Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bompengefinansiering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bompengefinansiering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bompengefinansiering
– uten grenser? Norvegkonferansen 18. september Trondheim Knut Arild Hareide Leder av Stortingets Transportkomité

2 Drøm eller mareritt?

3 Magnhild Meltveit Kleppa
”Eg er glad for kvar krone til veg” Magnhild Meltveit Kleppa

4 Statsminister Jens Stoltenberg i Stortinget 26. oktober 2011.
«Det er jo slik at hvis Norge begynner å lånefinansiere veiprosjekter, har vi innrettet oss veldig dumt.» Statsminister Jens Stoltenberg i Stortinget 26. oktober 2011.

5 Økt press på transportnettet
19. mars ble vi 5 millioner i Norge. I 1975 passerte vi 4 millioner. Det tok 37 år fra Norge gikk fra å være 4 til 5 millioner. Det vil ta under halvparten av tiden å komme til den neste millionen. 2030 – om 18 år – er vi 6 millioner Oslo vokser raskere enn noen annen europeisk by.

6 Bompengeprosjekter i Norge
Levetid normalt 15 år. Over 100 totalt. Ca 50 prosjekter i dag hvorav 8 i byområder. 50 nye planlagte prosjekter 10 nye bompengeprosjekter vedtas i gjennomsnitt årlig Eneste hensikt er å finansiere infrastruktur Lokalt initiativ -> vedtak i Stortinget Statens vegvesen bygger bomstasjoner og kjøper inn utstyr. Bompengeselskapene tar opp lån og krever inn bompenger. Normalt ingen statlig garanti. Aksjonærene i bompengeselskapet (kommuner og amt) er økonomisk ansvarlige for prosjektet.

7 Bompengeprosjekter i Norge
Bergen Oslo and Bærum Kristiansand N. Jæren E39 Krifast Rv 658 Ålesund Tunnels* E6 Trondheim - Stjørdal Rv 23 Oslofjord Link E39 Triangular Link Rv 566 Osterøy Br. Rv 546 Austevoll Br. Sykkylven Bridge E69 Magerøya E18 at Askim and E6 at Moss (Østfold Pack) E18 Aust-Agder E18 Vestfold N E39 Lister Pack Rv 35 Lunner - Gardermoen E39 Øysand - Thamshamn Namsos Tønsberg Rv 45 Gjesdal City Projects Single Projects Toll collection on ferries AutoPASS tolling Rv 653 Eiksund Link E39 Teigen - Bogen E39 Borevik - Jektevik Rv 47 T Link Finnfast Rv 544 Halsnøy Link Rv661Straumen Br. Tromsø (fuel tax) E6 Svinesund Link Rv 680 Imarsundet Rv 64 Atlantic Ocean Tunnel All Electronic Tolling (Free flow) E6 Gardermoen - Kolomoen Rv 2 Kløfta - Nybakk Bompengeprosjekter i Norge Rv 19 Salten Pack Trondheim E16 and Rv 13 Vossa Pack Rv 7 Kvamma Pack Pioneers: Rv 13 Hardanger Bridge Rv 551 Folgefonn Tunnel Bergen (1986), our first urban toll ring (without ETC) Rv 55 Fatla Tunnel E134 Rullestad ravine Ålesund*(1987), the first toll plaza with ETC in the world Rv 255 Jørstad – Segelstad Br. Rv 4 Reinsvoll - Hunndalen The urban toll rings in Oslo (1990) and Trondheim ( ) (2010-) Haugesund Rv 9 Setesdalsvn Rv 19 Kirkebakken - Re E18 Vestfold S

8

9 Bompenger gir muligheter
Heller JA til vei enn NEI til bompenger Viktig med legitimitet i befolkningen Må oppleves rettferdig Minst mulig administrasjonskostnader Mest mulig samferdsel for pengene

