Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Askøy kommune v/Miljøvernleder Målfrid Eide

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Askøy kommune v/Miljøvernleder Målfrid Eide"— Utskrift av presentasjonen:

1 Askøy kommune v/Miljøvernleder Målfrid Eide
Bruk av nøkkeltall Askøy kommune v/Miljøvernleder Målfrid Eide

2

3 Bakgrunn for bruk av nøkkeltall
”TERRA-prosjektet” – Et EU prosjekt hvor Bergensregionen var en av fem regioner som fokuserte på sammenhengen mellom bærekraftig utvikling og samfunnsområdene: ”sosial”, ”økonomisk” og ”miljø”. Utarbeidelse av et ”Bærekraftsregnskap for Bergensområdet” – var en del av handlingsprogrammet til TERRA-prosjektet.

4 Bærekraftsregnskap Askøy kommune var med som en av pilotkommunene i prosjektet 5 bærekrafttemaer ble valgt: Arealforvaltning Transport Forbruksmønster Næringsstruktur/Produksjonsformer Utdanning/Kompetanse

5 Bærekraftsregnskap Det var vanskelig å finne målbare indikatorer til de fem valgte temaene 15 indikatorer ble til slutt valgt i prosjektet. En del av disse har vist seg vanskelig å få gode tall på årlig.

6 Bruk av nøkkeltall Prosjektet ”Bærekraftsregnskapet for Bergensområdet” ble avsluttet i 2004 med rapport og et nettsted hvor en kunne sammeligne data mellom kommuner. (www.berekraftreknskap.no) Resultatmål; at kommunene benyttet nøkkeltallene i sitt arbeid med planlegging, styring og statusrapportering.

7 Bruk av nøkkeltall Bruk av nøkkeltall i Askøy kommunes årsrapport, årlig siden 2003 Utlegging av nøkkeltall på Miljøstatus Askøy (skal oppdateres)

8 Bruk av nøkkeltall Kommunen ser at enkelte tall er vanskelig å finne på årlig basis. Tall fra KOSTRA og SSB, samt landbrukstall (www.slf.no) har blitt valgt. Årlige energiutredninger på kommunenivå har også vært til hjelp. Nøkkeltall innen f.eks helse/sosial og kultur var ikke en del av de 5 politisk valgte bærekraft-temaene i prosjektet.

9 Bruk av nøkkeltall Usikker på veien videre for bruk av nøkkeltall
Det har ikke vært en bred kommunal prosess innad i kommunen Kommunen har manglet overordnet kommuneplanlegger Plangruppe med kommuneplanlegger kommer nå på plass.

10 Årsrapport 2006 – Bærekraftsregnskap- nøkkeltall
Årsmelding sett i en større sammenheng. Utviklingstrekk i Askøy – går vi riktig vei? Askøy kommune har arbeidet for å få frem årlige oppdaterte nøkkeltall som kan si noe om utviklingen i Askøy, og i hvilken retning vi går i samfunnet.

11 Folketallet på Askøy

12 Søknader om bygging i 100m-beltet

13 Jordbruksarealer i drift (dekar)

14 Antall søkere om produksjonstilskudd

15 Trafikkulykker

16 Transport

17 Energi

18 Forbruksmønster

19 Bruk av nøkkeltall Det er når tallene blir brukt i politisk at en kan få stor oppmerksomhet omkring tallene. Sammenligningsgrunnlag i tidsperspektiv Sammenligning fra kommune til kommune.

20 Bruk av nøkkeltall - oppsummering
Viktig å finne tema som kan si noe om utviklingen. Viktig å bruke tall som er enkle å finne for dem som skal oppdatere tallene. KOSTRA og SSB kommer med årlige tall.

21 Bilder fra Askøy

22 Bilder fra Askøy

23 Takk for meg


Laste ned ppt "Askøy kommune v/Miljøvernleder Målfrid Eide"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google