Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar Vi tar eldrebølgen 15.09.2011 Rådmann Merete Hessen, Skånland kommune Rådgiver Liv Marit Torbergsen, Skånland kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar Vi tar eldrebølgen 15.09.2011 Rådmann Merete Hessen, Skånland kommune Rådgiver Liv Marit Torbergsen, Skånland kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar Vi tar eldrebølgen 15.09.2011 Rådmann Merete Hessen, Skånland kommune Rådgiver Liv Marit Torbergsen, Skånland kommune

2  Små kommuner, store krav  Geografisk naturlig samarbeidsområde  Tradisjon for ETS-samarbeid  Likelydende vedtak i kommunestyrene i ETS vedrørende ønske og mulighet for samarbeid om løsninger Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

3 Kommunestyrevedtak: Desember 2008 - Evenes, Tjeldsund og Skånland fattet likelydende vedtak om felles legetjeneste, samt ytterligere tiltak det ville være gunstig å samarbeide om Mai 2009 - vedtatt at Skånland skulle være vertskommune for felles legetjeneste med Evenes og Tjeldsund som samarbeidskommuner Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

4  Felles legedistrikt og legetjeneste  Fortsatt felles legevakt  11/2-linjetjeneste i tilknytning til felles legetjeneste  Andre samarbeidsmuligheter Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

5 Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland Motet og viljen er tilstede, men økonomien er heller skral….

6  Tildelt 500.000 fra Helsedirektoratet til forprosjekt for å se på mulige samarbeidsløsninger i ETS  Forprosjektet gjennomført høsten 2010 – våren 2011 Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

7 Få fram samarbeidstiltak i de tre kommunene som kan gi bedre behandling og pasientforløp for innbyggerne i ETS gjennom:  Forebyggende tiltak  Egenmestring  Samordning av tiltak  Bedre ressursutnyttelse i behandling av den enkelte Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

8 Utarbeide beslutningsgrunnlag for at ETS-kommunene kan ta stilling til et fast, forpliktende samarbeid i henhold til føringene i stortingsmelding nr. 47 - 2009 (samhandlingsreformen) og utforme søknad om midler til hovedprosjekt Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

9  Prosjekteiere: Evenes, Tjeldsund og Skånland kommune  Styringsgruppe: ETS samarbeidsråd  Referansegruppe Representanter fra Eldreråd, rådet for funksjonshemmede, tillitsvalgte, verneombud, norsk senter for distriktsmedisin. UNN forespurt, men takket nei Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

10  Prosjektansvarlig: Rådmann Merete Hessen, Skånland  Prosjektleder: Helse- og omsorgssjef Janne Nilssen, Tjeldsund  Prosjektmedarbeidere: ◦ Rådgiver Liv Marit Torbergsen, Skånland ◦ Kommuneoverlege Anders Stormo, Evenes og Tjeldsund  Arbeidsgruppe: ◦ Kommuneoverlege i Skånland, Alf Kristoffersen, ◦ Per Sandengen/ Torbjørn Simonsen – kommunalsjef Skånland, ◦ Gunnar Bergvik, helse- og omsorgssjef Evenes, ◦ Eli Tyldum vikarierende helse- og omsorgssjef Tjeldsund ◦ prosjektmedarbeiderne  Faglig ressursgruppe: ◦ Ledere fra berørte enheter i ETS- kommunene:  Driftsledere / avdelingssykepleiere i pleie- og omsorg  Barnevernstjenesten Evenes og Skånland  Folkehelsekoordinator Tjeldsund Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

11  Etablering av faglig ressursgruppe  Kartlegginger nåtilstand: ◦ Eksisterende tilbud ◦ kompetanse ◦ Oversikt diagnoser – endringer  Vurderinger framtidige behov  Samarbeidsmuligheter  Deltakelse i FUNNKe Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

12 Kommune EvenesTjeldsundSkånlandTotalt Helsesekretærer41510 Helsefagarbeidere ( hjelpepl. / omsorgsarbeidere)262554105 Helsefagarbeidere med videreutdanning16815 Sykepleiere8111938 Sykepleiere med videreutdanning1361433 Vernepleiere53412 Sosionomer1214 Barnevernspedagog4318 Fysioterapeuter0011 Ergoterapeuter1203 Leger2248 Psykologer0011 Annet?7108 Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

