Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hopp til første side Konseptuell Skjema Design Prosedyre (KSDP) 1. Omform kjente dataeksempler til grunnleggende fakta, og anvend kvalitetskontroller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hopp til første side Konseptuell Skjema Design Prosedyre (KSDP) 1. Omform kjente dataeksempler til grunnleggende fakta, og anvend kvalitetskontroller."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hopp til første side Konseptuell Skjema Design Prosedyre (KSDP) 1. Omform kjente dataeksempler til grunnleggende fakta, og anvend kvalitetskontroller. 2. Tegn faktatypene, og anvend en befolkningssjekk. 3. Se etter entitetstyper som bør kombineres, og noter eventuelle aritmetiske utledninger. 4. Legg til entydighetsbeskrankninger, og kontroller aritet til faktatypene. 5. Legg til totale rollebeskrankninger, og se etter logiske utledninger. 6. Legg til verdi-, sett- og subtype-beskrankninger. 7. Legg til andre beskrankninger og utfør sluttsjekker.

3 Hopp til første side Eksempler n Anne røyker n Anne ansetter Rune n Anne ansetter Anne n Anne røyker og Rune røyker n Anne røyker eller Rune røyker n Anne røyker ikke n Hvis Rune røyker da er Rune kreftutsatt. n Alle personer som røyker er kreftutsatt Et objekt har en egenskap. Et eller flere objekter inngår en relasjon.

4 Hopp til første side Hvordan spesifisere objekter og roller ? Entitetstype: Referansemåte: Verdi: Pasient etternavn ’Johansen’ Temperatur º Celsius 37 Pasienten med etternavn ’Johansen’ har en Temperatur på 37º Celsius Pasienten med etternavn ’Johansen’ er lokalisert på Post ’Hjerte 1 Syd’ Rolle spesifiseres med predikat :... er lokalisert på...

5 Hopp til første side KSDP steg 2 Tegn faktatypene, og anvend en befolkningssjekk. Hvordan tegne ? PersonBil PersonNavnReg#...kjører... Entitets- type Verdi- type Referanse Fakta

6 Hopp til første side Entitet- og verdi-typer PersonBil ‘Per’ ‘Kari’ ‘SN 10000’ ‘R 100’ PersonNavnReg# kjører har

7 Hopp til første side Befolkningssjekk Person (PersonNavn) Bil (Reg#) kjører/blir kjørt av Adams B 235PZN Jones E235PZN Jones E108AAQ Sertifikat (Sertifikat#) innehar/er registrert på Adams B A3050 Jones EA2245 Kan forkorte ved 1:1 Referanse

8 Hopp til første side Nøsting Person (PersonNavn) Medalje (kode) Adams B Høyde Jones ELengde Jones EHøyde KonkGren (kode) deltok i vant ”Deltagelse” SGSG n Objektifisert relasjon n Ikke en splitting

9 Hopp til første side KSDP steg 3 Se etter entitetstyper som bør kombineres, og noter eventuelle aritmetiske utledninger. n Primitive entitetstyper overlapper ikke n Hint: u Samme entitet kan være medlem av 2 entitetstyper. u Det er meningsfullt å sammenligne 2 entitetstyper. (Samme enhet, dimensjon). u Samme informasjon blir lagret for flere entitetstyper.

10 Hopp til første side Artikkel (kode) Utsalgspris (NKr)+ har Fortjeneste (NKr)+ har Innkjøpspris (NKr)+ har {fortjeneste = utsalg - innkjøp } Artikkel a har fortjeneste på Beløp f iff a selges for s and a kjøpes inn for k and f = s-k Artikkel (kode) Beløp (NKr)+ kjøpes inn for selges for

11 Hopp til første side KSDP steg 4 Legg til entydighetsbeskrankninger, og kontroller aritet til faktatypene.

12 Hopp til første side Unær relasjon Person (etternavn)...er gift Nilsen Hop Juhl Fagernes

13 Hopp til første side Eksempel/øvelse Person (PersonNavn) Bil (Reg#) kjører/blir kjørt av Adams B 235PZN Jones E235PZN Jones E108AAQ Sertifikat (Sertifikat#) innehar/er registrert på Adams B A3050 Jones E A2245 A1234

14 Hopp til første side Tertiære og lengre faktatyper Person (PersonNavn) Plassering (nr)+ KonkGren (kode)...fikk...i... Andersen Brekke 2251322513 Høyde Lengde Discos Høyde Lengde

15 Hopp til første side Mulige kombinasjoner

16 Hopp til første side Nøsting Person (PersonNavn) Plassering (nr)+ KonkGren (kode) deltok i fikk ”Deltagelse”

17 Hopp til første side Ekstern entydighetsbeskrankning Person (PersonNavn) Plassering (nr)+ KonkGren (kode) deltok i fikk ”Deltagelse” u Person (PersonNavn) Plassering (nr)+ KonkGren (kode)

18 Hopp til første side


Laste ned ppt "Hopp til første side Konseptuell Skjema Design Prosedyre (KSDP) 1. Omform kjente dataeksempler til grunnleggende fakta, og anvend kvalitetskontroller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google