Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvor finnes informasjon?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvor finnes informasjon?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvor finnes informasjon?
EURES Rådgiver, Fred Sandmo Gundersen Jobb- og utdanningsmuligheter i Europa Litt om NAV EURES Jobbmuligheter i Europa Utdanning i Europa Hvor finnes informasjon?

2 European Employment Services (EURES)
EURES er NAVs forlengende arm inn I EUropa EUs verktøy for å fremme mobilitet I Europa SAmarbeid mellom arbeidsmarkedsetatene I de 31 landene, men fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner inngår I netterverkssamarbeidet som samordnes av Europa kommisjonen Norges deltakelse er nedfelt I EØS avtalen. Norge og Island betaler for å være medlemmer I dette samarbeidet. EURES ble startet I 1994 Ca 800 eures rådgivere I Europa som skal bidra til å gjennomføre en av de fundamentale rettighetene som er fastsatt I Roma Traktaten: friheten til å leve og jobbe I et annet EØS land. EURES er også et verktøy for styrking av infrastrukturen for arbeidsmarkedet på nasjonalt og EU nivå. Identifisere flaskehalser og minke omfanget av misstilpasninger på arbeidsmarkedet I Norge: Organisert: EURES rådgivere I hver Region, Faglig ledelse I Arbeids- og velferdsdirektoratet, landansvar, prosjektledelse/deltakelse, bransjer, info,

3 Hva er EURES? Vårt mål: ”Fremme fri flyt av arbeidskraft i Europa”
EURES (European Employment Services) er et formalisert samarbeid mellom EU-kommisjonen og de offentlige arbeidsmarkedsetatene i EU/EØS-landene og Sveits (EFTA) EURES: et menneskelig nettverk knyttet til de offentlige arbeidsformidlingene i hvert enkelt land - nærmere 800 personer i EU/EØS området Vårt mål: ”Fremme fri flyt av arbeidskraft i Europa”

4 EØS-avtalen - rettigheter
Opphold og arbeid Ansettelse på like vilkår Bo i et EØS-land for å søke arbeid, vanligvis i 6 måneder, inkl. registrering og service hos PES Benytte/få godkjent utdanning i et annet EØS-land Ta med familie til landet du arbeider i Studere, ta yrkesutdanning eller forske i alle EØS-land Etablere deg som selvstendig næringsdrivende Overføring av rettigheter fra hjemlandet (dagpenger, pensjon etc, se nav.no) Opphold og arbeid: Hovedregel: Oppholdstillatelse etter tre måneder. Noen land har innført overgangsregler som tilsier at man må ha arbedstillatelse før man begynner å jobbe

