Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Insert company logo here Næringsliv i Bergensregionen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Insert company logo here Næringsliv i Bergensregionen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Insert company logo here Næringsliv i Bergensregionen

2 Insert company logo here Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter OPPLEVELSE, KULTUR OG REISELIV MEDIA OG KULTURBASERT NÆRINGSLIV: Media, design, film og musikk I tillegg har regionen store finans- og IKT-miljø. Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som har en positiv påvirkning på de prioriterte næringene.

3 Insert company logo here En ledende norsk kompetanseregion Bergensregionen skal videreutvikle sin posisjon som ledende kompetanseregion nasjonalt og være anerkjent internasjonalt der regionen har sine fortrinn. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 30 000 studenter 4 000 forskere Universitetet i Bergen Norges Handelshøyskole Høgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Bergen BI Bergen Høgskolen Stord/Haugesund Bergen Arkitekt Skole Sjøkrigsskolen

4 Insert company logo here Tall for olje, gass og fornybar energi 155 mrd i omsetning 32,5 mrd i verdiskaping 27 000 ansatte 1 300 bedrifter Energi En ledende region i Europa innen forskning, bærekraftig utvikling og foredling av energiressurser. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Verdiskaping: Summen av driftsresultat og lønnskostnader

5 Insert company logo here Energiklyngen i regionen Norges ledende region innen operasjon, produksjon og vedlikehold. 60 prosent av Statoils operatørvirksomhet på norsk sokkel driftes fra Bergen. TCM Mongstad er verdens største senter for testing og forbedring av CO2-fangst-teknologier. Sterke FoU-miljø med flere ekspertsentre. CIPR er det eneste norske senteret for fremragende forskning innen petroleumsforskning. Verdensledende subsea-kompetanse: Norwegian Centre of Expertise Subsea. Stor engineeringvirksomhet, bygging og installasjon. Hordaland er landets største produsent av vannkraft. Under utvikling: offshore vind, bunnfaste og flytende, gjennom to sentrale prosjekt: Arena NOW og NORCOWE.

6 Insert company logo here Maritim næring Skal ha en internasjonal bærekraftig og kompetanseledende maritim næringsklynge Skal være ledende i verden innen maritim utdanning, forskning og utvikling på de maritime områder hvor regionen har særlige fortrinn. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Tall for maritim næring 77 mrd i omsetning 18 mrd i verdiskaping 18 000 ansatte 1 300 bedrifter

7 Insert company logo here Den maritime klyngen En av de meste komplette maritime næringsklynger i Norden. Bergensregionen står for nærmere 20 prosent av verdiskapingen innen maritim næring i Norge. Ledende aktører innen rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleveranser Operasjon, drift og vedlikehold er sentrale tjenester Sjøforsvarets hovedbase er i Bergensregionen. Sjøkrigsskolen ligger i Bergen

8 Insert company logo here Tall for marin næring 23 mrd i omsetning 3,6 mrd i verdiskaping 3 200 ansatte 860 bedrifter Marin næring En ledende kompetanseregion og global leverandør av sjømat av høy kvalitet og marine produkter av betydning for helse og velferd. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Foto: Helge André Njåstad

9 Insert company logo here Nasjonal marin aktør Bergensregionen står for 27 prosent av verdiskapingen og 25 prosent av omsetningen innen marin næring i Norge. Regionen har en av verdens mest moderne fiskeflåter. De største oppdrettsselskapene har hovedkontor i regionen. 40 prosent av verdens lakseproduksjon styres fra Bergensregionen. Bergen er Norges fiskeriforvaltningssenter: Fiskeridirektoratet Havforskningsinstituttet

10 Insert company logo here Bergen Marine Forskningsklynge: Unikt internasjonalt forskningsmiljø Det marine forskningsmiljøet i Bergensregionen er et kraftsenter for marine forskning og forskerutdanning i verden. Verdensledende forskning på ressurser, ernæring, biologi, teknologi, helse, klima og miljø. Medlemmer i forskningsklyngen: Universitetet i Bergen CMR Nansensenteret Nofima Ingrediens Havforskningsinstituttet Helse Bergen Uni Research Nifes (Nasjonalt institutt for ernæring- og sjømatforskning)

11 Insert company logo here Media, design, film og musikk En ledende region i Norden innen media, film, musikk og design, anerkjent for sin evne til nyskaping, innovasjon og samarbeid på tvers av fagområder. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Tall for næringen 8 mrd i omsetning 2,7 mrd i verdiskaping 5 200 ansatte 600 bedrifter samt 5 900 enkeltmannsforetak

12 Insert company logo here Bredt kreativt miljø Flere store medieselskap. Interessante selskap innen medieteknologi og innholdsproduksjon MediArena: Klyngeprosjekt for mediebransjen, fokus på innovasjon og nye forretningsmodeller. Godt forsknings- og utviklingsmiljø. Film: Landets største filmproduserende miljø utenfor Oslo. Ca 40 virksomheter. BIFF – Bergen Internasjonale Filmfestival Design: Landets nest største designmiljø. Arkitektur og designhus på trappene. RAFF – Designuke i Bergen. Musikk: Bergen er kjent for flere Bergens-bølger. Spennende musikkscener og festivaler.

13 Insert company logo here Tall for næringen 12,8 mrd i omsetning 4,7 mrd i verdiskaping 13 000 ansatte 3 000 bedrifter Opplevelse, kultur og reiseliv Nordens mest spennende region for kultur- og naturbaserte opplevelser Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014

14 Insert company logo here Opplevelser i Bergensregionen NCE Tourism er lagt til Bergen Gateway to the Fjords Fjord, kyst, fjell og by. Akvariet, Troldhaugen, Fløybanen, Bryggen, Fisketorget, Fjell festning, Kystmuseet i Øygarden, Nordsjøfartmuseet i Telavåg, Lyngheisenteret Lygra. Festspillene, Bergenfest, Den Nationale Scene, BIT 20, Grieghallen, Carte Blanche. Havsportveka, Stoltzekleiven opp, Nordsjøløypa. 1,3 millioner gjestedøgn på hotellene i 2009.

15 Insert company logo here Finans Bergen har landets nest største finansmiljø. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Tall for næringen 671 mrd i forvaltning 5 500 ansatte 113 bedrifter

16 Insert company logo here Hordaland som eksportfylke Hordalands andel av nasjonal eksportverdi 1999- 2009 Fylkesrangering av eksportverdi 2008 og 2009, tall i millioner

17 Insert company logo here Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Insert company logo here Næringsliv i Bergensregionen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google