Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TINE Meieriet Nord 2010 Sømna – Tana1573 km Oslo – Wien1589 km Snitt avstand mellom anlegg: 330 km.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TINE Meieriet Nord 2010 Sømna – Tana1573 km Oslo – Wien1589 km Snitt avstand mellom anlegg: 330 km."— Utskrift av presentasjonen:

1 TINE Meieriet Nord 2010 Sømna – Tana1573 km Oslo – Wien1589 km Snitt avstand mellom anlegg: 330 km

2 2 TINE Meieriet Nord 2010 TINE Meieriet Nord BA, 2009  6 Meierier, 2 Terminaler, 1 Sentrallager Nord  Hovedkontor  Omsetning 1,56 MRD kr  Mottatt og behandlet:  154,7 mill liter kumelk og 7,8 mill liter geitmelk  305,5 Årsverk a 1950 timer  321 fast ansatte*, herav 87 kvinner og 234 menn  6,7% sykefravær (2,44% korttid og 4,26% langtid)  4 kvinner og 10 menn i selskapets ledergruppe

3 3 TINE Meieriet Nord 2010 TINE Meieriene 2009  5 regionselskaper, TMØ, TMS, TMV, TMiN og TMN  Hovedkontor TINE BA  Omsetning 18,9 MRD kr  Mottatt og behandlet:  1437 millioner liter kumelk og 20 millioner liter geitmelk  4701 fast ansatte (1632 kvinner og 3069 menn)  4.141 årsverk a 1950 timer  7,4% sykefravær (74.815 dagsverk)

4 4 TINE Meieriet Nord 2010 Seniorpolitikk i TINE  Seniorfritid fra fylte 58 år  En bedre tilrettelagt arbeidsdag samt fokus på helse og mer fritid. Dette er kjernen i TINEs Seniorpolitikk som ble vedtatt av Konsernledelsen fra 1. januar 2008.  TINE ønsker et aldersmangfold blant sine ansatte og målet med Seniorpolitikken er å inspirere og oppmuntre eldre arbeidstakere til å fortsette sin yrkeskarriere lengst mulig fram mot ordinær pensjonsalder.  Seniorpolitikken skal bidra til dette blant annet ved å sørge for at eldre arbeidstakere gis muligheter til faglig og personlig utvikling.

5 5 TINE Meieriet Nord 2010 Seniorpolitikk i TINE / MÅL  Motvirke at den reelle pensjonsalderen fortsetter å synke  Sikre flere motiverte og friske seniorer på jobb  Redusere langtidsfravær blant eldre medarbeidere  Åpne for at eldre ansatte kan tre ut av lederjobber for å gå over i andre typer stillinger, f. eks stillinger av mer faglig karakter

6 6 TINE Meieriet Nord 2010 Seniorpolitikk i TINE  TINEs SENIORPOLITIKK, TILTAK  Milepælsamtale  Kompetansetiltak  Helsetiltak  Fleksibilitet knyttet til arbeidstid

7 7 TINE Meieriet Nord 2010 Seniorpolitikk i TINE/Kompetansetiltak  Eldre medarbeidere oppfordres og gis rett til utdanningspermisjon for å friske opp og fornye tidligere utdanning. Ved overgang fra en lederkarriere til en faglig karriere, gis eldre medarbeidere kompetansepåfyll for å fylle den nye rollen. Seniorenes kompetanse brukes mer aktivt i opplærings- og veiledningsvirksomhet i bedriften.

8 8 TINE Meieriet Nord 2010 Seniorpolitikk i TINE/Helsetiltak  Tilbud om utvidet helsesjekk hvert tredje år for de over 58 år  Skjema for helsesjekken er utarbeidet i samarbeid med Sør Troms HMS-tjeneste for hele TINE  Undersøkelsen dekkes i helhet av TINE  Innholdet må underbygge målsettingene med seniorpolitikken – friske, motiverte medarbeidere uten langtidsfravær

9 9 TINE Meieriet Nord 2010 Seniorpolitikk i TINE/ Seniorfritid i TINE  Seniorfritid er et av tiltakene i TINE, for at eldre arbeidstakere skal kunne stå lenger i arbeid.  Seniorfritiden kan uttas for fast ansatte seniorer etter følgende liste:  58-61 år - fem dager  62-63 år - ti dager  64-65 år - 15 dager  66 år - 20 dager  Seniorfritid faller bort ved fylte 67 år.

10 10 TINE Meieriet Nord 2010 Gjennomsnittlig Pensjonsalder i TINE

11 11 TINE Meieriet Nord 2010 Totalt sykefravær i TINE

12 12 TINE Meieriet Nord 2010 Totalt sykefravær i TINE 2006-2009 Seniorer


Laste ned ppt "TINE Meieriet Nord 2010 Sømna – Tana1573 km Oslo – Wien1589 km Snitt avstand mellom anlegg: 330 km."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google