13 EvenesTjeldsundSkånlandTotalt Ledelse44614 Vernepleier0112 Sosionomer0101 Spesial pedagogikk551121 Sosialpedagogikk3216 Pedagogisk veiledning0279 Idrettsfag171119 Kost og ernæring0325 Annet Barnevernspedagog0 11 Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

14  Evenes og Tjeldsund Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

15 Skånland Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

16 Skånland Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

17 Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

18  Kompetanse: ◦ Beholde antall faglærte  Skaffe og opprettholde spesialkompetanse i forhold til: ◦ Ernæring ◦ Kreftsykepleie ◦ Rehabilitering ◦ Diabetes ◦ Miljøarbeid Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

19 Økt fokus på forebygging gjennom:  Undervisning: ernæring, aktivitet oa*  Frisklivssentraler*  Folkehelsekoordinator*  Nettverksgrupper / selvhjelpsgrupper* *Kan være delaktiviteter i interkommunalt lærings- og mestringssenter for ETS Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

20 Økte / endrede tilbud:  Helsehus (Spesialiserte korttidsenheter) ◦ Håndterer pasienter etter innleggelse i sykehus, sikrer oppfølging / rehabilitering i overgang til kommunehelsetjenesten ◦ Kan i noen tilfeller brukes før sykehusinnleggelse der diagnose er avklart, men man ser tegn til utvikling av funksjonssvikt  Korttidsplasser / rehabiliteringsplasser / avlastningsplasser  Heldøgns Ø-hjelptilbud Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

21 Økte / endrede tilbud:  Interkommunale ambulerende team: Lavterskeltilbud primærhelestjenestenivå i tillegg til på spesialisttjenestenivå. ◦ Demens ◦ Rehabilitering ◦ Kreftomsorg ◦ Diabetes Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

22 Økte / endrede tilbud:  Dagsenter. ◦ Demens ◦ Psykiatri ◦ Møteplass  Felles legetjeneste /-kontor. Sentralt bl.a for å få til interkommunalt lærings- og mestringssenter Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

23  Interkommunalt lærings- og mestringssenter ◦ Frisklivssentral ◦ Folkehelsekoordinator  Felles legedistrikt  Helsehus / Korttidsplasser / rehabiliteringsplasser  Faglig opplæring – internopplæring, kurs  Spesialkompetanse – felles bruk av  Ambulerende team på kommunehelsetjenestenivå  Faglig nettverksgruppe, helse- og omsorgstjenesten  Delta sammen med Harstad kommune i FUNNKe Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

24  Delprosjekt 1 Interkommunalt lærings- og mestringssenter og frisklivssentral  Delprosjekt 2 Felles folkehelsekoordinator  Delprosjekt 3 Iverksettelse av vedtak om felles legedistrikt / - tjeneste  Delprosjekt 4 Intermediærplasser  Delprosjekt 5 Fagnettverk, samarbeid om spesialkompetanse, interkommunale ambulante team  Delprosjekt 6 FUNNKe Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

25  Etablering av interkommunale ambulerende team  Interkommunal samhandlings- /pasientkoordinator  Intermediære senger  Etablering felles legekontor Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

26  Jobbes administrativt/ faglig med innholdet i og organisering av felles ETS legetjeneste/- legedistrikt  Samarbeidsavtale med UNN  Videreutvikle faglig nettverk pleie- og omsorgstjenesten  Se på ”sambruk” av fagkompetanse / etablere interkommunale ambulerende team Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

27  Etablering av felles legetjeneste (organisering og innhold) er en av grunnforutsetningene som må på plass  Innhold i lokalmedisinsk senter foreløpig ikke avklart  Modell for etablering av intermediære senger er under vurdering Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

28  Vi ser 3 muligheter for etablering: ◦ I samarbeid mellom de tre kommunene ◦ Samarbeidsavtale med Harstad kommune ◦ Tilbud fra private aktører: helseklinikk Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

29  Avklare om de tre ETS- kommunene vil ha ◦ praktisk mulighet ◦ fagkompetanse ◦ økonomi  til å etablere egne plasser / oppruste egne tilbud eller om tilbudet vil bli best ivaretatt ved å kjøpe tjenester fra andre aktører? Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

30 Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland Tro hvor dypt det er…..?


Laste ned ppt "Seminar Vi tar eldrebølgen 15.09.2011 Rådmann Merete Hessen, Skånland kommune Rådgiver Liv Marit Torbergsen, Skånland kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google