Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Klubbens lederplan Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber i D2290, 2007-08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Klubbens lederplan Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber i D2290, 2007-08."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Klubbens lederplan Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber i D2290, 2007-08

2 De fire avenyene KlubbtjenestenYrkestjenestenSamfunnstjenesten Internasjonal tjeneste

3 Aktive klubber: Beholder og øker medlemstallet Gjennom- fører gode projekter Støtter Rotary Foundation Utvikler gode ledere De fire avenyene Klubbens lederplan

4 Svakheter ved ”den gamle” organiseringen Manglende kontinuitet i styrer og verv Manglende kontinuitet i styrer og verv Vanskelig å jobbe langsiktig Vanskelig å jobbe langsiktig

5 Hva innebærer den nye modellen? Forenkling Forenkling Startet på distriktsnivå, gjennomføres nå på klubbnivå Startet på distriktsnivå, gjennomføres nå på klubbnivå 3-års perspektiv på virksomheten 3-års perspektiv på virksomheten Innføring av assisterende guvernører Innføring av assisterende guvernører Ny komitéstruktur: Komitéene har medlemmer, tjenestene har oppdrag Ny komitéstruktur: Komitéene har medlemmer, tjenestene har oppdrag

6 Klubbens lederplan: Er tilpasset ”Distriktets lederplan” Er tilpasset ”Distriktets lederplan” Beskriver hvordan den kan innføres Beskriver hvordan den kan innføres Skaper kontinuitet i klubbarbeidet Skaper kontinuitet i klubbarbeidet Legger opp til permanente, handlingsorienterte klubbkomiteer eller aktivitetsgrupper Legger opp til permanente, handlingsorienterte klubbkomiteer eller aktivitetsgrupper Er forankret i RIs nye, anbefalte vedtekter for rotaryklubber Er forankret i RIs nye, anbefalte vedtekter for rotaryklubber Anbefales innført i rotaryåret 2007- 2008. Anbefales innført i rotaryåret 2007- 2008.

7 Fordeler: Bedre beslutningsgrunnlag skaper kontinuitet i prosjekter og programmer Bedre beslutningsgrunnlag skaper kontinuitet i prosjekter og programmer Enighet om beslutninger og målsettinger Enighet om beslutninger og målsettinger Flere og bedre skolerte ledere i klubben Flere og bedre skolerte ledere i klubben Bedre planlegging for innkommende ledere på alle nivå i klubben Bedre planlegging for innkommende ledere på alle nivå i klubben Alle medlemmer engasjeres i klubbens virksomhet Alle medlemmer engasjeres i klubbens virksomhet

8 Klubbtjeneste Yrkestjeneste Samfunnstjeneste Internasjonal tjeneste Klubb komité struktur Ny Club Leadership Plan Adm. komité Kommunikasjon Intern/ekstern komité Kommunikasjon Intern/ekstern komité Medlemskaps komité Serviceprosjekt komité Rotary Foundation komité STYRET …matriseorganisering… Komiteene har MEDLEMMER, Tjenestene har OPPDRAG PROSJEKETER = Oppdrag + medlemmer

9 AdmkomitéInfokomitéMedlkomitéServicekomitéTRFkomité Klubb-tjeneste Registrering Registrering Fremmøte Fremmøte Program Program 3-års plan 3-års plan Referater Referater Internt ”blad” Internt ”blad” Kvartalsbrev Kvartalsbrev Rotary Norden Rotary Norden 3-års plan 3-års plan Medlemsutvikling Medlemsutvikling Beholde medl Beholde medl 3-års plan 3-års plan Kam.skaps arbeid Kam.skaps arbeid Møteforberedelse Møteforberedelse 3-års plan 3-års plan Skaffe midler Skaffe midler Annual giving Annual giving 3-års plan 3-års plan Yrkes-tjeneste Plassering av gjester Plassering av gjester RYLA RYLA Rotaryskolen Rotaryskolen Intercity arbeid Intercity arbeid Klassifikasjon Klassifikasjon Fadderoppgaver Fadderoppgaver Nye medlemmer Nye medlemmer Yrkesveiledning Yrkesveiledning Funks.h i arb.livet Funks.h i arb.livet Innvandrere Innvandrere Mentorprogram Mentorprogram GSE GSE Samfunn-tjeneste Info int/eks om prosjektene Info int/eks om prosjektene Innvandrere integrasjon Innvandrere integrasjon Eldre medl. transport Eldre medl. transport Hum.prosjekter lokale nasjonale Hum.prosjekter lokale nasjonale Handycamp Handycamp Inter- nasjonal tjeneste Vennskaps- klubber Vennskaps- klubber Info int/eks om prosjektene Info int/eks om prosjektene Medlemmer fra internasjonale miljøet Medlemmer fra internasjonale miljøet Hum.prosjekter Internasjonale Hum.prosjekter Internasjonale GSE GSE Ungdomsutv Ungdomsutv Roundtripp Roundtripp Komiteene har medlemmer, Tjenestene har oppdrag (Oppdragene er her eksempler. Må naturligvis diskuteres, og er nok forskjellig fra klubb til klubb) …og så videre…

