Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRODUKTIVITET 2005 1997-2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRODUKTIVITET 2005 1997-2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 PRODUKTIVITET

2 PRODUKTIVITET En langsiktig satsning for å utvikle NTNU/SINTEF til en attraktiv strategisk alliansepartner for norsk vareproduserende industri.

3 VISJON Norske vareproduserende bedrifter og NTNU med
samarbeidende utdannings- og forskningsmiljøer skal gjennom strategiske allianser oppnå internasjonal konkurranseevne basert på kompetanse. Kompetanseutvikling på høyt internasjonalt nivå som kombinerer spisskompetanse innen teknologi, organisasjon og ledelse vil utgjøre en av de viktigste konkurransefaktorene for det norske industrisamfunn.

4 KUNNSKAPSPERSPEKTIVET
Avanserte produkter Avansert produksjon Avanserte kunder Mennesket i sentrum Tverrfaglige løsninger som krever samvirke mellom teknologi, ledelse, økonomi og organisasjon

5 TVERRFAGLIG SAMARBEID

6 P2005 VAREMERKER Strategiske allianser
Kompetanse og vitenskapelig kvalitet Internasjonale nettverk Helhetsforståelse

7 MÅLGRUPPER Vareproduserende industri innen: Maskin, metallvare Plast
Møbel Elektronisk og elektromekanisk Næringsmiddel Tjenesteyting (til vareproduksjon)

8 SENTRALE OPPGAVER Strategiske satsingsområder Dr. gradsarbeider
Utredninger og enkeltprosjekter Utvikling av internasjonale nettverk Kompetansetilførsel NTNU Informasjon

9 SATSNINGSOMRÅDER Fleksibel, effektiv og pålitelig produksjon (forstudie høsten 1999) Integrert produktutvikling Grunnleggende forståelse og utvikling av bearbeidingsprosesser Modellering og simulering (prosessorientert) Bedrifter i nettverk Industriell økologi (livssyklus - miljø) Fabrikken Arena bedriftsutvikling

10 PROSJEKTMODELL Et overordnet, felles tema
Refleksjon og langsiktig kompetansebygging Utveksling av personell mellom industri og NTNU (begge veier) Utveksling av personell med utenlandske aktører (begge veier) Høyest mulig grad av samlokalisering

11 GJENNOMFØRINGSMODELL

12 PROSJEKT-TEAM Satsningsområder Forskere fra NTNU/SINTEF
Personell fra industribedriftene Dr. grads-studenter Rådgivere/deltakere fra samarbeidende miljøer

13 PROGRAMSTYRE Adm.dir. Olav Volldal (leder) Kongsberg Automotive ASA
FoU-sjef Knut Stokland Teeness ASA Dir. Knut Sunde TBL Prod.utv.sjef Randi Sunde Dale of Norway AS Professor Marvin Rausand NTNU, Fak. for maskinteknikk Professor Petter Aasen NIFU/NTNU Rektor Torger Reve Handelshøyskolen BI Adm. dir. Peter Wesenberg MATFORSK

14 KONTAKTPERSONER Per Boelskifte Integrert produktutvikling
Helge Brattebø Industriell økologi Olav Fagerlid Bedrifter i nettverk Anne Kristine Børresen Fabrikken Gaute Knutstad Arena bedriftsutvikling Sven Samuelsen Norges forskningsråd Kirsten Klaveness Norges forskningsråd Tone Kvenild Informasjonsenheten NTNU

15 INTEGRERT PRODUKTUTVIKLING
Kjerneprosjekter 1. Brukersentrert og markedsorientert produktutvikling 2. IPU - produkt og prosess 3. IPU-metodikk og arbeidsmåter

16 INTEGRERT PRODUKTUTVIKLING
Kjerneprosjekter

17 INTEGRERT PRODUKTUTVIKLING
Tverrfaglighet og sentrale fagområder

18 BEDRIFTER I NETTVERK NTNU, samarbeidende forsknings- og universitetsmiljøer og deltakende industribedrifter skal utvikle kompetanse om: Hvordan nettverk dannes, utvikles og drives Hvordan moderne teknologi og nye organiseringsformer muliggjør nettverkssamarbeid Hvordan skape størst konkurransekraft i globale produksjons- og logistikknettverk Hvilke muligheter og barrier ligger i nettverksetableringer, med bakgrunn i ulike kultur, språk og historie Hvordan best mulig stimulere læring og utvikling i nettverk og virtuelle team Hvordan regionale nettverk og kompetansenettverk skapes og utnyttes for å utvikle konkurransekraft

