Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ØABV 2012  7 kommuner. Areal 3.150 km2  Ca 67.000 innbyggere  8 brannstasjoner  ”Driftsavstander” opptil 60 km  64 heltidsansatte  125-deltids brannmannskaper.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ØABV 2012  7 kommuner. Areal 3.150 km2  Ca 67.000 innbyggere  8 brannstasjoner  ”Driftsavstander” opptil 60 km  64 heltidsansatte  125-deltids brannmannskaper."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ØABV 2012  7 kommuner. Areal 3.150 km2  Ca 67.000 innbyggere  8 brannstasjoner  ”Driftsavstander” opptil 60 km  64 heltidsansatte  125-deltids brannmannskaper (inkl 3 depot-tilsynsmenn)  10 heltids feierpersonell  Ca 60 skogbrannreserver  382 særskilte brannobjekter  Regional (brann) alarmsentral for >282.000 mennesker på Agder.

3 ORGANISASJONSKART BRANNSJEF ALARMSENTRAL Avd.leder STAB Saksbeh Sekretær FOREBYGGENDE Avd.leder BEREDSKAP Avd.leder Driftstekn Bfm tr.al. 11 Al.sentral- operatører 5 Brann- inspektører Feierbase R 3 Feiere Feierbase A Feiermester 5 Feiere Overbrann- mester Arendal brannstasjon 4 bm 4 ubm 4 bfm 8 br.konst Risør brannstasjon bm 2 ubm + 1 konst 16 br.konst Dep Hødnebø Tv.strand stasjon bm 3 bfm 16 br.konst DepLyngør DepSandø Froland stasjon bm 3 bfm 12 br.konst 15sk.br.res Moland stasjon bm 2 bfm 7 br.konst Vegårshei stasjon bm 3 bfm 16 br.konst 15sk.br.res Åmli stasjon bm 3 bfm 16 br.konst 15sk.br.res Gjerstad stasjon bm 3 bfm 16 br.konst 15sk.br.res

4 BRANNVESENETS VIRKSOMHETSOMRÅDER  Nødalarmsentral  Forebyggende brannvern  Feietjeneste  Beredskaps- og utrykningstjenester  Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensing for Aust Agder. (IUA AA)

5 Utfordringer 1 1.Balanse mellom oppgaver og ressurser. 1.Økonomi 1.Stabilitet og forutsigbarhet 2.Materiell 1.Rett materiell og fornyingstakt. 3.Personell 1.Riktige kvalifikasjoner 2.Rett antall for å løse pålagte oppgaver. 4.Kompetanse 1.Vedlikehold 2.Statens deltidsreform ikke fullfinansiert.

6 Utfordringer 2 Redusert inntekt –Interne tidligere inntekter faller bort. Økte utgifter –Generelle lønnsøkninger –Nytt Digitalt nødnett (Ca 1 mill i året.) –Nye domsavsigelser mht godtgjørelse. 350’ – 500’ Antatt årlig differanse ift 2008 –Minimum 1.400.000

7 Utfordringer 3 Statlige og kommunale forventninger –ØA kommunene mht Brann og Eksplosjon vernloven. Er utfordrende nok i dagens situasjon. –Kommunene er gjennom Forurensingsloven pålagt et ansvar ift forurensing. Ofte - ikke alltid er det brannvesenene som utgjør grunnberedskapen. Så også i ØABV. Er utfordrende nok i dagens situasjon. –Staten ved Kystverket forventer at kommunene kan tilfredsstille dem med hjemmel i forurensingsloven. Det innebærer bla å stille en stab og ledelse til disposisjon for forurensingsarbeid.

8 Utfordringer 4 Forventninger til å løse oppgaver for stat og kommune samtidig er tilstede. –Det gjelder også samtidig. –ØABV KAN IKKE løse store branner og oppgaver for Kystverket samtidig.

9 Anbefalt løsning Forutsigbarhet i rammetildelinger og investeringer – også utover budsjett og handlingsplanperiode. Bevisst fokus på effektivisering og optimalisering Vurdere å fjerne oppgaver fra ØABV. Vurdere å øke ledelsen i ØABV.

10 Til refleksjon Hva ønsker dere ØABV skal være og hvordan skal vi settes i stand til å løse de oppgavene dere mener er riktige?

11


Laste ned ppt "ØABV 2012  7 kommuner. Areal 3.150 km2  Ca 67.000 innbyggere  8 brannstasjoner  ”Driftsavstander” opptil 60 km  64 heltidsansatte  125-deltids brannmannskaper."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google