Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samferdselsdepartementet KLP Kommunekonferansen - ny satsning på vei og jernbane Statssekretær Bård Hoksrud 6.mars 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samferdselsdepartementet KLP Kommunekonferansen - ny satsning på vei og jernbane Statssekretær Bård Hoksrud 6.mars 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samferdselsdepartementet KLP Kommunekonferansen - ny satsning på vei og jernbane Statssekretær Bård Hoksrud 6.mars 2014

2 Samferdselsdepartementet 6. mars 2014 Vår viktigste sak - ifølge media…. KLP Kommunekonferansen

3 Samferdselsdepartementet Samferdsel – et av regjeringens viktigste satsingsområder

4 Samferdselsdepartementet 6. mars 2014KLP Kommunekonferansen

5 Samferdselsdepartementet 6. mars 2014 ”gjønaføring” Foto: Knut Opeide, SVV

6 Samferdselsdepartementet 6. mars 2014

7 Samferdselsdepartementet Statlig selskap – ”Bifalles ikke”

8 Samferdselsdepartementet

9 Takt- og systemskifte… Økt bevilgningene til vei/bane med over 2 mrd kr. Opprette investeringsselskaper for vei Trasevalg for en rekke veiprosjekter Kutt i planlegging/gjennomføringstid – statlig plan Lage motorveiplan Samle bompengeselskap til ett (eller få selskap) Obligatorisk bompengebrikke for lastebiler Slettet gjeld på 6 bomprosjekt 30 mrd kr til oppbygging av infrastrukturfond Starte gradvis øremerking bilavgifter Endre metode samfunnsøkonomisk beregninger 6. mars 2014

10 Samferdselsdepartementet

11 … endringer over hele linja Statlig bidrag til utbygging av kollektiv infrastruktur Utarbeidelse av en nasjonal havnestrategi Stimulanspakke for nærskipsfart Arbeid med organisering av Lostjenesten Ny forskrift for parkeringsbransjen Graveforskriften 6. mars 2014

12 Samferdselsdepartementet Jernbanesatsing

13 Samferdselsdepartementet Jernbane Ny organisering av jernbanesektoren (NSB, JBV) Omorganisere drift av terminaler Konkurranseutsette mer vedlikehold Ringeriksbanen som del av Intercitysatsingen Planarbeid Jærbanen Arbeid for økt frekvens på Sørlandsbanen Igangsatt KVU for godsterminal i Bergen Norsk/svensk gruppe - grensekryssende jernbane 6. mars 2014

14 Samferdselsdepartementet Raskere beslutninger Doblet kontroll av trailere (dekk, bremser) Tester økt fartsgrense på deler av E18 i Vestfold Fremskyndet prosess for ny E18 inn til Oslo Raskt besluttet trasevalg for E39 i Sør Hordaland Befaring E39 Sogn og Fjordane / Møre Romsdal Selvbalanserende ståhjuling Grønt lys til Polarsirkelen lufthavn Iverksatt arbeid med miljøbase i Lofoten/Vesterålen 6. mars 2014

15 Samferdselsdepartementet 6. mars 2014KLP Kommunekonferansen

16 Samferdselsdepartementet Takk for oppmerksomheten! 6. mars 2014KLP Kommunekonferansen


Laste ned ppt "Samferdselsdepartementet KLP Kommunekonferansen - ny satsning på vei og jernbane Statssekretær Bård Hoksrud 6.mars 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google