Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk industri i Norge ? Drives det storstilt utflagging av norsk industri ? Hva er tallenes tale ? Finnes det alternative strategier ? Kan forskerne bidra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk industri i Norge ? Drives det storstilt utflagging av norsk industri ? Hva er tallenes tale ? Finnes det alternative strategier ? Kan forskerne bidra."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk industri i Norge ? Drives det storstilt utflagging av norsk industri ? Hva er tallenes tale ? Finnes det alternative strategier ? Kan forskerne bidra med kunnskap, forståelse og metoder ?

2

3 Takk til Norsk Hydro !

4 Made in Hong Kong !

5

6

7

8 Tidens budskap ! Stadig nye trusler Men tegn til bedring...
Noe går bra

9 La oss få noen fakta om industrien i Norge

10 Industriens verdiskapning

11 Industrien står for 10% av verdiskapningen i Norge, 2001
1,8 % Offentlig Olje og gass 22,9 % 20,9 % Jordbruk, skogbruk, fiske, fangst, oppdrett Olje og naturgass, bergverk Industri Service og tjenesteyting Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Industri 10 % Varehandel Transport og telekommunikasjon 19,8 % Hotell, restaurant, finans, boligtjenester, forr. tjenesteyting Off.adm, forsvar, undervisning, helse og sosial 2,4 % 4,4 % 8,8 % 9,2 % Kilde: SSB/Bruttoprodukt

12 Verdiskapning pr industrigren, 2001
3 % Skip og oljeplatf. Nærings- og nytelsesm. 15 % 12 % 2 % Verkstedindustri 4 % Nærings- og nytelsesmiddelindustri Tekstil- og bekledningsindustri Trelast- og trevareindustri 5 % Treforedling Forlag og grafisk industri Forlag Oljeraff. Oljeraffinering, kjem. og mineralsk industri Kjemiske råvarer Metallindustri 26 % Verkstedindustri Bygging av skip og oljeplattformer 10 % Møbelindustri og annen industri 10 % Kilde: SSB/Bruttoprodukt 8 % 5 %

13 Industri er ingen vekstnæring!!!
50 000 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 est. Jordbruk, skogbruk, fiske, fangst, oppdrett Olje og naturgass, bergverk Industri Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Transport og telekommunikasjon Hotell, restaurant, finans, boligtjenester, forr.tjenesteyting Off.adm, forsvar, undervisning, helse og sosial Off.adm. Olje og gass Service Kilde: SSB/Bruttoprodukt

14 Antall industriarbeidsplasser

15 14 % av oss jobber i industrien
1 % Offentlig sektor Industri 14 % Jordbruk, skogbruk, fiske, fangst, oppdrett 36 % Olje og naturgass, bergverk 1 % Industri Kraft- og vannforsyning 7 % Bygge- og anleggsvirksomhet Service og tjenesteyting Varehandel Varehandel Transport og telekommunikasjon Hotell, restaurant, finans, boligtjenester, forr. tjenesteyting 13 % Off.adm, forsvar, undervisning, helse og sosial 15 % 9 % Kilde: SSB

16 Sysselsatte pr industrigren, 2001
5,1 % Nærings- og nytelsesm. Skip og oljeplatf. 17,7 % 11,9 % Verkstedindustri 2,6 % Nærings- og nytelsesmiddelindustri Tekstil- og bekledningsindustri Trelast- og trevareindustri 5,4 % Treforedling Forlag og grafisk industri Forlag Oljeraffinering, kjem. og mineralsk industri Kjemiske råvarer 3,4 % Metallindustri Verkstedindustri Bygging av skip og oljeplattformer 26,9 % Møbelindustri og annen industri 10,7 % 8,1 % Kilde: SSB 5,1 % 3,0 %

17 Varierende, men synkende antall arbeidsplasser
100 200 300 400 500 600 700 800 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Jordbruk, skogbruk, fiske, fangst, oppdrett Olje og naturgass, bergverk Industri Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Transport og telekommunikasjon Hotell, restaurant, finans, boligtjenester, forr.messig tjenesteyting Off.adm, forsvar, undervisning, helse og sosial Off.adm. Reduksjon på arbeidsplasser Økning på arbeidsplasser Reduksjon på arbeidsplasser Kilde: SSB

18 Prognose for industrisysselsettingen 277
Prognose for industrisysselsettingen arbeidsplasser i 2001 mot i 1988 (SSB) : Reduksjon av ytterligere arbeidsplasser i industri (SSB 2002) Norges Bank tror at industrisysselsettingen vil reduseres med arbeidsplasser frem til 2010 I hht. SSB bør industrisysselsettingen vokse og ikke avta i det raske tempoet en har sett etter 1998

19 Industrien er viktig for Norges eksportandel

20 29% av 2001-eksporten fra industri
3 % 5 % Råolje og naturgass 2 % 3 % Sjøfrakter 12 % Råolje og naturgass 42 % Skip Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske Industriprodukter 1 % Andre varer Industriprodukter Bruttofrakter, utenriks sjøfart Reisetrafikk Samferdsel Finans- og forretningstjenester Andre tjenester 29 % Kilde: SSB 2 % 1 %

