Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helgelandskonferansen 2008 Rovviltproblematikken på Helgeland ”En rovdyrstamme i vekst - en trussel for utmarksbeitenæringene?” Kjell-Idar Juvik Ordfører.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helgelandskonferansen 2008 Rovviltproblematikken på Helgeland ”En rovdyrstamme i vekst - en trussel for utmarksbeitenæringene?” Kjell-Idar Juvik Ordfører."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helgelandskonferansen 2008 Rovviltproblematikken på Helgeland ”En rovdyrstamme i vekst - en trussel for utmarksbeitenæringene?” Kjell-Idar Juvik Ordfører i Hemnes kommune Landsstyremedlem i USS

2 Rovdyr på Helgeland Gaupe Jerv Bjørn Kongeørn Ulv

3 Tap i Nordland 2006 KommuneTap dyr sau/lamKr erstattet% erstattetOmsøkt:Hattfjelldal 237/9551878185 83,4 Hemnes 198/8301049223 54,6 Grane 69/322 487605 67,3 Rana 68/434 441309 52,4 Meløy 147/591 828555 60,8 Beiarn 65/383 476033 61,4 Saltdal 85/739 988026 72 NORDLAND 1200/6453 7782247 57,2 KommuneOmsøkt tap Sau/lam Erst. Kr.% erstattet Hattfjelldal237/955187818583,4 Hemnes198/830104922354,6 Grane69/32248760567,3 Rana68/43444130952,4 Meløy147/59182855560,8 Beiarn65/38347603361,4 Saltdal85/73998802672 Nordland1200/6453778224757,2 Hattfjelldal

4 Tap 2006 Tap av sau beitesesongen 2006 Tall over omsøkt antall sau til fredet rovvilt har økt fra 2005 til 2006 i Nordland. Det er for beitesesongen 2006 søkt om erstatning for 7658 sau og lam. I fjor var det omsøkte antall sau og lam på 7231 dyr. Dette tilsvarer en økning på ca. 6 %. Antall dokumenterte sau til fredet rovvilt er i 2006 på 275 kadaver, mens antall dokumenterte i 2005 var 280 kadaver. Spesielt er flere sau tatt av bjørn i år enn i fjor. 2006: sau /lam Økning/reduksjon fra 2005 Gaupe 183 / 1432 ca 3 % økning Jerv 474 / 3321 ca 5,5 % reduksjon Bjørn 443 / 407 ca 58 % økning Ulv 0/ 10 Kongeørn 83/ 1243 ca 24 % økning Fredet rovvilt 19 / 43 SUM 1202 6456 ca 6% økning

5 Tap i Nordland 2007 KommuneTap dyr sau/lamKr erstattet% erstattetOmsøkt:Hattfjelldal 237/9551878185 83,4 Hemnes 198/8301049223 54,6 Grane 69/322 487605 67,3 Rana 68/434 441309 52,4 Meløy 147/591 828555 60,8 Beiarn 65/383 476033 61,4 Saltdal 85/739 988026 72 NORDLAND 1200/6453 7782247 57,2 KommuneOmsøkt tap Sau/lam Erst. Kr.% erstattet Sau/Lam Hattfjelldal 240/745 1687499 83/76 Hemnes 164/612890586 61/53 Grane 85/387 732483 79/75 Rana 71/407 575228 61/61 Meløy 83/395 63754566/67 Beiarn 47/244 29458245/55 Saltdal 45/399 475743 42/63 Helgeland745/3022 67 % 54% 453422760/58 Nordland1117/5591 728729155/55 Hattfjelldal

6 Endring fra 2006 % av antall dyr 2007: sau /lam Økning/reduksjon fra 2006 Gaupe 205/1543 ca 8 % økning Jerv 345/2176 ca 33 % reduksjon Bjørn 461/581 ca 23 % økning Ulv 0/ 10 Kongeørn 42/1125 ca 12 % reduksjon Fredet rovvilt 64/156 SUM 1117/5591 ca 12% reduksjon

7 Tap Helgeland 2007 Jerv 111/953 % 32 /44 Gaupe127/864,% 62/56 Bjørn 451/581, %98/100 Ørn 5/576, % 12/51 Ulv 0/10, %100

8 Tap 2007 Indre Helgeland (bjørneområdet) Rana/Hemnes/Hattfjelldal/Grane/Vefsn Sau 582, Lam 2386 (ca 80% av tapene på Helgeland, ca 45 av tapen i Nordland) Bjørnetap 2007 = S 451/ L 581 = ca 99,5% (Rana/Hemnes/Hattfjelldal/Grane) (Leirfjord 12/Beiarn10 Tap tatt av bjørn utgjør 41% av Sauetapen i Nordland Tap tatt av bjørn økte med 58% fra 2005-2006, med 23% fra 2006-2007 Hva skjer når vi har 40-60 bjørner på Indre Helgeland????

9 Færre bjørnetap erstattes!! Ser man på erstatningsprosenten av bjørn er den også skremmende lav. Av omsøkte dyr er bare 49% erstattet. 513 sau/lam av 1042 sau/lam, I 2006 var erstatningen på 55%. Det er altså blitt flere bjørner, flere tap - men prosentvis mindre erstatning, ULOGISK...