5 Mini-quis Hvor mange stillinger finnes i Vestfold på NAV.no?
Hvor mange stillinger finnes på Hvor mange EU-borgere bor og jobber i et annet EU-land? Hva er barriere nr 2 ved flytting mellom europeiske land etter språk? Begynte å lage en liste – tok aldri slutt. Mobilitet – Hvor folk bor påvirker etterspørsel og tilbud. Noen steder er det vanskelig å finne kvalifisert arbeidskraft, mens det for andre yrker kun finnes arbeid i større byer.Hvilke stillinger som blir besatt av hvem og hvordan etterspørselen dekkes. Hva etterspørselen er. Utdanningsnivå – Utdanningsnivået i Norge er stadig økende. Etterspørselen etter utdannet arbeidskraft (kvalifisert) øker stadig. Selv om det fortsatt er behov for ufaglært arbeidskraft er det ikke her rekrutteringsproblemene ligger. Et stadig økende utdanningsnivå fører også til at markedet (arbeidsgivere) forventer utdannelse. Forventninger i markedet påvirker sysselsetningen. Det er igjen mange faktorer som påvirker dette. Om det hersker optimisme eller pessimisme mht fremtiden. Forventninger vil samtidig påvirke etterspørselen etter varer og tjenester. Påvirker ansettelser/antall ansatte. Villighet til nytenkning og risiko. Økonomisk utvikling. I dag får vi høre at Norge går så det suser. Arbeidsledigheten daler. Optimisme som preger villighet til nyansettelser. Arbeidsinnvandring – opplever økt innvandring av arbeidssøkere fra EØS. Regler gjør at de kan ta arbeid innenfor området på like vilkår som landets egne innbyggere. Dette gjelder også for nordmenn som søker arbeid innenfor EØS området. Det er nå slik at det er mest arbeidsinnvandring inn i Norge pga lønnsnivå og lav ledighet. Slik situasjonen er i dag trenger Norge denne arbeidskraften, og ”importerer” arbeidskraft i mange tilfeller. Det blir stadig et større problem at alderen i befolkningen øker. Dette fører til at det blir færre i arbeid i forhold til de som er på trygd/pensjonsytelser. Levealderen øker. Fører til større behov for pleie. Omsorgssektoren. Det er behov for flere hender i arbeidslivet for å dekke etterspørselen. IA avtalen ønsker å gjøre noe med dette. Ny pensjonsordning for å demme opp for kostnadene. Etterspørsel etter varer/tjenester (som igjen styres av andre faktorer vi har vært inne på). Følger av økonomisk utvikling, trender osv. Økonomiske oppgangstider, generell optemisme. Bygging av hus (snekkere, murere) Har vi råd til det lille ekstra. Husholdninger i Norge har i dag god økonomi, som fører til at for eksempel Hval sjokoladefabrikk kan starte sjokoladeriet…

6

7

8 Informasjon om jobb i Europa
Ledige jobber som er meldt fra utlandet spesielt til Norge. Se nederst i fylkesoversikten under ”EØS”. Søke jobb i Europa Oversikt over EURES rådgivere i Norge Andre lands arbeidsformidlinger Lenker til internasjonale organisasjoner m.m. CV database Europeisk stillingsdatabase Informasjon om arbeidsmarkedet og om leve- og arbeidskår i de enkelte land Oversikt over det enkelte lands nasjonale jobbdatabaser

9 Forberedelser: søknadspapirer, etc
CV Ulike land har ulike krav til hvordan en CV skal se egne maler Tips: EU-standard CV på: Søknad Kortfattet Motivasjon Rett søknaden til arbeidsgiveren Vedlegg Vent til etterspørsel fra arbeidsgiveren -www.europass.no Jantelov vs selvgodhet (eks tyskland og frankrike) vs Norden og NL Noen selskap holder på gamle tradisjoner Vedlegg: mer vanlig med søknadsmapper og bilde på CV (oversatt til min engelsk, helst landets språk det du legger ved)

10 Hva er viktig å tenke på? Språkkunnskaper
Hvor vil du søke? Konsentrasjon om få land (ett!) Arbeidsmarkedet i det aktuelle landet Egen kompetansevurdering CV på landets språk - er engelsk tilstrekkelig? Kontakter i det aktuelle landet? Formaliteter ifb med flytting (oppholdstillatelse, skatt, forsikringer, melde flytting osv) Familie og integrering Har du kompetanse for stillingen? Ta en telefon og avklar Sjekk ad godkjernning evnt tilsvarende NOKUT ad hvilket nivå det er på Formaliteter: kontakt EURES Sjekk ift familie, skole, jobb for ektefelle

11 Trender i det europeiske arbeidsmarkedet
Innen 2020 vil nesten hver tredje jobb i EU være innenfor Servicebransjen. Det vil bli skapt flere nye yrker for de med høy utdanning og generelt vil flere stillinger kreve utdanning Kilde:

12 Trender i det europeiske arbeidsmarkedet
De beste utsiktene for å finne jobb (i perspektivet 2015) ligger innenfor følgende sektorer: - IT, forsikring og konsulentbransjen - Helse og omsorg og sosial arbeid - Distribusjon og personlig service - Hotell og restaurantbransjen og - Utdanningssektoren - Miljøvern (energi, resirkulering og vannkraft) Kilde:

