Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utslipp av CO2 Hvor stort er klimautslipp i Norge pr. innbygger og hvordan fordeler dette seg? Huset, ( kwh/ år) Kg Bilen , (0,9 liter/

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utslipp av CO2 Hvor stort er klimautslipp i Norge pr. innbygger og hvordan fordeler dette seg? Huset, ( kwh/ år) Kg Bilen , (0,9 liter/"— Utskrift av presentasjonen:

1 ENERGIBRUK I VENTILASJONSANLEGG Prosjektutvikler Terje Bakke GK NORGE AS

2 Utslipp av CO2 Hvor stort er klimautslipp i Norge pr. innbygger og hvordan fordeler dette seg? Huset, ( kwh/ år) Kg Bilen , (0,9 liter/ mil og km/ år) Kg Fly, (en innenlandstur pr. mnd. Og en flytur innen Europa hvert halvår) Kg Generelt forbruk (mat , klær osv) Kg Totalt Kg

3 Innemiljøet – det påvirker oss
Hva trenger et menneske hver dag? ca. 1 kg mat ca 2 kg væske ca. 15 kg luft ( ca liter) Vi oppholder oss rundt regnet 90 % av dagen inne, og puster liter luft inne pr. døgn Derfor er kvaliteten på inneluften svært viktig !

4 Nye TEK - konsekvenser Varmegjenvinning ventilasjonsluft 70 %
Spesifikk effekt i ventilasjonsvifte(SFP) 2,0 / 1,0 kw/m3 og sekund, (dag/ natt) 2,5 kw/m3 og sekund i boliger. Kjøling Lokal kjøling skal unngås. Temperaturstyring Natt og helgesenking av innetemp. til 19 grader( 17 grader i idrettsbygg)

5 Hovedpunkter i nye TEK Gjennomsnittlig 25% lavere energibehov i alle bygg Cirka 40% innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, og minimum 40% , av energibehovet til romoppvarming og varmtvann skal dekkes av alternativ energiforsyning Overgangstid 2,5 år – fra I utgangspunktet gjelder alle krav i TEK ved søknadspliktig rehabilitering

6 Energibruk ventilasjon
Energibruk reguleres gjennom: PBL – Teknisk forskrift Byggets utforming Arbeidstilsynets veiledning §444 – Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Kravspesifikasjon gitt av rådgiver(RIV) Valg av løsning / design. Krav og behov gitt av tiltakshaver og leietakere.

7 Nye TEK - Energirammer Kontorbygninger 165 kwh/ m2, år Barnehager 150
Boligblokk Skoler Idrettsbygg 185 Forretningsbygg 235 Sykehus Sykehjem Hoteller Universiteter/ høyskoler 180 Kulturbygg 180 Lett industri/ verksteder 185

8 Statistikk for norske bygninger

9 Fakta… En ”liten” byggeier eller kommune i Norge:
m² bygningsmasse Blandet alder og byggtype Gjennomsnitt 10m³/m²/t ventilert luftmengde Samlet ventilert luftmengde; m³/t Driftstid: 12 t - 5 dager pr. uke Virkningsgrad for gjenvinner: 50% SFP faktor: 3 kW/m³/sek

10 Fakta…… Samlet strømbehov vifter: 1.200 Ampere
Samlet energibruk til vifter: kWh/år Samlet energibruk til ettervarme: kW/år ………..hodepine…...

11 Hva kan gjøres ? Analyse av byggene viser at vi kan redusere driftstiden pr. døgn med 3 timer i snitt. Spart energi pr. år: kWh Utbedring/modernisering av anleggene mht. til trykkfall, samt forbedring av virkningsgraden for gjenvinnerne med 20%, sammen med redusert driftstid: Spart energi pr. år: ,- kWh På 10 år utgjør dette ca. kr ,- (basert på 100øre/kwh) Hva da med en stor byggeier eller kommune...???

12 Hvordan få oversikt Et eksempel fra Gjøvik VGS
Energibudsjett pdf Rom skisse GVGS.pdf Energibudsjett Gjovik VGS rev kontorer.xls

13 Viftedrift….= energibruk
Krav i Nye TEK Spesifikk effekt i ventilasjonsvifte(SFP) 2,0 / 1,0 kw/m3 og sekund, (dag/ natt) 2,5 kw/m3 og sekund i boliger. Hvordan er hverdagen? Trange og ofte for små vifterom, Avsatt for liten plass i sjakter, korridorer, over himlinger Rådgivere og utførende er alt for ettergivende ! Det resulterer: Kanalanlegg og aggregat med stort trykkfall Vifter som krever unødig høyt effektbehov(kw) Høyt energibruk til viftedrift.

14 Utilsiktet oppvarming
Kanalanlegg Dårlig isolert kanal = temp.-fall 1 – 3 °C Konsekvens av ulike luftmengder tilluft / fraluft 20 % mer tilluft kan gi % dårligere virkningsgrad. Dårlig virkningsgrad i væskebåren gjenvinner Feil sirkulert vannmengde Feil væske-retning Feil vann / glycolblanding Valg av reguleringsmetode Virkningsgrad varierer fra 35 – 50 %

15 Utilsiktet oppvarming
Lekkasjer Trykkprøving ikke gjennomført Krav i NS Medfører økt luftmengde gjennom aggregat Unødig lang driftstid Systemene ikke delt opp i forhold til funksjoner / bruk av lokalene Store anlegg driftes for få personer ut over normal arbeidstid / driftstid Konstant luft mengde VS. variabelt volum Store utslag der luft benyttes for klimakjøling Kan ikke nå målet i PBL / Teknisk forskrift

16 Fremtiden Utvikle smarte løsninger Prioritere energiriktige løsninger
Begrunne våre valg Dokumentere energibruk Beregne lønnsomhet og inntjeningstid Invitere til tverrfaglig samarbeid

17 Takk for oppmerksomheten
Får å legge inn et bilde klikk på ikonet nederst til venstre – velg ønsket bilde som passer til det kapittelet du skal innlede. Når bildet er ”kommet på plass”, marker det og trykk høyre musetast. Velg Rekkefølge – Flytt bakover; 3 ganger. Da fremkommer bølgen med logo og to tekstbokser for å skrive tittel og undertittel igjen.


Laste ned ppt "Utslipp av CO2 Hvor stort er klimautslipp i Norge pr. innbygger og hvordan fordeler dette seg? Huset, ( kwh/ år) Kg Bilen , (0,9 liter/"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google