SSB *Anslag NHO

25 www.produksjonslogistikk.no Konjunkturbarometeret er pessimistisk

26 www.produksjonslogistikk.no SSB 4. kvartal 2002: Innsatsvarer: Fallende ordrebeholdning Investeringsvarer: Kraftig forverring Konsumvarer: Sterkere konkurranse Klare tegn til nedgang i produksjonsvolum og kapasitetsutnytting. Bedrifter rapporterer om fallende sysselsetting

27 www.produksjonslogistikk.no Tiltak dersom dagens situasjon vedvarer (TBL 2003) 90%: Betydelig påvirket av sterk krone 60%: Utflagging av produksjon 40%: Kutt i investeringsplaner 30%: Oppsigelser 5%: Nedleggelse av produksjon

28 www.produksjonslogistikk.no Hva handler dette om …. …..og kan forskerne bidra med kunnskap, forståelse og metoder ?

29 www.produksjonslogistikk.no Å drive vareproduksjon..

30 www.produksjonslogistikk.no Produkter (med tjenester) Form og funksjon Image-renomme Kompetanse Ressurser Tilstedeværelse Etc… Lavest mulig kostnad Leveringsytelse Varianter Tid Presisjon Informasjon Ordre/bestillingsprosesser

31 www.produksjonslogistikk.no Alternative strategier … Flytte ut eller overlate til andre Forbedringer i eksisterende virksomhet Global tilstedeværelse

32 www.produksjonslogistikk.no Forbedringstiltak Automatisere fysiske prosesser Produktmodularisering og standardisering Forenkle og automatisere administrative prosesser Forbedret logistikk og styring – nye styringsmodeller Lean Manufacturing Kompetanseutvikling ……

33 www.produksjonslogistikk.no Flytte ut eller overlate til andre Global tilstedeværelse Strategisk kompetanse Handelsbarrierer Avstand og tid Kvalitet Stabilitet Kostnad Samhandling produktutvikling og produksjon Kultur og mentalitet styring risiko Lover og regler Kort eller lang sikt Avtaler Logistikk Ordre- og bestillingsprosesser Kostnad

34 www.produksjonslogistikk.no kostnadene ved leverandør søk (informasjons innhenting, reiser) initierings kostnadene (leverandør evaluering, reiser, inspeksjon) kostnadene knyttet til å inngå kontrakt (forhandlinger, juridiske kostnader) transport kostnadene og toll kostnader ved å kjøpe hvor mye reduseres overhead kostnader knyttet til å lage produktet (ingen reduksjon/ overhead kostnader fjernes) kostnadene knyttet til varer i transitt ved større distanse til produksjonen kostnadene knyttet til større sikkerhetslager for å sikre leveringsevnen totale lagerkostnadene i kjeden (hos leverandør, i transport, og på eget råvare lager) kostnadene knyttet til hasteleveranser kostnadene ved garanti krav hvis leverandøren har lang læringskurve kostnadene for reiser og opphold for ingeniører som skal få prosessen riktig slik at produktet blir laget etter korrekte spesifikasjoner og med akseptabel kvalitet kostnadene knyttet til gjenværende eller vrakede deler som var bestilt etter en lang tids prognose, og som det egentlig ikke var behov for potensielle kostnaden ved å bruke en kontraktprodusent som senere blir din konkurrent arbeids og IT kostnader knyttet til å styre produkter og informasjonsflyt i komplekse verdikjeder over lange distanser i land som forskjellig forretningspraksis. Enhets kostnadene ved å kjøpe + En kjøpe eller lage beslutning er et enkelt regnestykke !!!..eller ?

35 www.produksjonslogistikk.no Prosjekter ved SINTEF/NTNU MOMENT Styringsmodell for world class performance hos RCT Industrialisering av nye produkter Metodikk og verktøy for global etablering av nye fabrikker SMARTLOG Verdikjede design og struktur Styring av integrerte verdikjeder PLOG (Bedrifter i Nettverk, P2005) Parallelle produksjonsnettverk og Integrerte verdikjeder PRODUKSJONSLOGISTIKK Utvikling av styringsmodeller Utvikling av masseprodusert skreddersøm Verdikjede design

36 www.produksjonslogistikk.no Til slutt … …..framtidas skapes ved at folk som tenker ulikt tenker sammen.. kreativ - konstruktiv - kritisk


Laste ned ppt "Www.produksjonslogistikk.no Norsk industri i Norge ? Drives det storstilt utflagging av norsk industri ? Hva er tallenes tale ? Finnes det alternative."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google