10 Adm.komité Kommunikasjons - komité Medlems-komitéService-komitéTRF-komité Klubb-tjeneste Overf.samt m/forrige komité Forberede møterom/rydde etter møtet Forberede møterom/rydde etter møtet Registrering, fremmøte Registrering, fremmøte Ta imot foredragsholder Ta imot foredragsholder Ta imot gjester Ta imot gjester Programarbeid (plan, oppfølging) Programarbeid (plan, oppfølging) Fester, sosiale arrangementer Fester, sosiale arrangementer Kaffetjeneste Kaffetjeneste Samarbeid m/andre klubber Samarbeid m/andre klubber 3 års plan, årlige mål 3 års plan, årlige mål Overlevering til neste komité Overlevering til neste komité Overf.samt m/forrige komité Overf.samt m/forrige komité Referater fra egne klubbmøtet Referater fra egne klubbmøtet Formidling/distribusjon av Guvernørbrev, Kvartalsbrev, og lignende Formidling/distribusjon av Guvernørbrev, Kvartalsbrev, og lignende Hjemmesiden, utvikl og vedlikehold Hjemmesiden, utvikl og vedlikeholdArkiveringstjeneste 3 års plan, årlige mål Overlevering til neste komité Overlevering til neste komité Overf.samt m/forrige komité MedlemsvervingKammeratskapsarbeid Følge opp medl, fremmøte Holde oversikt over faddere Bruke faddere aktivt Opplæring, Rotaryskolen, Komitéledere, ”Spesialister” som CICO, CYEO, CRFO 3-årsplan, årlige mål Overlevering neste komité Overf.samt m/forrige komité Følge opp igangværende prosjekter Følge opp igangværende prosjekter Overta nye, planlegge, iverksette Overta nye, planlegge, iverksette Foreslå nye Foreslå nye Rapportere Rapportere Samarbeid med Kommunikasjonskomiteen Samarbeid med Kommunikasjonskomiteen 3 års plan, årlige mål 3 års plan, årlige mål Overlevering til neste komité Overlevering til neste komité Overf.samt m/forrige komité Anual giving Anual giving Oversikt over hva klubben ”har stående inne på kto” i RI Oversikt over hva klubben ”har stående inne på kto” i RI Oversikt over prosjekter i D2290 Oversikt over prosjekter i D2290 Utarbeide idébank Utarbeide idébank Info om og kurs om TRF- arbeid Info om og kurs om TRF- arbeid 3 års plan, årlige mål 3 års plan, årlige mål Overlevering til neste komité Overlevering til neste komité Yrkes-tjeneste Plassering av gjester iht klassifikasjon Kontakt m/evtuelle prosjekter Følge med å formidle hva skjer innen denne tjenesten i D2290 Følge med å formidle hva skjer innen denne tjenesten i D2290 Rotary Norden- trekke frem saker, sende inn saker. Rotary Norden- trekke frem saker, sende inn saker. Intercity kommunikasjon Intercity kommunikasjon Klassifikasjon Klassifikasjon Bygge potensiell medlemsbase Bygge potensiell medlemsbase Medlemsutvikling Medlemsutvikling Rotary lederutvikling Rotary lederutvikling Eksempel på prosjekter: Funksjonshemmede i arbeidslivet Funksjonshemmede i arbeidslivet MENTOR-prosjektet MENTOR-prosjektet RYLA-prosjektet RYLA-prosjektet Bearbeide opp legg for å gjennomføre RYLA Bygge opp backlog for GSE - Team ledere - Deltakere Bearbeide opplegg for å ta imot GSE Bearbeide opplegg for å ta imot GSE GSE prosjekt GSE prosjekt Finansiering av RYLA Samfunns - tjeneste Besøk hos, kontakt m/sosiale inst Transportservice, eldre medl. Transportservice, eldre medl. Besøkstjeneste? Besøkstjeneste? Kom. m/evt. Prosjekter Følge med å formidle hva skjer innen denne tjenesten i D2290 Følge med å formidle hva skjer innen denne tjenesten i D2290 Rotary Norden- trekke frem saker, sende inn saker. Rotary Norden- trekke frem saker, sende inn saker. Kommunikasjon med eldre medl. (møteref, ukebrev og lignende) Kommunikasjon med eldre medl. (møteref, ukebrev og lignende) Intercity kommunikasjon Eksempel på prosjekter: ”Nye landsmenn/kvinner – integrasjon i samfunnet- prosjekt ”Nye landsmenn/kvinner – integrasjon i samfunnet- prosjekt ”Div lokale”- prosjekter ”Div lokale”- prosjekter Salg av julekort Salg av julekort Gjøre seg bedre bruk av: Distr.Designated Fund (DDF) (Share midler) Distr.Designated Fund (DDF) (Share midler) Støtte til HandyCamp Inter- nasjonal- tjeneste Vennskapsklubber, utvikle/vedl.holde Vennskapsklubber, utvikle/vedl.holde Kom. m/evt. Prosjekter Følge med å formidle hva skjer innen denne tjenesten i D2290 Følge med å formidle hva skjer innen denne tjenesten i D2290 Følge med i hva som skjer på den internasjonale arena i RI Følge med i hva som skjer på den internasjonale arena i RI Rotary Norden- trekke frem saker, sende inn saker. Rotary Norden- trekke frem saker, sende inn saker. Intercity kommunikasjon Gjester fra int.miljø Oppfordre til besøk i klubber ute Oppfordre til besøk i klubber ute Eksempel på prosjekter: Int.studenter HIA-prosjektet Int.studenter HIA-prosjektet Rasjahi- prosjektet Rasjahi- prosjektet Round Trip-prosjektet Intercity, ungdomsutv- prosjektet Gjøre seg bedre bruk av: Maching Grants Maching Grants Rotary Volunteer Rotary Volunteer Bygge opp backlog for ungd.utv -Kandidater - Hjem Bygge opp backlog for ungd.utv -Kandidater - Hjem Rotary Grants for Univ Teachers Rotary World Peace Scolarships Rotary World Peace Scolarships Komment ar Nytt: Denne komiteen har ansvar for drift av klubben Nytt: Denne komiteen har ansvar for intern og ekstern info, arkivering og klubbens historie. Nytt: Medlemsutvikling er satt i fokus. Dvs det er et uttalt mål at våre nåværende medl. skal trives og utvikle seg i klubben. Koniteen har ansvar for opplæring Nytt: Mange prosjekter går over flere år. Denne komiteen drifter prosjektene. Nytt: Stikkordet er her å gjøre seg bedre bruk av TRF for finansieringen av samfunnsnyttige prosjekter. -foilnr.7 -

