Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ENERGIBRUK I VENTILASJONSANLEGG Prosjektutvikler Terje Bakke GK NORGE AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ENERGIBRUK I VENTILASJONSANLEGG Prosjektutvikler Terje Bakke GK NORGE AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 ENERGIBRUK I VENTILASJONSANLEGG Prosjektutvikler Terje Bakke GK NORGE AS

2 Utslipp av CO2  Hvor stort er klimautslipp i Norge pr. innbygger og hvordan fordeler dette seg?  Huset, (15.000 kwh/ år) 210 Kg  Bilen, (0,9 liter/ mil og 15.000 km/ år)3 676 Kg  Fly, (en innenlandstur pr. mnd. Og en flytur innen Europa hvert halvår)5 520 Kg  Generelt forbruk (mat, klær osv)3 780 Kg  Totalt 13 186 Kg

3 Innemiljøet – det påvirker oss Hva trenger et menneske hver dag?  ca. 1 kg mat  ca 2 kg væske  ca. 15 kg luft ( ca 12500 liter) Vi oppholder oss rundt regnet 90 % av dagen inne, og puster 11250 liter luft inne pr. døgn Derfor er kvaliteten på inneluften svært viktig !

4 Nye TEK - konsekvenser  Varmegjenvinning ventilasjonsluft70 %  Spesifikk effekt i ventilasjonsvifte(SFP) ▪2,0 / 1,0 kw/m3 og sekund, (dag/ natt) ▪2,5 kw/m3 og sekund i boliger.  KjølingLokal kjøling skal unngås.  Temperaturstyring ▪Natt og helgesenking av innetemp. til 19 grader( 17 grader i idrettsbygg)

5 Hovedpunkter i nye TEK  Gjennomsnittlig 25% lavere energibehov i alle bygg  Cirka 40% innskjerpelse av kravsnivå i forskriften  Cirka halvparten, og minimum 40%, av energibehovet til romoppvarming og varmtvann skal dekkes av alternativ energiforsyning  Overgangstid 2,5 år – fra 01.02.2007  I utgangspunktet gjelder alle krav i TEK ved søknadspliktig rehabilitering

6 Energibruk ventilasjon  Energibruk reguleres gjennom:  PBL – Teknisk forskrift  Byggets utforming  Arbeidstilsynets veiledning §444 – Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen  Kravspesifikasjon gitt av rådgiver(RIV)  Valg av løsning / design.  Krav og behov gitt av tiltakshaver og leietakere.

7 Nye TEK - Energirammer  Kontorbygninger165 kwh/ m2, år  Barnehager150  Boligblokk120  Skoler135  Idrettsbygg185  Forretningsbygg235  Sykehus325  Sykehjem235  Hoteller240  Universiteter/ høyskoler180  Kulturbygg180  Lett industri/ verksteder185

8 Statistikk for norske bygninger

9 Fakta… En ”liten” byggeier eller kommune i Norge:  100.000 m² bygningsmasse  Blandet alder og byggtype  Gjennomsnitt 10m³/m²/t ventilert luftmengde  Samlet ventilert luftmengde; 1.000.000 m³/t  Driftstid: 12 t - 5 dager pr. uke  Virkningsgrad for gjenvinner: 50%  SFP faktor: 3 kW/m³/sek

10 Fakta……  Samlet strømbehov vifter: 1.200 Ampere  Samlet energibruk til vifter: 2.600.000 kWh/år  Samlet energibruk til ettervarme: 8.500.000 kW/år ………..hodepine…...

11 Hva kan gjøres ?  Analyse av byggene viser at vi kan redusere driftstiden pr. døgn med 3 timer i snitt. Spart energi pr. år: 646.000 kWh  Utbedring/modernisering av anleggene mht. til trykkfall, samt forbedring av virkningsgraden for gjenvinnerne med 20%, sammen med redusert driftstid: Spart energi pr. år: 5.600.000,- kWh  På 10 år utgjør dette ca. kr. 56.000.000,- (basert på 100øre/kwh)  Hva da med en stor byggeier eller kommune...???

12 Hvordan få oversikt  Et eksempel fra Gjøvik VGS  Energibudsjett 310805.pdf Energibudsjett 310805.pdf  Rom skisse GVGS.pdf Rom skisse GVGS.pdf  Energibudsjett Gjovik VGS 260106 - rev kontorer.xls Energibudsjett Gjovik VGS 260106 - rev kontorer.xls

13 Viftedrift….= energibruk  Krav i Nye TEK  Spesifikk effekt i ventilasjonsvifte(SFP) ▪2,0 / 1,0 kw/m3 og sekund, (dag/ natt) ▪2,5 kw/m3 og sekund i boliger.  Hvordan er hverdagen? ▪Trange og ofte for små vifterom, ▪Avsatt for liten plass i sjakter, korridorer, over himlinger ▪Rådgivere og utførende er alt for ettergivende !  Det resulterer: ▪Kanalanlegg og aggregat med stort trykkfall ▪Vifter som krever unødig høyt effektbehov(kw) ▪Høyt energibruk til viftedrift.

14 Utilsiktet oppvarming  Kanalanlegg ▪Dårlig isolert kanal = temp.-fall 1 – 3 °C  Konsekvens av ulike luftmengder tilluft / fraluft ▪20 % mer tilluft kan gi 8- 10 % dårligere virkningsgrad.  Dårlig virkningsgrad i væskebåren gjenvinner ▪Feil sirkulert vannmengde ▪Feil væske-retning ▪Feil vann / glycolblanding ▪Valg av reguleringsmetode ▪Virkningsgrad varierer fra 35 – 50 %

15 Utilsiktet oppvarming  Lekkasjer ▪Trykkprøving ikke gjennomført ▪Krav i NS ▪Medfører økt luftmengde gjennom aggregat  Unødig lang driftstid ▪Systemene ikke delt opp i forhold til funksjoner / bruk av lokalene ▪Store anlegg driftes for få personer ut over normal arbeidstid / driftstid  Konstant luft mengde VS. variabelt volum ▪Store utslag der luft benyttes for klimakjøling ▪Kan ikke nå målet i PBL / Teknisk forskrift

16 Fremtiden  Utvikle smarte løsninger  Prioritere energiriktige løsninger  Begrunne våre valg  Dokumentere energibruk  Beregne lønnsomhet og inntjeningstid  Invitere til tverrfaglig samarbeid

17 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "ENERGIBRUK I VENTILASJONSANLEGG Prosjektutvikler Terje Bakke GK NORGE AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google