Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber i D2290,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber i D2290,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber i D2290, 2007-08
Klubbens lederplan Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber i D2290, Under sitt möte i november 2004 antog RI:s styrelse Klubbens ledarskapsplan, som en rekommenderad administrativ uppbyggnad för rotaryklubbar. Rotaryklubbarna har möjlighet att införa planen vid valfri tidpunkt. Under utvecklingen av Klubbens ledarskapsplan beaktades följande fakta: Rotarianer gör frivilliginsatser och är ofta mycket upptagna personer. Ledarna i en rotaryklubb växlar varje år. Effektiva klubbar behöver en handlingsplan som stöder kontinuiteten med hänsyn till punkt 1 och 2

2 Klubbtjenesten Yrkestjenesten Samfunnstjenesten Internasjonal tjeneste
De fire avenyene Klubbtjenesten Yrkestjenesten Samfunnstjenesten Internasjonal tjeneste Klubbtjenesten er etablert for å styrke kameratskapet og se til at klubben fungerer effektivt. personlig bekjentskap som et middel til å gjøre noe bra Yrkestjenesten oppmunterer rotarianere til å tjene andre gjennomsine yrker og etterleve høy standard høye etiske krav innenfor næringsliv og yrker, erkjennelse av at hver gangnlige virksomhets verdi, hver rotarianers streben etter å heve sitt yrke til et middel for å tjene samfunnet Samfunnstjenesten dekker prosjekt og aktiviteter som klubben gjennomfører for å fforbedre livskavliteten på klubbens hjemsted hver rotarianers gå forna med et godt eksempel gjennom egen livsførsel som menneske, yrkes person og samfunnsborger Internasjonal tjeneste omfatter innsatsen som gjøres for å utvide Roltarys rekkevidde for humanitære oppdrag i verden og for å fremme intarnasjonal forståelse og fred internasjonal forståelse, god vilje og fred gjennom et verdensomfattende kameratskap av personerf ra næringsliv og yrker, forent gjennom våre idealer.

3 De fire avenyene Aktive klubber: Klubbens lederplan
Beholder og øker medlemstallet Gjennom-fører gode projekter Støtter Rotary Foundation Utvikler gode ledere En effektiv rotaryklubb Bibehåller och/eller ökar sin medlemsbas - Genomför framgångsrika projekt som inriktas på behov på hemorten och i samhällen i andra länder - Stödjer Rotary Foundation ekonomiskt och genom att medverka i programmen - Utbildar ledare med kapacitet att tjäna Rotary ovanför klubbnivån. Klubbens lederplan De fire avenyene

4 Svakheter ved ”den gamle” organiseringen
Manglende kontinuitet i styrer og verv Vanskelig å jobbe langsiktig

5 Hva innebærer den nye modellen?
Forenkling Startet på distriktsnivå, gjennomføres nå på klubbnivå 3-års perspektiv på virksomheten Innføring av assisterende guvernører Ny komitéstruktur: Komitéene har medlemmer, tjenestene har oppdrag

6 Klubbens lederplan: Er tilpasset ”Distriktets lederplan”
Beskriver hvordan den kan innføres Skaper kontinuitet i klubbarbeidet Legger opp til permanente, handlingsorienterte klubbkomiteer eller aktivitetsgrupper Er forankret i RIs nye, anbefalte vedtekter for rotaryklubber Anbefales innført i rotaryåret · Klubbens ledarskapsplan är en förlängning av Planen för distriktsledarskap till klubbnivån. · Klubbens ledarskapsplan omfattar en lista med steg klubbarna bör ta för att införa planen. · Klubbens ledarskapsplan skapar kontinuitet och samstämmighet bland ledarna när det gäller klubbens målsättning (årliga mål och mål på lång sikt) och att leda projekt. · Klubbens ledarskapsplan innehåller en förenklad lista över ständiga klubbkommittéer som stöds av motsvarande distriktskommittéer. · Klubbens ledarskapsplan är förankrad i de reviderade rekommenderade stadgarna för rotaryklubbar, som godkändes av RI:s styrelse i november 2004. · Klubbar har möjlighet att införa Klubbens ledarskapsplan vid valfri tidpunkt. (OBS! Planen är inte obligatorisk. Alla klubbar bör dock överväga att införa planen. Klubbens ledarskapsplan rekommenderas särskilt för nya klubbar eller klubbar med problem).