11 Nytt: Stikkordet er her å gjøre seg bedre bruk av TRF for Nytt: Mange prosjekter går over flere år. Nytt: Medlemsutvikling er satt i fokus. Dvs det er et uttalt mål at Nytt: Denne komiteen har ansvar for opplæring. Nytt: Denne komiteen har ansvar for drift av klubben Komment ar Gjøre seg bedre bruk av: Maching Grants Maching Grants Rotary Volunteer Rotary Volunteer Bygge opp backlog for ungd.utv -Kandidater - Hjem Bygge opp backlog for ungd.utv -Kandidater - Hjem Rotary Grants for Univ Teachers Rotary World Peace Scolarships Rotary World Peace Scolarships Eksempel på prosjekter: Int.studenter HIA-prosjektet Int.studenter HIA-prosjektet Rasjahi- prosjektet Rasjahi- prosjektet Round Trip-prosjektet Intercity, ungdomsutv- prosjektet Gjester fra int.miljø Oppfordre til besøk i klubber ute Oppfordre til besøk i klubber ute Kom. m/evt. Prosjekter Følge med å formidle hva skjer innen denne tjenesten i D2290 Følge med å formidle hva skjer innen denne tjenesten i D2290 Følge med i hva som skjer på den internasjonale arena i RI Følge med i hva som skjer på den internasjonale arena i RI Rotary Norden- trekke frem saker, sende inn saker. Rotary Norden- trekke frem saker, sende inn saker. Intercity kommunikasjon Vennskapsklubber, utvikle/vedl.holde Vennskapsklubber, utvikle/vedl.holde Inter- nasjonal- tjeneste Eksempel på prosjekter: ”Nye landsmenn/kvinner – integrasjon i samfunnet- prosjekt ”Nye landsmenn/kvinner – integrasjon i samfunnet- prosjekt ”Div lokale”- prosjekter ”Div lokale”- prosjekter Salg av julekort Salg av julekort Kom. m/evt. Prosjekter Følge med å formidle hva skjer innen denne tjenesten i D2290 Følge med å formidle hva skjer innen denne tjenesten i D2290 Rotary Norden- trekke frem saker, sende inn saker. Rotary Norden- trekke frem saker, sende inn saker. Kommunikasjon med eldre medl. (møteref, ukebrev og lignende) Kommunikasjon med eldre medl. (møteref, ukebrev og lignende) Intercity kommunikasjon Besøk hos, kontakt m/sosiale inst Transportservice, eldre medl. Transportservice, eldre medl. Besøkstjeneste? Besøkstjeneste? Samfunns - tjeneste Bygge opp backlog for GSE - Team ledere - Deltakere Bearbeide opplegg for å ta imot GSE Bearbeide opplegg for å ta imot GSE GSE prosjekt GSE prosjekt Finansiering av RYLA Eksempel på prosjekter: Funksjonshemmede i arbeidslivet Funksjonshemmede i arbeidslivet Mentor-prosjektet Mentor-prosjektet RYLA-prosjektet RYLA-prosjektet Bearbeide opp legg for å gjennomføre RYLA Kontakt m/evtuelle prosjekter Følge med å formidle hva skjer innen denne tjenesten i D2290 Følge med å formidle hva skjer innen denne tjenesten i D2290 Rotary Norden- trekke frem saker, sende inn saker. Rotary Norden- trekke frem saker, sende inn saker. Intercity kommunikasjon Intercity kommunikasjon Plassering av gjester iht klassifikasjon Yrkes-tjeneste Overf.samt m/forrige komité Anual giving Anual giving Oversikt over hva klubben ”har stående inne på kto” Oversikt over hva klubben ”har stående inne på kto” Oversikt over prosjekter i D2290 Oversikt over prosjekter i D2290 Utarbeide idébank Utarbeide idébank Info om og kurs om TRF- arbeid Info om og kurs om TRF- arbeid 3 års plan, årlige mål 3 års