13 Trender i det europeiske arbeidsmarkedet
På tvers av bransjene vil det være behov for tverrgående og allmenne kunnskaper slik som: - problemløsning - analytiske kunnskaper - selvledelse - kommunikasjon - å kunne jobbe i team - digital kunnskap (it, teknisk kunnskap) Kilde:

14 Utdannings- og yrkesvalg
Karriereverktøy: Fullfør videregående skole!! Du skal jobbe i år Begynte å lage en liste – tok aldri slutt. Mobilitet – Hvor folk bor påvirker etterspørsel og tilbud. Noen steder er det vanskelig å finne kvalifisert arbeidskraft, mens det for andre yrker kun finnes arbeid i større byer.Hvilke stillinger som blir besatt av hvem og hvordan etterspørselen dekkes. Hva etterspørselen er. Utdanningsnivå – Utdanningsnivået i Norge er stadig økende. Etterspørselen etter utdannet arbeidskraft (kvalifisert) øker stadig. Selv om det fortsatt er behov for ufaglært arbeidskraft er det ikke her rekrutteringsproblemene ligger. Et stadig økende utdanningsnivå fører også til at markedet (arbeidsgivere) forventer utdannelse. Forventninger i markedet påvirker sysselsetningen. Det er igjen mange faktorer som påvirker dette. Om det hersker optimisme eller pessimisme mht fremtiden. Forventninger vil samtidig påvirke etterspørselen etter varer og tjenester. Påvirker ansettelser/antall ansatte. Villighet til nytenkning og risiko. Økonomisk utvikling. I dag får vi høre at Norge går så det suser. Arbeidsledigheten daler. Optimisme som preger villighet til nyansettelser. Arbeidsinnvandring – opplever økt innvandring av arbeidssøkere fra EØS. Regler gjør at de kan ta arbeid innenfor området på like vilkår som landets egne innbyggere. Dette gjelder også for nordmenn som søker arbeid innenfor EØS området. Det er nå slik at det er mest arbeidsinnvandring inn i Norge pga lønnsnivå og lav ledighet. Slik situasjonen er i dag trenger Norge denne arbeidskraften, og ”importerer” arbeidskraft i mange tilfeller. Det blir stadig et større problem at alderen i befolkningen øker. Dette fører til at det blir færre i arbeid i forhold til de som er på trygd/pensjonsytelser. Levealderen øker. Fører til større behov for pleie. Omsorgssektoren. Det er behov for flere hender i arbeidslivet for å dekke etterspørselen. IA avtalen ønsker å gjøre noe med dette. Ny pensjonsordning for å demme opp for kostnadene. Etterspørsel etter varer/tjenester (som igjen styres av andre faktorer vi har vært inne på). Følger av økonomisk utvikling, trender osv. Økonomiske oppgangstider, generell optemisme. Bygging av hus (snekkere, murere) Har vi råd til det lille ekstra. Husholdninger i Norge har i dag god økonomi, som fører til at for eksempel Hval sjokoladefabrikk kan starte sjokoladeriet…