7 Fordeler: Bedre beslutningsgrunnlag skaper kontinuitet i prosjekter og programmer Enighet om beslutninger og målsettinger Flere og bedre skolerte ledere i klubben Bedre planlegging for innkommende ledere på alle nivå i klubben Alle medlemmer engasjeres i klubbens virksomhet LÄS TEXTEN PÅ BILDEN

8 Ny Club Leadership Plan
Klubb komité struktur Ny Club Leadership Plan Adm. komité Kommunikasjon Intern/ekstern komité Medlemskaps komité Serviceprosjekt komité Rotary Foundation komité STYRET …matriseorganisering… Klubbtjeneste Yrkestjeneste Samfunnstjeneste Internasjonal tjeneste Komiteene har MEDLEMMER, Tjenestene har OPPDRAG PROSJEKETER = Oppdrag + medlemmer

9 Komiteene har medlemmer, Tjenestene har oppdrag
(Oppdragene er her eksempler. Må naturligvis diskuteres, og er nok forskjellig fra klubb til klubb) Adm komité Info Medl Service TRF Klubb- tjeneste Registrering Fremmøte Program 3-års plan Referater Internt ”blad” Kvartalsbrev Rotary Norden Medlemsutvikling Beholde medl Kam.skaps arbeid Møteforberedelse Skaffe midler Annual giving Yrkes- Plassering av gjester RYLA Rotaryskolen Intercity arbeid Klassifikasjon Fadderoppgaver Nye medlemmer Yrkesveiledning Funks.h i arb.livet Innvandrere Mentorprogram GSE Samfunn- Info int/eks om prosjektene Innvandrere integrasjon Eldre medl. transport Hum.prosjekter lokale nasjonale Handycamp Inter-nasjonal Vennskaps- klubber Medlemmer fra internasjonale miljøet Hum.prosjekter Internasjonale Ungdomsutv Roundtripp …og så videre…