plan, årlige mål Overlevering til neste komité Overlevering til neste komité Overf.samt m/forrige komité Følge opp igangværende prosjekter Følge opp igangværende prosjekter Overta nye, planlegge, iverksette Overta nye, planlegge, iverksette Foreslå nye Foreslå nye Rapportere Rapportere Samarbeid med Kommunikasjonskomiteen Samarbeid med Kommunikasjonskomiteen 3 års plan, årlige mål 3 års plan, årlige mål Overlevering til neste komité Overlevering til neste komité Overf.samt m/forrige komité MedlemsvervingKammeratskapsarbeid Følge opp medl, fremmøte Holde oversikt over faddere Bruke faddere aktivt 3-årsplan, årlige mål Overlevering neste komité Overf.samt m/forrige komité Overf.samt m/forrige komité Referater fra egne klubbmøtet Referater fra egne klubbmøtet Formidling/distribusjon av Guvernørbrev, Kvartalsbrev, og lignende Formidling/distribusjon av Guvernørbrev, Kvartalsbrev, og lignende Hjemmesiden, utvikl og vedlikehold Hjemmesiden, utvikl og vedlikehold Opplæring, Rotaryskolen, Komitéledere, ”Spesialister” som CICO, CYEO, CRFO *) Opplæring, Rotaryskolen, Komitéledere, ”Spesialister” som CICO, CYEO, CRFO *) 3 års plan, årlige mål 3 års plan, årlige mål Overlevering til neste komité Overlevering til neste komitéKlubb-tjeneste Service-komitéMedlems-komité Kommunikasjons - komité Adm.komité. - TRF-komité Overf.samt m/forrige komité Forberede møterom/rydde etter møtet Forberede møterom/rydde etter møtet Registrering, fremmøte Registrering, fremmøte Ta imot foredragsholder Ta imot foredragsholder Ta imot gjester Ta imot gjester Programarbeid (plan, oppfølging) Programarbeid (plan, oppfølging) Fester, sosiale arrangementer Fester, sosiale arrangementer Arkiveringstjeneste Arkiveringstjeneste Kaffetjeneste Kaffetjeneste Samarbeid m/andre klubber Samarbeid m/andre klubber 3 års plan, årlige mål 3 års plan, årlige mål Overlevering til neste komité Overlevering til neste komité Overf.samtaler m/forrige komité Forberede møterom/rydde etter møtet Registrering, fremmøte Ta imot foredragsholder Ta imot gjester Programarbeid (planl, oppfølging) Fester, sosiale arrangementer Arkiveringstjeneste Kaffetjeneste Samarbeid m/andre klubber 3 års plan, årlige mål Overlevering til neste komité Overf.samtaler m/forrige komité Forberede møterom/rydde etter møtet Registrering, fremmøte Ta imot foredragsholder Ta imot gjester Programarbeid (planl, oppfølging) Fester, sosiale arrangementer Arkiveringstjeneste Kaffetjeneste Samarbeid m/andre klubber 3 års plan, årlige mål Overlevering til neste komité Klassifikasjon Klassifikasjon Bygge potensiell medlemsbase Bygge potensiell medlemsbase Medlemsutvikling Medlemsutvikling Rotary lederutvikling Rotary lederutvikling Klassifikasjon Bygge potensiell medlemsbase Medlemsutvikling Rotary lederutvikling Klassifikasjon Bygge potensiell medlemsbase Medlemsutvikling Rotary lederutvikling Gjøre seg bedre bruk av: Distr.Designated Fund (DDF) (Share midler) Distr.Designated Fund (DDF) (Share midler) Støtte til HandyCamp Gjøre seg bedre bruk av: Distr.Designated Fund (DDF) (Share midler) Støtte til HandyCamp Gjøre seg bedre bruk av: Distr.Designated Fund (DDF) (Share midler) Støtte til HandyCamp

