Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- TIL NYTTE FOR SAMFUNNETSTEDSDATA GEODATAPLANEN 2013 KARTVERKET.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- TIL NYTTE FOR SAMFUNNETSTEDSDATA GEODATAPLANEN 2013 KARTVERKET."— Utskrift av presentasjonen:

1 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETSTEDSDATA GEODATAPLANEN 2013 KARTVERKET

2 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETSTEDSDATA  Geodataplanen skal være et sentral redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt samarbeidet i Nordland  Målgruppen for Geodataplanen er Norge digitalt partene i fylket.  Bedre den offentlige saksbehandlingen ved bruk av geografisk informasjon  Kostnadseffektiv etablering, vedlikehold og tilgjengeliggjøring av kart- og geodata  Organisere geodataarbeidet på en formålstjenlig og god måte  Øke bruken av geografiske data og fremme den samfunnsmessige nytten av slike data i Nordland

3 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETSTEDSDATA  Nordland digitalt arbeidsutvalg ønsker følgende satsinger i perioden:  Fullføring av Felles Kartbase (FKB) i Nordland innen utgangen av 2014  Tilfredsstille behovet for kartdata til drifts-, plan- og utbyggingsoppgaver i Nordland  Statens kartverk Bodø skal følge opp kommunenes arbeid som følger av Matrikkeloven  Inkludere plandata og temadata i avtaler for forvaltning, drift og vedlikehold etter hvert som kommunene er klare for å levere plandata.  Være leder for digitaliseringsprosjekter for gjeldende arealplaner i Nordlands-kommunene  Drive veiledning og opplæring i planloven  Bidra til at Norge digitalt-partene leverer sine data og at dataene gjøres tilgjengelig  Følge opp eksisterende kommunesamarbeid og bidra til videreutvikling av disse  Nytt høydegrunnlag for Nordland (NN2000)

4 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETSTEDSDATA  Bruk av ND-midler: 2011 2012  Brukt på geovekstprosjekter : 1,24 mill3,66 mill3,66 mill  Saldo pr 1.des:3,37 mill0,95 mill  Inn på ND-kontoen januar:1,25 mill1,30 mill  Bruk av midler fra partkontoen  Saldo pr 1.des:1,56 mill1,05mill

5 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETSTEDSDATA MATRIKKELARBEIDET I NORDLAND 2013  Bistå kommunene med opplæring, oppfølging og support  Totalt avsatt 2,4 mill i budsjettet for 2013, herav 108 ukeverk  Oppfølging av kommunene  Prosjekter  Adresseringsprosjektet  Overgang fra matrikkel- til vegadresse  Motivasjonsarbeid og opplæring  Statskogprosjektet  Koordinering mellom Statskog og kommunene  Midlertidige forretninger  Sentrale oppgaver  Testing, deltakelse sentrale prosjekter


Laste ned ppt "- TIL NYTTE FOR SAMFUNNETSTEDSDATA GEODATAPLANEN 2013 KARTVERKET."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google