10 Kommunikasjons- komité
Adm. komité Kommunikasjons- komité Medlems- Service- TRF- Klubb- tjeneste Overf.samt m/forrige komité Forberede møterom/rydde etter møtet Registrering, fremmøte Ta imot foredragsholder Ta imot gjester Programarbeid (plan, oppfølging) Fester, sosiale arrangementer Kaffetjeneste Samarbeid m/andre klubber 3 års plan, årlige mål Overlevering til neste komité Referater fra egne klubbmøtet Formidling/distribusjon av Guvernørbrev, Kvartalsbrev, og lignende Hjemmesiden, utvikl og vedlikehold Arkiveringstjeneste Medlemsverving Kammeratskapsarbeid Følge opp medl, fremmøte Holde oversikt over faddere Bruke faddere aktivt Opplæring, Rotaryskolen, Komitéledere, ”Spesialister” som CICO, CYEO, CRFO 3-årsplan, årlige mål Overlevering neste komité Følge opp igangværende prosjekter Overta nye, planlegge, iverksette Foreslå nye Rapportere Samarbeid med Kommunikasjonskomiteen Anual giving Oversikt over hva klubben ”har stående inne på kto” i RI Oversikt over prosjekter i D2290 Utarbeide idébank Info om og kurs om TRF-arbeid Yrkes- Plassering av gjester iht klassifikasjon Kontakt m/evtuelle prosjekter Følge med å formidle hva skjer innen denne tjenesten i D2290 Rotary Norden- trekke frem saker, sende inn saker. Intercity kommunikasjon Klassifikasjon Bygge potensiell medlemsbase Medlemsutvikling Rotary lederutvikling Eksempel på prosjekter: Funksjonshemmede i arbeidslivet MENTOR-prosjektet RYLA-prosjektet Bearbeide opp legg for å gjennomføre RYLA Bygge opp backlog for GSE - Team ledere - Deltakere Bearbeide opplegg for å ta imot GSE GSE prosjekt Finansiering av RYLA Samfunns- Besøk hos, kontakt m/sosiale inst Transportservice, eldre medl. Besøkstjeneste? Kom. m/evt. Prosjekter Kommunikasjon med eldre medl. (møteref, ukebrev og lignende) ”Nye landsmenn/kvinner – integrasjon i samfunnet- prosjekt ”Div lokale”- prosjekter Salg av julekort Gjøre seg bedre bruk av: Distr.Designated Fund (DDF) (Share midler) Støtte til HandyCamp Inter-nasjonal- Vennskapsklubber, utvikle/vedl.holde Følge med i hva som skjer på den internasjonale arena i RI Gjester fra int.miljø Oppfordre til besøk i klubber ute Int.studenter HIA-prosjektet Rasjahi- prosjektet Round Trip-prosjektet Intercity, ungdomsutv- prosjektet Maching Grants Rotary Volunteer Bygge opp backlog for ungd.utv -Kandidater - Hjem Rotary Grants for Univ Teachers Rotary World Peace Scolarships Kommentar Nytt: Denne komiteen har ansvar for drift av klubben Nytt: Denne komiteen har ansvar for intern og ekstern info, arkivering og klubbens historie. Nytt: Medlemsutvikling er satt i fokus. Dvs det er et uttalt mål at våre nåværende medl. skal trives og utvikle seg i klubben. Koniteen har ansvar for opplæring Nytt: Mange prosjekter går over flere år. Denne komiteen drifter prosjektene. Nytt: Stikkordet er her å gjøre seg bedre bruk av TRF for finansieringen av samfunnsnyttige prosjekter. - - foilnr . 7

