Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

M ANGFOLD OG LIKEVERD B ARNS IDENTITET Elin Øydna, Tine Håvak, Elisabet Larsen & Lina Wik Amundrød.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "M ANGFOLD OG LIKEVERD B ARNS IDENTITET Elin Øydna, Tine Håvak, Elisabet Larsen & Lina Wik Amundrød."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 M ANGFOLD OG LIKEVERD B ARNS IDENTITET Elin Øydna, Tine Håvak, Elisabet Larsen & Lina Wik Amundrød

3 M ANGFOLD OG L IKEVERD Nytt samfunn Nysgjerrighet og velvilje/ fordommer Tilhørighet Tospråklige barn

4 I DENTITET ”Barnehagens oppdragelse har som mål at barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ og egen personlige og kulturelle identitet” (R06, s 28) Identitetsbekreftelse Minoritetsgrupper – tre kategorier- identitetsutvikling ”Jeg er meg og jeg kan dette”

5 INTERVJU MORTENÅSEN BARNEHAGE

6

7

8

9

10

11

12

13 R EFLEKSJON ”Barnehagens opp­dragelse har som mål at barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ og egen personlige og kulturelle identitet”(R06; 28). Samfunnet setter grupper i bås. ”Vi ser på klær og leker at det er blitt en voldsom kjønnsdeling, langt mer enn på 70-tallet, da det ikke skulle være forskjeller mellom gutter og jenter, sier Harriet Bjerrum Nielsen, professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo”(Bakke Foss & Strøm-Gundersen, 2010). Hvorfor er det blitt slik? Er det samfunnet og foreldrene som skaper denne trenden? Er det mulig å klare å skape sin egen identitet i dette samfunnet vi lever i dag?

14 L ITTERATUR Bakke Foss, A. & Strøm-Gundersen, T(2010) Blåsvarte monstre og rosa prinsesser.Aftenposten, 25.01.2010 [internett] Tilgjengelig fra: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3480115.ece [lest: 03.01.10] http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3480115.ece Kunnskapsdepartementet (2006) Rammeplan. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet (2006) Temahefte om språklig og kulturelt mangfold. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Larsen, A.K og Slåtten, M.V, En bok om oppvekst, 2006, Bergen, Fagbokforlaget. Moser,T & Røthle,M (red.)(2007) Ny rammeplan- ny barnehagepedagogikk? Oslo: Universitetsforlaget. Thomas Hylland Eriksen (red.) (1997): Flerkulturell forståelse. Oslo: Tano Aschehoug Åmås, K.O (2010) Det kjønnsdelte samfunnet. Aftenposten, 24.01.2010 [internett] Tilgjengelig fra: http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/aamaas/article34816 30.ece [lest: 03.01.10 ] http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/aamaas/article34816 30.ece


Laste ned ppt "M ANGFOLD OG LIKEVERD B ARNS IDENTITET Elin Øydna, Tine Håvak, Elisabet Larsen & Lina Wik Amundrød."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google