10 Tap i Hemnes 2004-2005-2006-2007 Totalt i Hemnes kommune: 2004 Sau slept: 4871Sau tapt: 151 (3,1 %) Lam slept: 8620Lam tapt: 756 (8,8 %) 2005 Sau slept: 4809Sau tapt: 172 (3,6 %) Lam slept: 8440Lam tapt: 930 (11,0 %) 2006 Sau slept: 4816Sau tapt: 205 (4,3 %) Lam slept: 8398Lam tapt: 892 (10,6 %) 2007 Sau slept:Sau tapt: 164 ( %) Lam Slept:Lam tapt: 612 ( %) *I tillegg kommer tap på REIN

11 Hva bør gjøres?

12 Øke erstatningsoppgjørene/lik behandling Store tap, store variasjoner Store forskjeller i erstatningsoppgjør Normaltap definert forskjellig, bør vær mer likebehandling, vanskelig å endre på. Eks. Hemnes / Hattfjelldal 2% Sau 1% Sau 5% Lam 2,5% Lam A OG B KOMMUNER???

13 Omkamp Ynglende Bjørn i Nordland 2 årlige ynglende bjørn Indre Helgeland (Rana, Hemnes,Grane,Hattfjelldal,Vefsn) Tilsvarer ca 40-60 bjørner Økende tap siste år Rovviltnemnda, nei til bjørn Nordland Stor bestand i Sverige 2600-3000 Åpnet for å ta ut 184 høsten 2007 i Sverige. Bør registrere/fastsette antall (som i Sverige) Utfall avgjørende for videre sau/rein drift IHR

14 Innbyggerne blir redde!! Mann angrepet av bjørn i Sverige Mora (ANB-NTB- TT): En svensk skogsarbeider ble angrepet av en bjørn og påført store skader i Dalarna i Sverige onsdag. Åtte av ti sier nei til flere bjørner Oslo (ANB-NTB): Bare 21 prosent støtter regjeringens arbeid for flere bjørner i Norge. Også et flertall av SV-velgerne er mot miljøvernminister Erik Solheims mål om en firedobling av stammen. Elgjeger drept av bjørn SVERIGE: Svensken ble funnet av jaktkameratene nær norskegrensen Bjørnen herjer nært bolighus

15 En mer effektiv bestandsregulering! Bedre registrering (fakta om antall ynglinger) Mulighet for utbetaling av fellingsvederlag Gjøre jakt på jerv gratis på statens grunn, eventuelt også lette tilgangen til jaktutøvelse på privat grunn Oppmyking av dagens regelverk som hindrer bruk av snøskuter til transport inn i jaktområdet Hurtig tillatelse til skadefelling Lønne jaktlag

16 Er SNO/Fylkesmannen til å stole på? Tror ikke på observasjoner gjort av lokalbefolkningen/rovviltkontaktene Tror ULV er HUND Gir snevre jaktområder 1 ynglene Jerv i Nordland!!!(2008) Ber oppsyn overse funn!! (Dette hevdes!)

17 Øke troverdigheten til SNO/DN/Fylkesmann EKS: Svar fra Fylkesmannen ang ULV i HEMNES ”Vi har i dag 20.10.06 mottatt søknad fra Hemnes kommune om tillatelse til skadefelling av ulv. Ut i fra de opplysninger som foreligger pr. i dag er det ikke grunnlag for å iverksette fellingstillatelse på ulv i Hemnes. Det er usikkert om en ulv har drept sau/lam i kommunen denne beitesesongen,

18 Mattilsynet krav om tidlig nedsanking Sendt brev til alle beitelag i Nordland (2007) Forhåndsvarsel Skal bare en part tilpasse seg?? Ikke bare økte tap på seinhøsten!!!

19 Raser mot vedtak om tidligsanking Mattilsynet har sendt ut varsel om mulige tiltak for å redusere tap av bufe på beite neste år. Gårdbrukere på Helgeland er mildt sagt sinte over timingen. REAGERER: Pål Ove Wika reagerer på varselet om tidlig nedsanking av sau fra beite, men også på tidspunktet bøndene fikk en slik beskjed på. Av: Asbjørg SandeAsbjørg Sande – Jeg er forbannet over denne formen for julehilsen fra Mattilsynet, sier sauebonde Pål Ove Wika i Svenningdal i Grane. – Disse mulige tiltakene blir umulig å etterkomme. Blir de effektuert, betyr det kroken på døra for sauebøndene på indre Helgeland, sier Wika. Wika fikk brevet i posten lille julaften og mener altså at timingen var veldig dårlig. – Nå skal vi liksom sitte å gruble over dette i jula, sier han. Mer dramatisk

20

21 Går vi mot ulovlige tilstander? Selvjustis i næringen? Ryktes om ulovlig felling på både jerv og bjørn på Helgeland i 2007. Det haster med en ny rovviltpolitikk. De sentrale politikerne må bli klar over konsekvensene av dagens rovviltmelding for Helgeland!!!!!

22 Vi må sammen si ifra!!! Uttalelse fra Helgelandskonferansen

23 Hva gjør USS? Fokus på: Rovviltproblematikken Økonomisk kompensasjon Bestandsregulering Krav/varsel fra mattilsynet Ta kontakt! Kjell-Idar Juvik - er Landsstyremedlem i USS, For Nordland. Er din kommune medlem i USS??

24


Laste ned ppt "Helgelandskonferansen 2008 Rovviltproblematikken på Helgeland ”En rovdyrstamme i vekst - en trussel for utmarksbeitenæringene?” Kjell-Idar Juvik Ordfører."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google