Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Thomas Brandt – P2005-KONFERANSEN, 9.2.06 Nettverkssamarbeid under skiftende markedsbetingelser – et forsvarsindustrielt eksempel THOMAS BRANDT IHK –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Thomas Brandt – P2005-KONFERANSEN, 9.2.06 Nettverkssamarbeid under skiftende markedsbetingelser – et forsvarsindustrielt eksempel THOMAS BRANDT IHK –"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Thomas Brandt – P2005-KONFERANSEN, 9.2.06 Nettverkssamarbeid under skiftende markedsbetingelser – et forsvarsindustrielt eksempel THOMAS BRANDT IHK – NTNU ”FABRIKKEN”/BiN – P2005

2 2 Thomas Brandt – P2005-KONFERANSEN, 9.2.06 Strategiske nettverksvalg Bedrifter: Telenor Alcatel (STK) KDA Simrad FFI Sjøforsvaret (SFK) Innovasjon Norge (SND) Forskere: Anne Kristine Børresen (historiker) Anne Lise Bjørnstad (psykolog) Berit Stenersen (geograf) Sigrid Damman (antropolog) Thomas Brandt (historiker) Se Dale/Karlsdottir/Strandhagen (red.): Bedrifter i Nettverk, Tapir, 2004, del 5.

3 3 Thomas Brandt – P2005-KONFERANSEN, 9.2.06 Alma Centrex og telemonopolets opphør Alcatel STK og Telenors samarbeid om utvikling av Alma Centrex – et verktøy for konfigurering av VPN, i perioden 1993–2000. To partnere som kjente hverandre godt: God felles forståelse av produktet og målet med samarbeidet. Likevel tapsprosjekt. Internt: Vage og dårlige avtaler. Eksternt: Lite tilpasningsevne til endringene i telemarkedet. Monopolet som forsvant.

4 4 Thomas Brandt – P2005-KONFERANSEN, 9.2.06 UNISON – omfang og finansiering Totalt budsjett: Ramme på 69 millioner over 3 år. Antall deltakere: Ca 35 forskere. 2 faser. (Kun fase 1 studert her) Fase 1: Fra høsten 1998 – januar 2000. Vår metode: Intervjuer, skriftlig dokumentasjon, deltakende observasjon. Arbeidsdeling: Brandt – prosjektets kontekst; Damman – prosjektet som kulturell praksis.

5 5 Thomas Brandt – P2005-KONFERANSEN, 9.2.06 UNISON-prosjektets kontekst Et nytt regime innen FoU i norsk forsvarsindustri Identifisering av satsingsområder for FoU Totalprosjekt, Smart Procurement, sivile spin-offs En rekke nye anskaffelsesprosjektet for Forsvaret sto for døren: Fregatter, minerydding, undervannsbåter. FFI: Undervanns- og sonarteknologi: ”God, men spredt kompetanse”

6 6 Thomas Brandt – P2005-KONFERANSEN, 9.2.06 UNISON- prosjektets form og funksjon Partnerne: FFI, KDA, Sjøforsvaret, SND og Simrad. ”Gamle venner, nye omgangsformer”: Fra lineær innovasjonsmodell til nettverksmodell UNISON=UNdervanns Informasjons- og SONarteknologi Prosjektets ”janusansikt”: Monofunksjonelt nettverk for utvikling av en konkret demonstrator – multifunksjonelt nettverk for utvikling av kompetanse og samarbeidsformer 3 målsettinger: –Utvikle demonstrator for Anti Submarine Warfare (ASW) –Utvikle kompetanse –Utvikle samarbeidsformer og nettverksrelasjoner

7 7 Thomas Brandt – P2005-KONFERANSEN, 9.2.06 UNISON i praksis FFI: Både ”kunde” og ”underleverandør”. Horisontal integrering på tvers av bedriftsgrensene Et nettverk med korte og lange tråder

8 8 Thomas Brandt – P2005-KONFERANSEN, 9.2.06 UNISONe forskjeller Deltakernes ulike ”selvbilder”: Systemorientert vs. Komponentorientert + grunnforskningsorientert vs. Anvendelsesorientert SystemorientertKomponentorientert Grunnforskningsorientert Anvendelsesorientert KDA Kongsberg FFI Kjeller KDA Asker FFI Horten KDA Stjørdal Simrad

9 9 Thomas Brandt – P2005-KONFERANSEN, 9.2.06 UNISONe forskjeller forts. Opplevelsen av ”kulturforskjeller” Språkproblemer Plattformproblemer Avstandsproblemer Kultur som ”idiom” for forskjeller

10 10 Thomas Brandt – P2005-KONFERANSEN, 9.2.06 Utfordringene for UNISON Skinnenighet om målet med prosjektet Ulike identiteter og lojaliteter i konflikt Hvordan bygge fellesskap når ”serveren er nede”? Asymmetrisk måloppnåelse i de ulike delprosjektene Fregattsaken og endringen i prosjektets ”markedsbetingelser” UNISON nådde ikke målsettingene sine i fase 1


Laste ned ppt "1 Thomas Brandt – P2005-KONFERANSEN, 9.2.06 Nettverkssamarbeid under skiftende markedsbetingelser – et forsvarsindustrielt eksempel THOMAS BRANDT IHK –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google