Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Morderne” Fra novelle til film.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Morderne” Fra novelle til film."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Morderne” Fra novelle til film

2 Kunnskapsløftet Kompetansemål etter 10. årstrinn:
Grunnleggende ferdigheter: Uttrykke seg muntlig Uttrykke seg skriftlig Kunne lese Kunne bruke digitale verktøy Kompetansemål etter 10. årstrinn: Lese og skrive tekster i ulike sjangere (…) novelle, (…) dramatekst Uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster Gjennomføre enkle (…) presentasjoner, (…) rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere

3 Vårt mål Lage et undervisningsopplegg der elevene skal lære å lage film ut fra en novelle.

4 Norskfaglige mål for elevene
Trekke ut det de mener er essensen i novellens handling Lære om veien fra litterær tekst til film, lære å lage dreiebok

5 IKT-faglige mål for elevene
Lære å bruke filmkamera Lære å bruke Windows Movie Maker

6 Elevaktiviteter Lese en litterær tekst som siden er filmatisert, se filmen etterpå. Diskutere forskjellen på teksten og filmen: fortellerstemme hva tas med og hva utelukkes (avskjæring kontra transformasjon) fokus effekter (musikkvalg, miljø) skuespillere (klesvalg, kroppsspråk) Lese novellen individuelt

7 Elevaktiviteter Diskutere novellens essens i små grupper
Budskap, forskjell på novelle og film, hva bør fortelles i filmen… Lære om dreiebok, og lage en selv Kort økt om filming Teknisk; Kameraet, tape, videooverføring etc… Estetisk; Kameravinkel, zooming, stødig filming etc…

8 Elevaktiviteter Klippe og redigere filmen i Windows Movie Maker
Filmvisning og presentasjon for klassen Veien fra novelle til film – avskjæringsvalg og lignende begrunnes Eventuelt filmvisning for andre grupper, foreldre eller lignende

9 Utfordringer… Elevene står overfor et medium som de sannsynligvis har varierende erfaring med. Viktig med klare faglige mål, er våre mål holdbare? Læreren bør ha oversikt på software osv Ansvar for egen læring — holdninger Veiledning til elevene underveis og avslutningsvis Etikk og respekt for medelever — holdninger Utstyr- nok kamera og maskiner til alle?

10 Vurdering; grunnlag for karaktersetting
Dreieboka vurderes før filminga starter Gruppesamarbeid Læreren går rundt, alle i gruppa bør delta i alle prosessene Logg Utdelte spesifikasjoner på hva loggen skal inneholde Framføring Sluttprodukt

11 Litteratur Kunnskapsdepartementet (2006). Læreplanverket for kunnskapsløftet: Midlertidig utgave juni Oslo, Utdanningsdirektoratet. Lothe, Jakob (2003). Fiksjon og film: Narrativ teori og analyse. Oslo, Universitetsforlaget. Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard (2000). ”Skjermtekst” I Moslet, Inge og Peer Harry Bjørkeng (red). Norskdidaktikk: Tekstnær og elevnær undervisning. S Oslo, Universitetsforlaget.


Laste ned ppt "”Morderne” Fra novelle til film."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google