15 Utdannings- og yrkesvalg
Karriereverktøy: Fullfør videregående skole!! Du skal jobbe i år Begynte å lage en liste – tok aldri slutt. Mobilitet – Hvor folk bor påvirker etterspørsel og tilbud. Noen steder er det vanskelig å finne kvalifisert arbeidskraft, mens det for andre yrker kun finnes arbeid i større byer.Hvilke stillinger som blir besatt av hvem og hvordan etterspørselen dekkes. Hva etterspørselen er. Utdanningsnivå – Utdanningsnivået i Norge er stadig økende. Etterspørselen etter utdannet arbeidskraft (kvalifisert) øker stadig. Selv om det fortsatt er behov for ufaglært arbeidskraft er det ikke her rekrutteringsproblemene ligger. Et stadig økende utdanningsnivå fører også til at markedet (arbeidsgivere) forventer utdannelse. Forventninger i markedet påvirker sysselsetningen. Det er igjen mange faktorer som påvirker dette. Om det hersker optimisme eller pessimisme mht fremtiden. Forventninger vil samtidig påvirke etterspørselen etter varer og tjenester. Påvirker ansettelser/antall ansatte. Villighet til nytenkning og risiko. Økonomisk utvikling. I dag får vi høre at Norge går så det suser. Arbeidsledigheten daler. Optimisme som preger villighet til nyansettelser. Arbeidsinnvandring – opplever økt innvandring av arbeidssøkere fra EØS. Regler gjør at de kan ta arbeid innenfor området på like vilkår som landets egne innbyggere. Dette gjelder også for nordmenn som søker arbeid innenfor EØS området. Det er nå slik at det er mest arbeidsinnvandring inn i Norge pga lønnsnivå og lav ledighet. Slik situasjonen er i dag trenger Norge denne arbeidskraften, og ”importerer” arbeidskraft i mange tilfeller. Det blir stadig et større problem at alderen i befolkningen øker. Dette fører til at det blir færre i arbeid i forhold til de som er på trygd/pensjonsytelser. Levealderen øker. Fører til større behov for pleie. Omsorgssektoren. Det er behov for flere hender i arbeidslivet for å dekke etterspørselen. IA avtalen ønsker å gjøre noe med dette. Ny pensjonsordning for å demme opp for kostnadene. Etterspørsel etter varer/tjenester (som igjen styres av andre faktorer vi har vært inne på). Følger av økonomisk utvikling, trender osv. Økonomiske oppgangstider, generell optemisme. Bygging av hus (snekkere, murere) Har vi råd til det lille ekstra. Husholdninger i Norge har i dag god økonomi, som fører til at for eksempel Hval sjokoladefabrikk kan starte sjokoladeriet…

16 Aktuelt å kontakte ved planlegging av utdanning i utlandet
PLOTEUS (http://ec.europa.eu/ploteus) EUs utdanningsportal Informasjon om læringssteder i Europa Beskriver utdanningssystemer i EØS Lenker til høyskoler og universiteter + database over skoler EUROGUIDANCE (www.euroguidance.net) Sammenfatning av karriereguidings-verktøyene i Europa Hjelp til både veiledere og individer EUROPASS (http://europass.cedefop.europa.eu) Europass CV Europass språkpass Europass fagbeskrivelse Europass vitnemålstillegg Europass mobilitet

17 Aktuelt å kontakte ved planlegging av utdanning i utlandet
YourEurope (http://ec.europa.eu/youreurope) Informasjon om rettigheter som EØS-borger Hva gjør du får å kunne benytte dine rettigheter Klikk ”education and study” EURODESK Informasjonsnettverk rettet mot unge fra år Informasjon om studier, jobb, stipender og støtteordninger AKTIV UNGDOM EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring EUROPE DIRECT (http://ec.europa.eu/europedirect) Svar på spørsmål om Europa, blant annet om godkjenning av kvalifikasjoner Europeisk tlf: Informasjonssentere i alle EU-land EURAXESS (http://ec.europa.eu/euraxess) Portal for jobber innen forskning i Europa

18 Aktuelt å kontakte ved planlegging av utdanning i utlandet
Lånekassen (www.lanekassen.no) Legathåndboken (www.legathandboken.no) Utenlandsstipend og legater ANSA (www.ansa.no) Erfaring med læresteder i Europa NOKUT (www.nokut.no) Organ for godkjenning av høyere utdanning Er din planlagte utdanning godkjent i Norge?

19 Kontakt NAV EURES Vestfold
Janne Nilsen Tlf: Fred Sandmo Gundersen Tlf: TAKK FOR MEG


Laste ned ppt "Hvor finnes informasjon?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google