21 Eksportutvikling pr industrigren
Verksteds-produkter Metaller Raf. oljeprod. Nærings- og nytelsesm. Kilde: SSB

22 Klar eksportvekst frem til 2000
Råolje og naturgass Kilde: SSB

23 Synkende lønnsomhet

24 Industriens resultater: Driftsresultat i prosent av driftsinntekter (NHO 2002)
Kilde: SSB *Anslag NHO

25 Konjunkturbarometeret er pessimistisk

26 SSB 4. kvartal 2002: Innsatsvarer: Fallende ordrebeholdning
Investeringsvarer: Kraftig forverring Konsumvarer: Sterkere konkurranse Klare tegn til nedgang i produksjonsvolum og kapasitetsutnytting. Bedrifter rapporterer om fallende sysselsetting

27 Tiltak dersom dagens situasjon vedvarer (TBL 2003)
90%: Betydelig påvirket av sterk krone 60%: Utflagging av produksjon 40%: Kutt i investeringsplaner 30%: Oppsigelser 5%: Nedleggelse av produksjon

28 …..og kan forskerne bidra med kunnskap, forståelse og metoder ?
Hva handler dette om …. …..og kan forskerne bidra med kunnskap, forståelse og metoder ?

29 Å drive vareproduksjon..

30 Lavest mulig kostnad Produkter (med tjenester) Leveringsytelse
Form og funksjon Image-renomme Kompetanse Ressurser Tilstedeværelse Etc… Leveringsytelse Varianter Tid Presisjon Informasjon Ordre/bestillingsprosesser Lavest mulig kostnad

31 Alternative strategier …
Flytte ut eller overlate til andre Global tilstedeværelse Forbedringer i eksisterende virksomhet

32 Automatisere fysiske prosesser
Forbedringstiltak Automatisere fysiske prosesser Produktmodularisering og standardisering Forenkle og automatisere administrative prosesser Forbedret logistikk og styring – nye styringsmodeller Lean Manufacturing Kompetanseutvikling ……

33 bestillingsprosesser
Kostnad Samhandling produktutvikling og produksjon Handelsbarrierer Kvalitet Flytte ut eller overlate til andre Strategisk kompetanse Ordre- og bestillingsprosesser Kostnad Stabilitet Kort eller lang sikt Avstand og tid Global tilstedeværelse Lover og regler Avtaler styring Kultur og mentalitet risiko Logistikk

34 + Enhets kostnadene ved å kjøpe
En kjøpe eller lage beslutning er et enkelt regnestykke !!! ..eller ? Enhets kostnadene ved å kjøpe + hvor mye reduseres overhead kostnader knyttet til å lage produktet (ingen reduksjon/ overhead kostnader fjernes) kostnadene for reiser og opphold for ingeniører som skal få prosessen riktig slik at produktet blir laget etter korrekte spesifikasjoner og med akseptabel kvalitet arbeids og IT kostnader knyttet til å styre produkter og informasjonsflyt i komplekse verdikjeder over lange distanser i land som forskjellig forretningspraksis. kostnadene knyttet til gjenværende eller vrakede deler som var bestilt etter en lang tids prognose, og som det egentlig ikke var behov for potensielle kostnaden ved å bruke en kontraktprodusent som senere blir din konkurrent kostnadene knyttet til å inngå kontrakt (forhandlinger, juridiske kostnader) totale lagerkostnadene i kjeden (hos leverandør, i transport, og på eget råvare lager) kostnadene knyttet til varer i transitt ved større distanse til produksjonen kostnadene knyttet til større sikkerhetslager for å sikre leveringsevnen kostnadene ved garanti krav hvis leverandøren har lang læringskurve kostnadene ved leverandør søk (informasjons innhenting, reiser) initierings kostnadene (leverandør evaluering, reiser, inspeksjon) transport kostnadene og toll kostnader ved å kjøpe kostnadene knyttet til hasteleveranser

35 Prosjekter ved SINTEF/NTNU
MOMENT Styringsmodell for world class performance hos RCT Industrialisering av nye produkter Metodikk og verktøy for global etablering av nye fabrikker SMARTLOG Verdikjede design og struktur Styring av integrerte verdikjeder PLOG (Bedrifter i Nettverk, P2005) Parallelle produksjonsnettverk og Integrerte verdikjeder PRODUKSJONSLOGISTIKK Utvikling av styringsmodeller Utvikling av masseprodusert skreddersøm Verdikjede design

36 kreativ - konstruktiv - kritisk
Til slutt … kreativ - konstruktiv - kritisk …..framtidas skapes ved at folk som tenker ulikt tenker sammen..


Laste ned ppt "Norsk industri i Norge ? Drives det storstilt utflagging av norsk industri ? Hva er tallenes tale ? Finnes det alternative strategier ? Kan forskerne bidra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google