10 Obligatorisk brikke Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Arbeidarpartiet, Høgre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristeleg Folkeparti, vil peika på fagetatane sitt utkast til Nasjonal transportplan og deira innspel om å starta opp eit arbeid med å utgreia moglegheitene for å innføra obligatorisk brikke i alle kjøretøy. Fleirtalet ser i møte ei slik utgreiing så raskt som mogleg. (Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i veglova og vegtrafikkloven , 15.mai 2012)

11 Bompenger til tog? Hvor går grensen?
«Transportetatene mener det bør gjøres mulig å bruke bompenger også til jernbaneinvesteringer der dette er hensiktsmessig, for eksempel knyttet til bypakker.» (Transportetatene og Avinors forslag til Nasjonal transportplan ) Hvor går grensen?

12 Bompenger – en sovepute for staten?

13 Politisk vilje avgjørende!

14 Alternativ finansiering
Prosjektfinansiering OPS Omorganisering av etatene Langsiktiget og forutsigbarhet Raskere planleggingstid Luftfart: - Avinor har finansielt grunnlag til å gjennomføre et betydelig investeringsløft i planperioden (Etatenes innspill til NTP)

15 Andre sektorer tar pengene…

16 OPS gir raskere vegbygging

17 Vi må bygge klokt…

18 Noen som sniker i prioriteringskøen?
Hvilke kriterier skal ligge til grunn for prioritering av statsmidler? Hvilke prosjekter eller prosjektpakker bør inkludere egenfinansiering? Skal egenfinansiering resultere i statlige bidrag? Skal like prosjekt/prosjekttyper behandles likt?

19 Viktige prinsipper for prosjekter som skal finansieres ved bompenger
Hvordan sikre finansiering = kreve inn penger? => Plassering av bommene De som betaler skal få nytte av investeringen De som får nytte av investeringen skal betale Ved byringer vurderes helheten og ikke hver bom for seg Etterskudds innkreving hovedregel Forhåndsinnkreving / parallell innkreving kan tillates ved bygging av ferjeavløsingsprosjekt eller bypakker Finansieringsplan må foreligge Godkjent kommunedelplan må foreligge

20 Utfordringer ved dagens finansieringsformer
Det er et gap mellom utbyggingsønsker og tilgjengelige statlige midler Dagens praksis gir for lite planmessig utbygging av vegnettet og gir mindre helhetlig transportpolitikk Endrer fokus både hos Statens vegvesen og hos politikere Lavere effektivitet ved utbygging av vegnettet ”Noen” skal drifte vegnettet – bygging er en ting, vegnettet overtas og driftes etter hvert Hvem styrer løsningene? Risiko for suboptimalisering – (men hva skjer hvis ildsjelene forsvinner?

21 Råd til Arnstad Bompenger er i overskuelig fremtid en del av finansieringsformen ved utbygging av vegnettet i Norge. Nasjonale og regionale strategier er nødvendige for å sikre en mer helhetlig utbygging av det nasjonale vegnettet. Her gjøres prioriteringene. Må følges opp med en nasjonal og regionale strategier for bompenger Vurdere brikker i alle biler Krav til driftskostnader (både per kjøretøy og andel) Tydeliggjøre prinsipper (Nytte) Bompengeprosjekt er ulike Vi er avhengig av lokalt engasjement for å sikre utbygging ved bompenger

22 En liten sidekommentar….
Bruker mye tid på å sikre ”annen finansiering” – vi kan gjøre en bedre jobb for å sikre best utnyttelse av de midlene som alt er til disposisjon De politiske prosessene – er de for mye i ”etterkant” av behovene? Hvordan sikrer vi at vi når de målene vi ønsker oss? Det KAN være at tydeligere mål, hadde gitt mer vei for pengene!

23 Hva med interessentene?
Du og jeg: Best mulig vei Enklest mulig betalingsform Billigst mulig i bommene Eierne Mest mulig effektivt transportsystem – uavhengig av transportform Bedre lokalsamfunn og levedyktige regioner Effektivitet og kvalitet

24 Takk for meg!


Laste ned ppt "Bompengefinansiering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google