Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk saksbehandling i moderne forvaltning – Ole P. Pedersen 6. mai 2004 Full åpenhet på nett Hvorfor kommunene og det offentlige må skjerpe seg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk saksbehandling i moderne forvaltning – Ole P. Pedersen 6. mai 2004 Full åpenhet på nett Hvorfor kommunene og det offentlige må skjerpe seg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk saksbehandling i moderne forvaltning – Ole P. Pedersen 6. mai 2004 Full åpenhet på nett Hvorfor kommunene og det offentlige må skjerpe seg

2 Elektronisk saksbehandling i moderne forvaltning – Ole P. Pedersen 6. mai 2004 Offentlighet – et verdivalg Mot offentlighet Forvaltningen får arbeidsro Kan prøve synspunkter uten innblanding Kan skjerme seg mot press (Kilde: Gunnar Bodahl-Johansen, IJ 2004) For offentlighet Grunnlag for offentlig debatt Kontroll av forvaltningen Motvirker vilkårlighet Legitimerer politiske vedtak Forvaltningen kan forsvare seg Skaper maktbalanse mellom ”makta” og folket

3 Elektronisk saksbehandling i moderne forvaltning – Ole P. Pedersen 6. mai 2004 Tilstanden i dag Staten: –Lykkelig for alt som kan unndras Fylkeskommunen: –Lykkelig for alle som spør Kommunen: –Døgnåpne, men lukker ”budsjettorienteringene” Personvern: –Hendig unnskyldning for å hindre innsyn og redusere arbeidsmengden

4 Elektronisk saksbehandling i moderne forvaltning – Ole P. Pedersen 6. mai 2004 Offentlighetsloven Viktigste redskap for allmennheten –Forvaltningsloven, Kommuneloven Kan benyttes av alle – ikke bare journalister Prinsipp: Forvaltningens saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov Forvaltningsorganet skal vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis, selv om det etter bestemmelser i loven kan unntas fra offentlighet

5 Elektronisk saksbehandling i moderne forvaltning – Ole P. Pedersen 6. mai 2004

6

7 Offentlighetsloven brytes daglig Uriktig journalføring Dokumenter blir ikke journalført (e-post spesielt) Dokumenter blir holdt tilbake i sin helhet Meroffentlighet blir ikke vurdert Dokumenter blir ikke utlevert i rett tid Erstatter e-post en telefonsamtale eller et brev? –Hva er målet ditt: å følge lovens intensjon eller knuge alt tett inntil brystet?

8 Elektronisk saksbehandling i moderne forvaltning – Ole P. Pedersen 6. mai 2004 Kommunenes utfordringer Søkerlistene til rådmannsstillingene er offentlige –Ikke anledning til å holde tilbake navn –Hva med rådmannens ledergruppe – eller enhetsledere i tonivåmodellen? Når folkevalgte samles, er det et offentlig møte –Ikke anledning til å ha budsjettdrøftinger på kammerset Det bør stilles krav til postjournalens kvalitet –En dårlig journal er likelydende med mindre innsyn Postjournal og dokumenter må være tilgjengelige på Internett

9 Elektronisk saksbehandling i moderne forvaltning – Ole P. Pedersen 6. mai 2004

10

11

12 Postlister på nett Øker tilgjengeligheten -> økt innsyn -> økt offentlig debatt -> bevaring av demokratiet (ikke bare festtale!) Større krav til brukervennlighet i journalen –Søkbar over tid –Dagslistene er gammeldagse Dokumentet må følge etter –Offentlige dokumenter må kunne lastes ned uavhengig av etaten –Noen dokumenter er definitivt offentlige uansett

13 Elektronisk saksbehandling i moderne forvaltning – Ole P. Pedersen 6. mai 2004

14 Hvorfor alltid datosortert? Gammeldags utforming i nytt medium Søkekriterier viktige for åpenhet: –Saksnummer –Avsender –Mottaker –Fritekstsøk –Datointervall