12 Effektive klubber når de MÅL de har satt seg! Rotary er hva Rotary gjør! HVORDAN organiserer vi oss? HVEM skal gjøre jobben? HVA skal de gjøre? HVORFOR skal de gjøre? Faste komiteer Tjenester 3 års PLAN m/1 års MÅL EFFEKTIVE KLUBBER

13 LEDERSKAP er å stille disse spørsmål: HVA skal gjøres? HVA skal gjøres? HVORFOR skal det gjøres? HVORFOR skal det gjøres? Lederskap er ikke en posisjon, men en rolle og en funksjon Lederskap er ikke en posisjon, men en rolle og en funksjon

14 LEDELSE er å stille disse spørsmål: HVORDAN gjør vi det? HVORDAN gjør vi det? NÅR skal vi gjøre det? NÅR skal vi gjøre det? Hvem skal gjøre det? Hvem skal gjøre det? og og HVA ble resultatet? HVA ble resultatet? Ledelse handler om å oppnå resultater! Ledelse handler om å oppnå resultater! LA IKKE LEDELSE BLI EN LIDELSE! LA IKKE LEDELSE BLI EN LIDELSE! Lykke til! Lykke til!

15 STYRET MEDL.KOMITÉSERVICE KOMITÉTRF KOMITÉKOMM.KOMITÉADM.KOMITÉ NY KLUBBSTRUKTUR Kristiansand Rotaryklubb KLUBBEN: 80 medlemmer STYRET: 7 medlemmer HOVEDKOMITEER: 5 stk Kristiansand, 31206, SEJ, Rev B Klubbtjeneste Samfunnstjeneste Yrkestjeneste Internasjonal tjeneste


Laste ned ppt "1 Klubbens lederplan Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber i D2290, 2007-08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google