Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PETS DISTRIKT 2290 ROTARY ÅRET 2009-2010 MÅL OG STATEGIER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PETS DISTRIKT 2290 ROTARY ÅRET 2009-2010 MÅL OG STATEGIER."— Utskrift av presentasjonen:

1 PETS DISTRIKT 2290 ROTARY ÅRET 2009-2010 MÅL OG STATEGIER

2 MÅL OG OPPLEGG FOR SAMLINGEN Bli kjent med hverandre Dele forventninger og mål for 2009-2010 I fellesskap legge grunnlag for godt fungerende klubber –Opplæring –Planlegging –Oppfølging og løpende assistanse

3 JOHN KENNY RI President 2009 -2010 Fokus på klubbene –Klubbene er autonome (DG er ikke “sjef”) Legger vekt på kontinuitet (“spisse” målene fra 2008- 2009)

4

5 Prioritet 1: Utrydd Polio Rotarys flaggsak Vi er ikke i mål før polio er 100% stoppet Det er ikke mulige å opprettholde dagens intense innsats over år: –I dag under 1000/år –I fremtiden: 0 eller 10.000-vis Bill Gates tar konse- kvensen av dette med nye 255 Mill US$

6 Utrydd Polio NÅ (forts) Bill Gates’ engasjement har utløst offentlig innsats: –UK 100 Mill £ + Tyskland 100 Mill € –Flere statlige bevilgninger ventet (US, Canada++) The Rotary challenge er doblet: –100 + 100 Millioner US$ (innen 2012) –Våre utfordringer: Sikre at Poliopluss bidrag ikke går utover årlige TRF bidrag Hvordan samle inn midler også utenfor våre egne rekker?

7 Prioritet 2: Medlemsutvikling Mer realistisk mål: netto +1 i hver klubb –Alle må rekruttere mer enn ett nytt medlem Fokus på å beholde medlemmer –Vi må sikre at vi beholder de nye medlemmene Minst en ny klubb pr. distrikt ? Er det realistisk: Hvor har vi potensial? Hvite flekker på kartet? (Søgne? Andre?) Basis for frokostklubber eller flere lunsjklubber? Øke mangfoldet i klubbene –Sikre at klubben er representativ når det gjelder områdets geografi; kjønn; alder; yrke; kulturell bakgrunn Sikre fornyelse gjennom foryngelse (norsk mål)

8 Øvrige prioriterte mål (1) Tiltak som forbedrer Rotarys omdømme –Synliggjøre hva vi gjør og får til (eks. Polio+) –Bli synlige lokalt og internasjonalt! (Presse) –=Lokale tiltak/arrangementer med publisitet Fortsatt styrke TRF og øke mulighetene til å gavne andre –TRF er blant de humanitære fond i verden som har lavest administrative kostnader

9 Øvrige prioriterte mål (2) Gjennomføre lokale og internasjonale prosjekter for: –Sikring av rent VANN Vanntilførsel Avløp/sanitære forhold –Fremme helse og bøte på sult –Reduksjon av analfabetisme

10 Øvrige prioriterte mål (3) Gjennomføre strategiske planleggins- prosesser i klubbene og i distriktet –Kontinuitet og fornyelse Utvikle ledertalenter innen Rotary –Lederutvikling i den enkelte klubb –Oppmuntring til innsats i distrikt og RI

11 IKKE GLEMME VÅRE RØTTER Fokusere på Rotarys unike grunnmur: YRKESTJENESTEN Vi representerer et yrke når vi blir Rotarianere Holde og fremme høy etisk standard i alt yrkesliv Husk 4-spørsmålsprøven i alt vi tenker, sier og gjør 1. Er det sannhet? 2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4. Vil det være til beste for alle det angår?

12 ROTARYS FREMTID LIGGER I DINE HENDER


Laste ned ppt "PETS DISTRIKT 2290 ROTARY ÅRET 2009-2010 MÅL OG STATEGIER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google