Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiplaner og temakart Faglig forum 3. september 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiplaner og temakart Faglig forum 3. september 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiplaner og temakart Faglig forum 3. september 2013

2 Bakgrunn Det er store utfordringer forbundet med oljeutslipp i kystnære områder p.g.a. spredning av olje, sårbare ressurser og operasjonelle begrensninger. For å bedre prioriteringen av sårbare ressurser ble MOB-modellen utarbeidet. Prioritering av MOB-områder tar utgangspunkt i fire overordnede faktorer, henholdsvis: Naturlighet: Er ressursen naturlig forekommende? Erstattelighet: Kan ressursen erstattes økonomisk? Verneverdi: Hvilken verneverdi har ressursen? Sårbarhet: Hvilken sårbarhet har ressursen overfor olje? prioriterte områder. Dette er vanskelig å håndtere i beredskapsanalysene.

3 Eksempelområder i Norge
Hva er et eksempelområde? Til bruk i beredskaps-planleggingen er det definert eksempelområder. Disse er karakterisert ved at de ligger i ytre kystsone, har høy tetthet av miljøprioriterte lokaliteter, vanskelig tilgjengelighet eller andre operasjonelle forhold som setter strenge krav til oljevernberedskapen. Disse eksempelområdene er derfor definert som dimensjonerende for oljevernberedskapen i det aktuelle området.

4 Eksempel fra Runde

5 Temakart og strategi For å bedre sin oljevernberedskap har Statoil og Wintershall tatt utgangspunkt i eksempelområdene og laget tematisk kartmateriell og en kortfattet beskrivelse av operativ strategi og miljøstrategi for områdene. Det tematiske kartmaterialet foreligger som storformat PDF dokument, tilgjengelig for utskrift ved behov. Følgende kart foreligger for det enkelte området: Basiskart Verneområder Operasjonsdyp og tørrfallsområder Strandtyper Adkomst og infrastruktur

6 Innhold i strategiplanene

7 Runde

8

9

10

11 Gyte- og tareområder

12 I de siste årene er det også utarbeidet
mer kortfattet akuttstrategi for oljevern ( ASO) i 37 områder langs kysten. Disse er primært tenkt rettet mot IUAer. GDF Suez har fått nettopp fått utarbeidet ASOer for 17 områder i influensområdet for Gjøa. Dette området strekker seg fra Øygarden i sør og nord til Vigra. Runde benyttes også her som eksempel.

13

14

15

16 Veien videre Internt i NOFO har vi allerede det meste av informasjonen i temakartene til Statoil og Wintershall inne på vårt operasjonskart NORA. Det jeg savner er en direkte link fra kartene til Naturbasen i Miljødirektoratet. Eventuelt at linken går fra en opplisting av MOB-områdene i strategiplanene. Det kan bli et lite prosjekt utover vinteren. Temakartene og planene vil bli lagt ut på våre hjemmesider i løpet av september. Det ligger allerede noen ASOer ute på våre hjemmesider og jeg regner med at vi kan legge ut flere når de blir tilgjengelige.


Laste ned ppt "Strategiplaner og temakart Faglig forum 3. september 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google