15 Elektronisk saksbehandling i moderne forvaltning – Ole P. Pedersen 6. mai 2004

16

17

18 Postlister mangler Trondheim har enkel postliste (med bestillingsskjema) Oslo, Kristiansand og Bergen mangler postliste på nett Vanskelig å følge storbyene

19 Elektronisk saksbehandling i moderne forvaltning – Ole P. Pedersen 6. mai 2004

20

21 Noen skylder på Datatilsynet ”Ifølge Datatilsynets regler er det kun postlister for de siste 3 månedene som er tilgjengelige”

22 Elektronisk saksbehandling i moderne forvaltning – Ole P. Pedersen 6. mai 2004...som selv ikke liker innsyn? ”Datatilsynet finner det lite heldig når man nå i forslag til ny offentlighetslov synes å åpne for denne typen krav om innsyn”. Datatilsynets høringsuttalelse om Offentlighetslovutvalgets syn om at man skal kunne kreve innsyn i fortløpende e-postbehandling. ”Datatilsynet er imidlertid sterkt kritisk til forslaget om å innføre en plikt for de organer som fører elektronisk postjournal til å legge denne ut på Internett. ” Datatilsynets høringsuttalelse om forslaget om at etater som faktisk har en elektronisk journal i dag, skal gjøre denne tilgjengelig på Internett. Datatilsynets uttalelse: www.datatilsynet.no/dtweb/art_1524.htmlwww.datatilsynet.no/dtweb/art_1524.html Offentlighetslovutvalgets innstilling: odin.dep.no/justisdepartementet/publikasjoner/utredninger odin.dep.no/justisdepartementet/publikasjoner/utredninger

23 Elektronisk saksbehandling i moderne forvaltning – Ole P. Pedersen 6. mai 2004 Personvern – en unnskyldning KRD: 444 dokumenter unndratt offentlighet i 2003 p.g.a Offentlighetslovens 5a (taushetsplikt) –Hvem vernes? Asylsøkeren eller KRD? Åpenhet er også personvern –Offentlighet kan beskytte mot overgrep fra det offentlige (barnevern, asylsøkere, mottakere av offentlig støtte) –Offentlighet sikrer kunnskap om saksbehandling = vern av rettigheter for andre i samme situasjon –Offentlighet og personvern kan ivaretas samtidig –Personvern kan ikke stoppe offentliggjøring av resten av dokumentet (Off.lov. 5a, 2.l.)|Off.lov. 5a, 2.l

24 Elektronisk saksbehandling i moderne forvaltning – Ole P. Pedersen 6. mai 2004

25 Å kontakte det offentlige er en offentlig handling Det er ikke bare din sak at du skriver til kommunen Kommunen kan holde tilbake opplysninger og likevel etterleve offentlighetsprinsippet Meningsløst å si nei til journaler og dokumenter via Internett Mye viktigere å få det offentlige til å etterleve Offentlighetsloven korrekt Krever mer av journalføringen

26 Elektronisk saksbehandling i moderne forvaltning – Ole P. Pedersen 6. mai 2004 Den perfekte journal Søkbar i alle felt Fritekstsøk i alle offentlige dokumenter De dokumenter som åpenbart er offentlige, er tilgjengelige elektronisk Dokumenter der innsyn må vurderes i hvert enkelt tilfelle, kan bestilles og mottas elektronisk. Hemmelige opplysninger sladdes uten at dokumentet unntas Du kan få automatisk tilsendt nye dokumenter i saken via e-post

27 Elektronisk saksbehandling i moderne forvaltning – Ole P. Pedersen 6. mai 2004

28

29

30 Åpenhet trengs...

31 Elektronisk saksbehandling i moderne forvaltning – Ole P. Pedersen 6. mai 2004 Takk for oppmerksomheten Oppdaterte lysark finnes på www.olepetter.net


Laste ned ppt "Elektronisk saksbehandling i moderne forvaltning – Ole P. Pedersen 6. mai 2004 Full åpenhet på nett Hvorfor kommunene og det offentlige må skjerpe seg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google