Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kenneth Gulbrandsøy Ressursgruppe ettersøkning side 1 Søk etter savnede og statistikk Kenneth Gulbrandsøy Leder, Ressursgruppe ettersøkning Norges Røde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kenneth Gulbrandsøy Ressursgruppe ettersøkning side 1 Søk etter savnede og statistikk Kenneth Gulbrandsøy Leder, Ressursgruppe ettersøkning Norges Røde."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kenneth Gulbrandsøy Ressursgruppe ettersøkning side 1 Søk etter savnede og statistikk Kenneth Gulbrandsøy Leder, Ressursgruppe ettersøkning Norges Røde Kors Hjelpekorps kenneth.gulbrandsoy@gmail.com

2 Kenneth Gulbrandsøy Ressursgruppe ettersøkning side 2 Kan vi benytte kunnskap om savnede personers oppførsel til å gjennomføre mer effektive søkeoppdrag?

3 Kenneth Gulbrandsøy Ressursgruppe ettersøkning side 3 Erfaringsdata (statistikk) Hva kan estimeres? –Sannsynlig hendelsesforløp med hensyn på situasjon og de savnede selv –Søkemetoders effektivitet –Overlevelsesrater –Hva som helst så lenge det er relevant for løsningen av oppdraget Hva kan det brukes til? –Beslutningsgrunnlag i planlegging –Erfaringsoverføring –Forskning

4 Kenneth Gulbrandsøy Ressursgruppe ettersøkning side 4 Generelt om statistikk Ingenting kan sies med sikkerhet Mennesker tar ofte irrasjonelle avgjørelser i pressede situasjoner Vurdering og erfaring kan aldri erstattes av automatiserte statistiske metoder. Magefølelsen er viktig og statistikk kan være med på å underbygge denne Samtidig kan man ikke sette statistikk helt til side, i enkelte situasjoner tilsier statistikken (erfaringen) at det er bare én fremgangsmetode som er fornuftig (suicidale, barn og demente)

5 Kenneth Gulbrandsøy Ressursgruppe ettersøkning side 5 Status for internasjonal statistikk [1]“Analysis of Lost Person Behaviour – An aid to Search Planning”, William G. Syrotuck, 1977, Arner Publications, Inc. 100 Bouck Street, Rome, NY 13440, United States of America. [2] “Lost Person Behaviour”, Michael H Rose, http://lost- persons.netfirms.com/ 07_behaviour.htm, Storbritannia. [3]“The Missing Person Behaviour Handbook”, June 2003, The Mountain Rescue Council, United Kingdom, http://www.mountain.rescue.org.uk/serman.html [4]“Missing Person Behaviour Interim Report 2001”, The Mountain Rescue Council, United Kingdom, http://www.mountain.rescue.org.uk/stats.html [5] ”Behaviour Characteristics”, Search and Rescue Society of British Columbia, http://www.sarbc.org/behchar.html [6] “Lost Person Behaviour Information”, Joseph LaBelle, 2002, Tri- County Ground Search and Rescue Group Inc.

6 Kenneth Gulbrandsøy Ressursgruppe ettersøkning side 6 Status for nasjonal statistikk Store mangler med tanke på hva vi måler og kvaliteten på det som måles Største bidragsyter er SARA Ingen standardiserte måleparametere Ingen statistisk metode eller bruk av denne Ingen deling av data mellom organisasjonene Ingen aktiv bruk av de data som er samlet inn

7 Kenneth Gulbrandsøy Ressursgruppe ettersøkning side 7 Hvordan utvikler man statistikk? Standardiserte begreper, metoder og rapportering Måling av standardiserte faktorer –situasjon, kategori, punkt av interesse, utfall Statistisk signifikans  krever mange hendelser Hva er vanligvis rapportert? –Oppdrag –Hendelser (logg) –Antall mannskaper –Varighet –Erfaringer (prosa)  Ikke godt nok for å etablere et statistisk datagrunnlag

8 Kenneth Gulbrandsøy Ressursgruppe ettersøkning side 8 Situasjon og kategorisering Kategorisering av savnet og situasjonen –Enklere å hente ut viktige trekk som går igjen Eksempler på kategorier –Små barn –Demente –Suicidale –Jegere –Sinnsforvirrede –Utviklingshemmede

9 Kenneth Gulbrandsøy Ressursgruppe ettersøkning side 9 Punkt av interesse (PUI/POI) Sist sett punkt (SSP/LKP) Hjemsted Steder med tilknytning til den savnede Gjenstand som tilhører den savnede Andre punkter identifisert gjennom den taktiske vurderingen og planleggingen

10 Kenneth Gulbrandsøy Ressursgruppe ettersøkning side 10 Startpunkt til sluttpunkt Avstand gått i meter Luftavstand mellom start- og sluttpunkt (radius) Terreng mellom start- og sluttpunkt Med disse dataene kan vi beregne sannsynlighet for funn som en funksjon av kategori og radius fra valgt punkt av interesse Valg av riktig PUI!

11 Kenneth Gulbrandsøy Ressursgruppe ettersøkning side 11 ELEMENT PUI KRAV BESKRIV ELSE LISTEKART OP1 99% 50% STAT

12 Kenneth Gulbrandsøy Ressursgruppe ettersøkning side 12 Innsamling av nasjonal statistikk Aksjonsledelse Standardisert rapport Nasjonal database Statistisk modell Kategori Statistikk Resultat Lagring Anvendelse Flere tusen ganger

13 Kenneth Gulbrandsøy Ressursgruppe ettersøkning side 13 Røde Kors rapportering i dag Digital rapportering fra 2007 Basert på standard spørreskjema (Questback) Måler situasjon, kategori, punkt av interesse og resultat Enkelt å hente ut rapporter Kvaliteten på dataene er foreløpig ikke god nok Test av rapportering

14 Kenneth Gulbrandsøy Ressursgruppe ettersøkning side 14 Rapportering i fremtiden (DISKO) Automatisk rapportering basert på data som uansett må registreres –funn, tause vitner, observasjoner, fremdrift Anvendelse av statistikk til –Visning av sirkeldiagrammer for sannsynlighet for funnsirkeldiagrammer –Estimering av søkemetoders effektivitet –Estimering av fremdrift i terrenget (savnede og egne mannskaper) www.redcross.no/disko

15 Kenneth Gulbrandsøy Ressursgruppe ettersøkning side 15 Oppsummering Det er et stort nasjonalt forbedringspotensial innen standardisert rapportering og bruk av statistikk Vi må ha en omforent holdning til bruk av statistikk Vi trenger standardisert rapportering Vi trenger en standardisert statistisk modell Rapportering kan i stor grad automatiseres (for eksempel SARA og DISKO)

16 Kenneth Gulbrandsøy Ressursgruppe ettersøkning side 16 Spørsmål? Takk for meg!


Laste ned ppt "Kenneth Gulbrandsøy Ressursgruppe ettersøkning side 1 Søk etter savnede og statistikk Kenneth Gulbrandsøy Leder, Ressursgruppe ettersøkning Norges Røde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google