Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HTV – konferanse 29.10.13 Molde Rådet for sykepleieetikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HTV – konferanse 29.10.13 Molde Rådet for sykepleieetikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 HTV – konferanse Molde Rådet for sykepleieetikk

2 Berit Daae Hustad Leder i Rådet for sykepleieetikk: Berit Daae Hustad
Videreutdanning i anestesi Hovedfag sykepleievitenskap Høgskolelektor (permisjon) Medlem i Rådet for sykepleieetikk 7 år Klinisk etikkomitè Samarbeid om etisk kompetanseheving Bosted: Sandefjord, Vestfold

3 Elin Albrigtsen Medlem i Rådet for sykepleieetikk: Embedsstudiet i Sykepleievitenskap Master i ledelse Leder i hjemmetjenesten og tjenester til utviklingshemmende og funksjonshemmede barn Diverse tillitsverv Bosted: Tromsø

4 Kristin Gjerdingen Haugen
Medlem i Rådet for sykepleieetikk: Videreutdanning i organisasjon og ledelse Master i verdibasert ledelse Høgskolelektor, studieleder, Høgskolen i Gjøvik Bosted: Lena

5 Lillian Lillemoen Medlem i Rådet for sykepleieetikk: Hovedfag i sykepleievitenskap Høgskolelektor Doktorgrad 1. Amanuensis Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo Klinisk etikkomitè Samarbeid om etisk kompetanseheving Diverse tillitsverv Bosted: Halden

6 Kari Nerland Medlem i Rådet for sykepleieetikk: Videreutdanning i psykiatrisk sykepleie Arbeids og organisasjonspsykologi Organisasjonsteori Diverse tillitsverv Bosted: Molde

7 Kurt Johan Lyngved Medlem i Rådet for sykepleieetikk: Anestesisykepleier Videreutdanning i psykiatri Filosofi, Universitetet i Tromsø Leder landsgruppen Psykiatriske sykepleiere Kirkens bymisjon, Bodø Diverse tillitsverv Bosted: Selsøyvik, Nordland

8 Berit Støre brinchmann
Medlem i Rådet for sykepleieetikk: Sykepleievitenskap Doktorgrad Professor v/ Universitetet i Nordland og Universitetet i Stavanger Klinisk etikkomite Diverse tillitsverv Bosted: Bodø

9 Cille Steenfeldt-Foss
Medlem i Rådet for sykepleieetikk: Videreutdanning i psykiatri Enhetsleder for psykiatrisk akutt team DPS Aust-Agder Diverse tillitsverv Bosted: Arendal

10 Knut Eyvind Hofseth Medlem i Rådet for sykepleieetikk: Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet Høgskole Maskin-ingeniør Høgskole Lydteknikk-ingeniør Diverse tillitsverv Bosted: Oslo

11 Tove Marie Røsby Faglig sekretær: Sykepleier Adjunkt
Diverse tillitsverv Bosted: Hønefoss

12 Mandat Rådet for sykepleieetikk skal:
1. Være oppmerksomme på og arbeide for å fremme etisk standard i sykepleiepraksis og –utdanning 2. Behandle saker og avgi uttalelser om etiske spørsmål som bringes inn for Rådet, eller som Rådet selv tar initiativ til 3. Være høringsinstans og påvirke saker av etisk karakter internt i NSF 4. Fremme etisk refleksjon og diskusjon internt i NSF 5. Bidra til å styrke helsetjenestens generelle verdibevissthet 6. Påvirke den offentlige debatt i saker av etisk karakter

13 Rådet for sykepleieetikk er et selvstendig og uavhengig organ i NSF
Skal sikre habilitet og konfidensialitet i alle saker som bringes inn for Rådet Fortrolige protokoller og dokumenter skal ikke være tilgjengelig for andre enn Rådets medlemmer og sekretær Være en fortrolig adresse - alle kan ta kontakt

14 Dø aleine Er det greit at pasienter ikke har fastvakt de siste timer i livet?

15 Hvordan foreta riktige valg og stå for dem?
Ved hjelp av Navigasjonshjulet skal vi reflektere rundt problemstillingen

16

17 Jus Er det lovlig? Finnes ingen juridiske paragrafer som regulerer dette Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene: en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser Verdighetsgarantien: § 3: Lindrende behandling og en verdig død. Hploven § 4 Forsvarlighet og plikt til omsorgsfull hjelp

18 Identitet Er det i samsvar med våre verdier?
«The bill of rights» FN dokument om den døendes rettigheter 15 punkter om menneskerettigheter: Jeg har rett til å slippe å dø alene Jeg har rett til å få dø i fred og med verdighet. Jeg har rett til å bli behandlet av omsorgsfulle, medfølende, kyndige mennesker som vil prøve å forstå mine behov og som vil oppleve det som givende å hjelpe meg å møte min død Omsorg er en verdi hos sykepleiere

19 Moral Er det riktig? Sykepleiere mener at pasienten skal ha fastvakt
Fra gammelt av døde pasienten hjemme med «alle» rundt seg Immunuel Kants omvendte gylne regel: «Du skal ikke gjøre mot andre det du ikke vil at andre skal gjøre mot deg»

20 Omdømme Beholder vi vår troverdighet?
Hvis det fremkommer i media, hva da? Hvis «sterke pårørende» får vite om vår praksis, hva da?

21 Økonomi Lønner det seg? Skal det lønne seg å følge noen til døden?
Hvilket regnskap er det snakk om? Etisk regnskap? Økonomisk regnskap? Økonomiske ringvirkninger som følger av traumer av at pasienten dør alene, for pårørende, sykepleiere og annet helsepersonell og andre pasienter. Psykiske problemer, redsel for å dø alene, jobb fravær, bytte av jobb, klager, rettsforfølgelse?

22 Etikk L Lar det seg begrunne?
Yrkesetiske retningslinjer: Grunnlaget er pliktetisk: Sykepleie skal…………. Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet. Sykepleie skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene. § Sykepleieren har ansvar for å lindre lidelse, og bidrar til en naturlig og verdig død § 2.12 Sykepleieren viser respekt for den dødes kropp

23 Hva gjør du? Dine handlingsalternativer:
Lag en «slagplan» hvordan argumentere etisk for å få gjeninnført fastvakt Innføre refleksjon over etiske dilemmaer på arbeidsplassen 1. Må forankres i ledelsen 2. Helst initieres av ledelsen 3. Må settes av tid Sykepleieren er ofte i skvis mellom faglig forsvarlighet og etiske dilemmaer


Laste ned ppt "HTV – konferanse 29.10.13 Molde Rådet for sykepleieetikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google