Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søk etter savnede og statistikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søk etter savnede og statistikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Søk etter savnede og statistikk
Kenneth Gulbrandsøy Leder, Ressursgruppe ettersøkning Norges Røde Kors Hjelpekorps Ressursgruppe ettersøkning Kenneth Gulbrandsøy

2 Kan vi benytte kunnskap om savnede personers oppførsel til å gjennomføre mer effektive søkeoppdrag?
Ressursgruppe ettersøkning Kenneth Gulbrandsøy

3 Erfaringsdata (statistikk)
Hva kan estimeres? Sannsynlig hendelsesforløp med hensyn på situasjon og de savnede selv Søkemetoders effektivitet Overlevelsesrater Hva som helst så lenge det er relevant for løsningen av oppdraget Hva kan det brukes til? Beslutningsgrunnlag i planlegging Erfaringsoverføring Forskning Ressursgruppe ettersøkning Kenneth Gulbrandsøy

4 Generelt om statistikk
Ingenting kan sies med sikkerhet Mennesker tar ofte irrasjonelle avgjørelser i pressede situasjoner Vurdering og erfaring kan aldri erstattes av automatiserte statistiske metoder. Magefølelsen er viktig og statistikk kan være med på å underbygge denne Samtidig kan man ikke sette statistikk helt til side, i enkelte situasjoner tilsier statistikken (erfaringen) at det er bare én fremgangsmetode som er fornuftig (suicidale, barn og demente) Ressursgruppe ettersøkning Kenneth Gulbrandsøy

5 Status for internasjonal statistikk
[1] “Analysis of Lost Person Behaviour – An aid to Search Planning”, William G. Syrotuck, 1977, Arner Publications, Inc. 100 Bouck Street, Rome, NY 13440, United States of America. [2] “Lost Person Behaviour”, Michael H Rose, 07_behaviour.htm, Storbritannia. [3] “The Missing Person Behaviour Handbook”, June 2003, The Mountain Rescue Council, United Kingdom, [4] “Missing Person Behaviour Interim Report 2001”, The Mountain Rescue Council, United Kingdom, [5] ”Behaviour Characteristics”, Search and Rescue Society of British Columbia, [6] “Lost Person Behaviour Information”, Joseph LaBelle, 2002, Tri-County Ground Search and Rescue Group Inc. Ressursgruppe ettersøkning Kenneth Gulbrandsøy

6 Status for nasjonal statistikk
Store mangler med tanke på hva vi måler og kvaliteten på det som måles Største bidragsyter er SARA Ingen standardiserte måleparametere Ingen statistisk metode eller bruk av denne Ingen deling av data mellom organisasjonene Ingen aktiv bruk av de data som er samlet inn Ressursgruppe ettersøkning Kenneth Gulbrandsøy

7 Hvordan utvikler man statistikk?
Standardiserte begreper, metoder og rapportering Måling av standardiserte faktorer situasjon, kategori, punkt av interesse, utfall Statistisk signifikans  krever mange hendelser Hva er vanligvis rapportert? Oppdrag Hendelser (logg) Antall mannskaper Varighet Erfaringer (prosa) Ressursgruppe ettersøkning  Ikke godt nok for å etablere et statistisk datagrunnlag Kenneth Gulbrandsøy

8 Situasjon og kategorisering
Kategorisering av savnet og situasjonen Enklere å hente ut viktige trekk som går igjen Eksempler på kategorier Små barn Demente Suicidale Jegere Sinnsforvirrede Utviklingshemmede Ressursgruppe ettersøkning Kenneth Gulbrandsøy

9 Punkt av interesse (PUI/POI)
Sist sett punkt (SSP/LKP) Hjemsted Steder med tilknytning til den savnede Gjenstand som tilhører den savnede Andre punkter identifisert gjennom den taktiske vurderingen og planleggingen Ressursgruppe ettersøkning Kenneth Gulbrandsøy

10 Startpunkt til sluttpunkt
Avstand gått i meter Luftavstand mellom start- og sluttpunkt (radius) Terreng mellom start- og sluttpunkt Med disse dataene kan vi beregne sannsynlighet for funn som en funksjon av kategori og radius fra valgt punkt av interesse Valg av riktig PUI! Ressursgruppe ettersøkning Kenneth Gulbrandsøy

11 OP1 99% LISTE KART PUI 50% KRAV ELEMENT BESKRIVELSE
STAT Ressursgruppe ettersøkning Kenneth Gulbrandsøy

12 Innsamling av nasjonal statistikk
Standardisert rapport Resultat Lagring Flere tusen ganger Nasjonal database Aksjonsledelse Kategori Statistikk Anvendelse Ressursgruppe ettersøkning Statistisk modell Kenneth Gulbrandsøy

13 Røde Kors rapportering i dag
Digital rapportering fra 2007 Basert på standard spørreskjema (Questback) Måler situasjon, kategori, punkt av interesse og resultat Enkelt å hente ut rapporter Kvaliteten på dataene er foreløpig ikke god nok Test av rapportering Ressursgruppe ettersøkning Kenneth Gulbrandsøy

14 Rapportering i fremtiden (DISKO)
Automatisk rapportering basert på data som uansett må registreres funn, tause vitner, observasjoner, fremdrift Anvendelse av statistikk til Visning av sirkeldiagrammer for sannsynlighet for funn Estimering av søkemetoders effektivitet Estimering av fremdrift i terrenget (savnede og egne mannskaper) Ressursgruppe ettersøkning Kenneth Gulbrandsøy

15 Oppsummering Det er et stort nasjonalt forbedringspotensial innen standardisert rapportering og bruk av statistikk Vi må ha en omforent holdning til bruk av statistikk Vi trenger standardisert rapportering Vi trenger en standardisert statistisk modell Rapportering kan i stor grad automatiseres (for eksempel SARA og DISKO) Ressursgruppe ettersøkning Kenneth Gulbrandsøy

16 Spørsmål? Takk for meg! Ressursgruppe ettersøkning Kenneth Gulbrandsøy


Laste ned ppt "Søk etter savnede og statistikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google