Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

3 år igjen, - Når vi målene i Demensplan 2015?. Når demensplanen er gjennomført i 2015 SKAL: ”Framtidens omsorgsutfordringer står på dagsorden i kommuneplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "3 år igjen, - Når vi målene i Demensplan 2015?. Når demensplanen er gjennomført i 2015 SKAL: ”Framtidens omsorgsutfordringer står på dagsorden i kommuneplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 3 år igjen, - Når vi målene i Demensplan 2015?

2 Når demensplanen er gjennomført i 2015 SKAL: ”Framtidens omsorgsutfordringer står på dagsorden i kommuneplan og økonomiplan og har spesiell fokus på personer med demens”. Erfaringer: Kommunene tar Demensplan 2015 på alvor Demensplan er et nyttig redskap for kommunal planlegging av tjenestetilbud og kompetanseutvikling Veien videre Ny nasjonal kartlegging i 2014 Fokus på kvalitetsutvikling. Personen selv og deres pårørende i sentrum Behov for bredt samarbeid og involvering Se mulighetene | 2

3 Når demensplanen er gjennomført i 2015 : ”skal det være gjennomført et systematisk informasjons- og opplysningsarbeid for ansatte, pårørende, allmennheten og frivillige” Erfaringer: Ikke en dag uten demens i media Økt interesse og søknad til pårørendekurs Økt kompetanse om demens blant ansatte gir økt og bedre informasjon Veien videre Kommunene må bli flinkere å informere om tjenestetilbudene Ny nasjonal informasjonskampanje 2013 TV- aksjonen 2013 er viet demens (Nasjonalforeningen) | 3

4 Kompetanse: Alle må kunne noe, noen må kunne mer! ”Bør ansatte uten fagutdanning ha fått grunnopplæring om demens Skal tilbudet om videreutdanning i geriatri og demens være utvidet.” Erfaringer Ledelsesforankring og plan forbruk av kompetanseutviklingen Økt kunnskap gir bedre kvalitet i tjenestetilbudene Personell med kompetanse er pådriver for videreutvikling Opplæring over tid gir god forankring Veien videre: Fortsatt satsning Nytt 2013 Miljøbehandlingens ABC

5 aktivitet ABC aktivitet Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 2012|

6 REGISTRERTE ABC DELTAKERE PR FYLKE 2012(II) FYLKE 2012(II) 11 241 personer per 31.12.2011 11 864 personer per 23.03.2012 12 527 deltakere per 20.06.2012 Kilde: NKAH 2012

7 Utredning og diagnostisering ”den enkelte bruker skal være sikret utredning og diagnostisering ved mistanke om demens” 2007: Utredning i kommunene 108 Demensteam 79 Demenskoordinator 23 2010/2011 Utredning i kommunene 244 Demensteam 197 Demenskoordinator 156 Erfaringer: Personell med kompetanse er pådrivere for å opprette demensteam og sette utredning i system Kilde: Nasjonalt kompetansesenter for alding og helse, 2011|

8 Bruk av utredningsverktøyet | | 8 97,1% (236) av kom. m/org utred. brukte utredningsverktøyet 2012: Forsatt satsning: - Håndbok: Oppgaver for demensteam - Temakoffert - Subsidiering av tverrfaglige utredningskurs

9 ” bør pårørendeskoler og samtalegrupper være tilgjengelig i hele landet.” | | 9 20 (4,7 %) 163 (37,9 %) 49 (11,4 %) 247 (57,4%)

10 Videre satsing Øremerket tilskudd Søkere: Kommuner og frivillige organisasjoner. Adm av NKAH, elektronisk søknad 2011: Temakoffert Fortsatt råd og veiledning | | 10 2. Halvår 2012 Pårørende-skole: -Kom. kr 30.000 - Interkom. kr 40 000 Samtalegruppe Kr 5.000

11 Tilrettelagte botilbud samlet 1996/972001/022004/052010/11 Plasser i SE4.4785.9777.8849.002 Plasser i FSE338384 Bokollektiv2477891.2681.941 Andre botilbud60972830465 Samlet5.3347.4949.45611.392 | | 11 Dekningsgrad17,9 %23,7 %28,5 %32,5 % Personer med demens i institusjon 29.80031.60033.20035.000

12 ”alle landets kommuner tilbyr avlastningstiltak og dagtilbud og kapasiteten har økt betydelig”. |Kilde: Nasjonal kartlegging av tjenestetilbudet til personer med demens, Aldring og helse 2011 | 12 6,8 9,3 30,2 % 43,7 %

13 Satsninger fra 2012 til og med 2015 2012 Øremerket tilskudd, 150 mill kr til nye dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens Måltall i 2012 = 2 300 nye plasser, 5 000 brukere Måltall i 2015 = 9 200 plasser En plass =(5 timer, åpent 5 ganger per uke) Kr 65 000 per plass per år Status per 15.09.2012 Innvilget ca 600 plasser, 21 mill kr, 26% av landets kommuner har søkt. IKKE Drammen

14 Tilskudd til etablering av nye dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens www.helsedir.no /tilskudd www.helsedir.no Ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende Utgifter knyttet til oppbygging og drift IKKE personalkostnader Kommunen velger målgrupper og organisering av tilbudet Aktivitet, mestring, trygghet og sosialt samvær er fokus Viktig budskap: SØK TILSKUDD Gjør nytte av tilskuddsmidler til og med 2015 Regjeringen ønsker å lovfeste plikten til å tilby dagaktivitet Temakoffert

15 Satsninger 2012 – 2015 Ny delplan Fortsatt satsning: Utredning og diagnostisering Pårørende Botilbud Kompetanse Yngre personer med demens Miljøbehandling, personsentrert omsorg Personer med minoritetsetnisk bakgrunn Demenssykdom og samfunnsøkonomi, hva koster demenssykdom?


Laste ned ppt "3 år igjen, - Når vi målene i Demensplan 2015?. Når demensplanen er gjennomført i 2015 SKAL: ”Framtidens omsorgsutfordringer står på dagsorden i kommuneplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google