19 BEDRIFTER I NETTVERK De tre kjerneprosjektene er basert på bedriftsprosjekter/case og forskningsinitierte ideer: Design og utvikling av nettverk Styring og drift av nettverk Lærende organisasjonsnettverk Disse kan betraktes som temaavgrensninger på linje med de overordnede tema for satsningsområdet, som er; Kompetanse og organisasjonslæring System og styring av prosesser, IT Globalisering, strategi og marked

20 BEDRIFTER I NETTVERK Kjerneaktiviteter/bedriftscase
Strategiske nettverksvalg Modellering av bedrifter i nettverk Læring og beslutningsstøtte i produksjonsnettverk Nye roller i logistikkprosessene Læring i nettverk Bedrift og region Kjerneaktivitetene er knyttet opp mot de ulike bedriftscase som er tilknyttet satsningsområdet.

21 BEDRIFTER I NETTVERK Gjennomføringsmodell
Figuren illustrerer samvirket mellom kjerneprosjektene, kjerneaktivitetene og bedriftscasene.

22 INDUSTRIELL ØKOLOGI Ønsker å fokusere på miljøutfordringer innen vareproduserende industri i et kortsiktig og langsiktig perspektiv Ønsker å utvikle metoder og analytiske modeller for beslutningstaking i industriell praksis Slike metoder må være systemorienterte og bør fokusere på både økologisk og økonomisk effektivitet i et livsløpsperspektiv Aktivitetene inkluderer kjerneprosjekter, fellesaktiviteter og etablering av LCA-lab. ved NTNU

23 INDUSTRIELL ØKOLOGI Kjerneprosjekter og fellesaktiviteter

24 INDUSTRIELL ØKOLOGI Kjerneprosjekter og fellesaktiviteter
Kjerneprosjekt 1: Øko-effektive produkter og produksjonssystemer Faktor x-forbedringer Øko-effektive verdikjeder i industrien Kjerneprosjekt 2: Øko-effektive resirkuleringssystemer og produsentansvar Evaluering av øko-effektivitet i resirkuleringssystemer Øko-effektiv resirkuleringsteknologi og industrielle nettverk Fellesaktiviteter Konsekvenser av faktor x-effektivisering for norsk industri Spredning av industriell økologi i industri og samfunn Utvidet miljøansvar for vareproduserende industri

25 OVERORDNEDE MÅL Forskning: NTNU og samarbeidende utdannings- og forskningsmiljø skal videreutvikles som et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø med spisskompetanse og tverrfaglig kompetanse innen produktivitet, vareproduksjon, ledelse og organisasjon Industri: Industrien skal utvikle nettverk mot utdannings- og forskningsmiljø for å utvikle langsiktig kompetanse som gir et konkurransefortrinn

26 OVERORDNEDE MÅL (forts)
Utdanning: Det skal utvikles et utdanningstilbud ved NTNU innen doktorgrad-, «Mastergrad» og etter- og videreutdanning på høyt internasjonalt nivå og med relevans for norsk vareproduserende industri. Samfunn: Norsk vareproduserende industri skal profileres som en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass og skal tiltrekke seg investeringer i kunnskapsintensiv vareproduksjon.

27 TILKNYTNING TIL VARP P2005 og VARP har felles styre - gir synergieffekt VARPs overordnede mål er å styrke konkurransekraften til norsk vareproduserende industri ved bruk av FoU. Det skal skje ved: Å styrke utviklingen av markedsorienterte produkter Øke produktiviteten Mer langsiktig forskning i forskningsmiljøene i industriens regi Høyere FoU-nivå hos de bedrifter som driver systematisk FoU Flere bedrifter skal systematisk drive FoU Ordre- og småserieproduksjon mer enn storserieproduksjon


Laste ned ppt "PRODUKTIVITET 2005 1997-2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google