Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Snitt avstand mellom anlegg:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Snitt avstand mellom anlegg:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Snitt avstand mellom anlegg:
TINE Meieriet Nord 2010 Sømna – Tana 1573 km Oslo – Wien 1589 km Snitt avstand mellom anlegg: 330 km

2 TINE Meieriet Nord BA, 2009 6 Meierier, 2 Terminaler, 1 Sentrallager Nord Hovedkontor Omsetning 1,56 MRD kr Mottatt og behandlet: 154,7 mill liter kumelk og 7,8 mill liter geitmelk 305,5 Årsverk a 1950 timer 321 fast ansatte*, herav 87 kvinner og 234 menn 6,7% sykefravær (2,44% korttid og 4,26% langtid) 4 kvinner og 10 menn i selskapets ledergruppe TINE Meieriet Nord 2010

3 TINE Meieriene 2009 5 regionselskaper, TMØ, TMS, TMV, TMiN og TMN
Hovedkontor TINE BA Omsetning 18,9 MRD kr Mottatt og behandlet: 1437 millioner liter kumelk og 20 millioner liter geitmelk 4701 fast ansatte (1632 kvinner og 3069 menn) 4.141 årsverk a 1950 timer 7,4% sykefravær ( dagsverk) TINE Meieriet Nord 2010

4 Seniorpolitikk i TINE Seniorfritid fra fylte 58 år
En bedre tilrettelagt arbeidsdag samt fokus på helse og mer fritid. Dette er kjernen i TINEs Seniorpolitikk som ble vedtatt av Konsernledelsen fra 1. januar 2008. TINE ønsker et aldersmangfold blant sine ansatte og målet med Seniorpolitikken er å inspirere og oppmuntre eldre arbeidstakere til å fortsette sin yrkeskarriere lengst mulig fram mot ordinær pensjonsalder. Seniorpolitikken skal bidra til dette blant annet ved å sørge for at eldre arbeidstakere gis muligheter til faglig og personlig utvikling. TINE Meieriet Nord 2010

5 Seniorpolitikk i TINE / MÅL
Motvirke at den reelle pensjonsalderen fortsetter å synke Sikre flere motiverte og friske seniorer på jobb Redusere langtidsfravær blant eldre medarbeidere Åpne for at eldre ansatte kan tre ut av lederjobber for å gå over i andre typer stillinger, f. eks stillinger av mer faglig karakter TINE Meieriet Nord 2010

6 Seniorpolitikk i TINE TINEs SENIORPOLITIKK, TILTAK Milepælsamtale
Kompetansetiltak Helsetiltak Fleksibilitet knyttet til arbeidstid TINE Meieriet Nord 2010

7 Seniorpolitikk i TINE/Kompetansetiltak
Eldre medarbeidere oppfordres og gis rett til utdanningspermisjon for å friske opp og fornye tidligere utdanning. Ved overgang fra en lederkarriere til en faglig karriere, gis eldre medarbeidere kompetansepåfyll for å fylle den nye rollen. Seniorenes kompetanse brukes mer aktivt i opplærings- og veiledningsvirksomhet i bedriften. TINE Meieriet Nord 2010

8 Seniorpolitikk i TINE/Helsetiltak
Tilbud om utvidet helsesjekk hvert tredje år for de over 58 år Skjema for helsesjekken er utarbeidet i samarbeid med Sør Troms HMS-tjeneste for hele TINE Undersøkelsen dekkes i helhet av TINE Innholdet må underbygge målsettingene med seniorpolitikken – friske, motiverte medarbeidere uten langtidsfravær TINE Meieriet Nord 2010

9 Seniorpolitikk i TINE/ Seniorfritid i TINE
Seniorfritid er et av tiltakene i TINE, for at eldre arbeidstakere skal kunne stå lenger i arbeid. Seniorfritiden kan uttas for fast ansatte seniorer etter følgende liste:     58-61 år - fem dager     62-63 år - ti dager     64-65 år - 15 dager     66 år - 20 dager Seniorfritid faller bort ved fylte 67 år. TINE Meieriet Nord 2010

10 Gjennomsnittlig Pensjonsalder i TINE
TINE Meieriet Nord 2010

11 Totalt sykefravær i TINE
TINE Meieriet Nord 2010

12 Totalt sykefravær i TINE 2006-2009 Seniorer
TINE Meieriet Nord 2010


Laste ned ppt "Snitt avstand mellom anlegg:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google