Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legevaktens mål: Legevakten i Arendal skal ta seg av akutt sykdom, skader og forverring av sykdom hvor nødvendig undersøkelse og behandling – ut fra en.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legevaktens mål: Legevakten i Arendal skal ta seg av akutt sykdom, skader og forverring av sykdom hvor nødvendig undersøkelse og behandling – ut fra en."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Legevaktens mål: Legevakten i Arendal skal ta seg av akutt sykdom, skader og forverring av sykdom hvor nødvendig undersøkelse og behandling – ut fra en faglig vurdering – ikke kan vente til neste ordinære arbeidsdag. Pasientene skal ha trygghet for at de får den hjelpen de trenger og de skal møtes med høflighet, respekt og forståelse.

3 MILJØFYRTÅRN Legevakten ble miljøfyrtårnsertifisert 14. november Jobbet med dette i hele 2011 Fokus på søppelsortering, forbruk, energisparing, HMS

4

5

6 Døgndrift hele året Eies og driftes av Arendal kommune Samarbeid mellom 10 kommuner – Froland, Fyresdal, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Tvedestrand, Vegårshei, Risør og Åmli. Tvedestrand og Risør er ikke med på dag LV. Telefonformidler for Valle og Bykle.

7 LEGEVAKTENS DISTRIKT Befolkning: pr. 01.01.2012: 91.278 Sommerbefolkning: pluss ?? Areal: 5.623 km2 Lengste avstand til LV: ca.2 1/2t

8 SAMARBEIDS ARENAER  SAMU – samarbeidsutvalget, 1 rep. fra hver kommune, ny leder i høst; Ragnhild Løvdal, Gjerstad  LFU – legefaglig utvalg, 1 TV lege fra hver kommune  SSHF-Arendal – skadepol, akuttmottak, AMK  Fastleger

9 Bemanning Dag hverdager: 1 spl og 1 lege Kveld og dag helg: 3 spl og 3 leger (1bakvakt) Natt: 2 spl og 2 leger (1 bakvakt) Oppbemanner i høytider og helg på sommeren med en 4. sykepleier, pluss 1 ekstra på dagtid hverdager. 24 spl i turnus, fordelt på 10,4 årsverk, Totalt 15,1 årsverk Ca. 70 leger som tar vakter

10 Statistikk Antall henvendelser i 2011: Telefoner: 56992 (156/døgn) Konsultasjoner: 28476 (78/døgn) Sykebesøk: 1966 (5,4/døgn) Mest vanlige diagnoser: Feber – infeksjoner – luftveier Kutt i huden Råd/veiledning Rus/psykiatri

11 18 klagesaker, 6 fra tidligere år. 12 er avsluttet, 6 ikke ferdigbehandlet Ingen av de ferdigbehandlede har ført til kritikk/erstatning 6 avsluttende svar fra tidligere år; ingen kritikk/erstatning Totalt antall henvendelser i 2011 var 87.434 (telefoner/konsultasjoner/sykebesøk) Antall klager utgjorde 0,02 %.

12 Nærvær på 96 % Korttidsfravær 1,2 % Langtidsfravær 2,8 %

13 LEGEBIL

14 Egen ambulanse bemannet med ambulansesjåfør. Fullt utstyrt, samband, GPS. Brukes av kjørelege til hjemmebesøk og akutturer. Mer involvert i rød respons, både ved ulykker og akuttmedisinske tilstander. Eldre, svake pasienter slipper å fraktes inn med ambulanse Kan forhindre innleggelser Økt kvalitet også for ambulansetjenesten

15 OVERGREPSMOTTAK Oppstart 2007 Frivillig innkallingsliste; 10 sykepleiere og 10 leger 2011; 22 saker, 11 saker meldt til politiet Hittil i 2012; 1 sak Utfordringer: - økonomi - vaktordning - fornye og vedlikeholde kompetanse og motivasjon

16 Overgrepsmottak forts. Akutt medisinsk og psykisk krisehjelp Medisinsk undersøkelse mtp. smitte og graviditet Rettsmedisinsk undersøkelse for å sikre bevis Oppfølgingssamtale Henvise til videre oppfølging; fastlege, psykiatrisk sykepleier, akuttpsykiatrisk team www.overgrepsmottaketarendal.com

17

18 ØKONOMI Beredskapsfunksjon med minimumsbemanning; dette medfører at alle vakante vakter må dekkes opp. Tall regnskap 2011 pr. innbygger: Ordinær LV; 180 kr. Dag LV; 12,80 kr. Overgrepsmottak; 5,20 kr. Totalt; 198 kr.

19 UTFORDRINGER 2012 Høy andel små stillinger med stor vaktbelastning Fremtidig organisering av overgrepsmottak både økonomisk og bemanningsmessig (ingen nasjonale driftsmessige føringer) Trange rammer i forhold til forsvarlig bemanning

20 UTFORDRINGER BEMANNING Dagens situasjon: Dagtid hverdager (kun 1 spl.) Ettermiddag hverdager 14.45-16.30 (kun 2 spl.) Behov for oppbemanning: 09.00-15.00 = 89 % stilling 14.45-16.30 = 26 % stilling sum 115 % stilling = totalt kr.588.000

21  Samhandlingsreformen; konsekvenser for Legevakten?  Fokus på vold i nære relasjoner  Lydlogg  Innføring av e-resepter  Innføring av felles nasjonalt legevaktsnummer - 116 117  Nytt nødnett i 2013, - planlegging/forberedelser/kostnader

22


Laste ned ppt "Legevaktens mål: Legevakten i Arendal skal ta seg av akutt sykdom, skader og forverring av sykdom hvor nødvendig undersøkelse og behandling – ut fra en."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google