11 Kommunikasjons- komité
Overf.samt m/forrige komité Forberede møterom/rydde etter møtet Registrering, fremmøte Ta imot foredragsholder Ta imot gjester Programarbeid (plan, oppfølging) Fester, sosiale arrangementer Arkiveringstjeneste Kaffetjeneste Samarbeid m/andre klubber 3 års plan, årlige mål Overlevering til neste komité Overf.samtaler m/forrige komité Forberede møterom/rydde etter møtet Programarbeid (planl, oppfølging) Klassifikasjon Bygge potensiell medlemsbase Medlemsutvikling Rotary lederutvikling Bygge potensiell medlemsbase Rotary lederutvikling Gjøre seg bedre bruk av: Distr.Designated Fund (DDF) (Share midler) Støtte til HandyCamp Distr.Designated Fund (DDF) (Share midler) Adm. komité Kommunikasjons- komité Medlems- komité Service- komité TRF- komité Klubb- tjeneste Overf.samt m/forrige komité Referater fra egne klubbmøtet Formidling/distribusjon av Guvernørbrev, Kvartalsbrev, og lignende Hjemmesiden, utvikl og vedlikehold Opplæring, Rotaryskolen, Komitéledere, ”Spesialister” som CICO, CYEO, CRFO *) 3 års plan, årlige mål Overlevering til neste komité Overf.samt m/forrige komité Medlemsverving Kammeratskapsarbeid Følge opp medl, fremmøte Holde oversikt over faddere Bruke faddere aktivt 3-årsplan, årlige mål Overlevering neste komité Overf.samt m/forrige komité Følge opp igangværende prosjekter Overta nye, planlegge, iverksette Foreslå nye Rapportere Samarbeid med Kommunikasjonskomiteen 3 års plan, årlige mål Overlevering til neste komité Overf.samt m/forrige komité Anual giving Oversikt over hva klubben ”har stående inne på kto” Oversikt over prosjekter i D2290 Utarbeide idébank Info om og kurs om TRF-arbeid 3 års plan, årlige mål Overlevering til neste komité Yrkes- tjeneste Plassering av gjester iht klassifikasjon Kontakt m/evtuelle prosjekter Følge med å formidle hva skjer innen denne tjenesten i D2290 Rotary Norden- trekke frem saker, sende inn saker. Intercity kommunikasjon Eksempel på prosjekter: Funksjonshemmede i arbeidslivet Mentor-prosjektet RYLA-prosjektet Bearbeide opp legg for å gjennomføre RYLA Bygge opp backlog for GSE - Team ledere - Deltakere Bearbeide opplegg for å ta imot GSE GSE prosjekt Finansiering av RYLA Samfunns- tjeneste Besøk hos, kontakt m/sosiale inst Transportservice, eldre medl. Besøkstjeneste? Kom. m/evt. Prosjekter Følge med å formidle hva skjer innen denne tjenesten i D2290 Rotary Norden- trekke frem saker, sende inn saker. Kommunikasjon med eldre medl. (møteref, ukebrev og lignende) Intercity kommunikasjon Eksempel på prosjekter: ”Nye landsmenn/kvinner – integrasjon i samfunnet- prosjekt ”Div lokale”- prosjekter Salg av julekort Inter-nasjonal- tjeneste Vennskapsklubber, utvikle/vedl.holde Kom. m/evt. Prosjekter Følge med å formidle hva skjer innen denne tjenesten i D2290 Følge med i hva som skjer på den internasjonale arena i RI Rotary Norden- trekke frem saker, sende inn saker. Intercity kommunikasjon Gjester fra int.miljø Oppfordre til besøk i klubber ute Eksempel på prosjekter: Int.studenter HIA-prosjektet Rasjahi- prosjektet Round Trip-prosjektet Intercity, ungdomsutv- prosjektet Gjøre seg bedre bruk av: Maching Grants Rotary Volunteer Bygge opp backlog for ungd.utv -Kandidater - Hjem Rotary Grants for Univ Teachers Rotary World Peace Scolarships - . Kommentar Nytt: Denne komiteen har ansvar for drift av klubben Nytt: Denne komiteen har ansvar for opplæring. Nytt: Medlemsutvikling er satt i fokus. Dvs det er et uttalt mål at Nytt: Mange prosjekter går over flere år. Nytt: Stikkordet er her å gjøre seg bedre bruk av TRF for

12 Rotary er hva Rotary gjør!
HVORDAN organiserer vi oss? HVEM skal gjøre jobben? HVA skal de gjøre? HVORFOR Faste komiteer Tjenester 3 års PLAN m/1 års MÅL EFFEKTIVE KLUBBER Effektive klubber når de MÅL de har satt seg!

13 LEDERSKAP er å stille disse spørsmål:
HVA skal gjøres? HVORFOR skal det gjøres? Lederskap er ikke en posisjon, men en rolle og en funksjon

14 LEDELSE er å stille disse spørsmål:
HVORDAN gjør vi det? NÅR skal vi gjøre det? Hvem skal gjøre det? og HVA ble resultatet? Ledelse handler om å oppnå resultater! LA IKKE LEDELSE BLI EN LIDELSE! Lykke til!

15 Kristiansand Rotaryklubb
NY KLUBBSTRUKTUR Kristiansand Rotaryklubb STYRET ADM.KOMITÉ KOMM.KOMITÉ MEDL.KOMITÉ SERVICE KOMITÉ TRF KOMITÉ Klubbtjeneste Samfunnstjeneste Yrkestjeneste Internasjonal tjeneste KLUBBEN: 80 medlemmer STYRET: 7 medlemmer HOVEDKOMITEER: 5 stk Kristiansand, 31206, SEJ, Rev B


Laste ned ppt "Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber i D2290,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google