Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gardermoen 3.6.10.  Stor interesse – større nå?  Startkonferanser – utvalgte deltakere  Høyskolene opptatt  Høyskolene manglet kompetanse  Deltakerne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gardermoen 3.6.10.  Stor interesse – større nå?  Startkonferanser – utvalgte deltakere  Høyskolene opptatt  Høyskolene manglet kompetanse  Deltakerne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gardermoen 3.6.10

2  Stor interesse – større nå?  Startkonferanser – utvalgte deltakere  Høyskolene opptatt  Høyskolene manglet kompetanse  Deltakerne seint ute med å avtale veiledning  Kvaliteten avhengig av både veiledning og lokalt engasjement på ledelsessida

3  Enorm interesse landet rundt  NELVU har høy kompetanse på VfL  Mange personer i ulike miljøer landet rundt har skaffet seg kompetanse  Litteraturtilfanget har økt enormt (og øker fortsatt)  Noen hundre lærere har studiepoeng i elevvurdering  Ny forskrift  Fortsatt mange lærere som er uvitende og driver foreldet praksis

4  Hvordan utnytte den kompetansen som finnes hos lærere som har vært med på kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning?  Hvordan hindre at vurderingssatsningen ikke kommer på ville veier? Jfr.: Stegark, jeg kan, moduler, konkrete læringsmål og negative deskriptorer

5  Informasjon til deltakere om idegrunnlaget for satsningen  Design og organisering av kompetanseutvikling lokalt. Innebærer blant annet etablering av nettverk, mobilisering og ansvarliggjøring av deltakere med ulike oppgaver.  Prioritering. Intern erfaringsspredning  Felles ansvar. Kollegialt fellesskap. Skoleleders styringsansvar – tilretteleggingsansvar - på den enkelte skolen.

6  Ressursbruk lokalt  Overordnet kommunalt ansvar  Etablering av veiledningsressurs  Vedlikehold/kompetanseutvikling av lokale veiledere

7  Definere/klargjøre NELVUs rolle  Samarbeid. Koordinering av ressurser. Strategi for kompetansespredning i høyskolemiljøene (inkludert Nelvu).  Bygge opp et veilederkorps  Vedlikehold av veilederkorpset  Ressurser (frikjøp av tid)  Materiell??  Nettsted?? To nettsteder??  Videreutvikling av egen kompetanse


Laste ned ppt "Gardermoen 3.6.10.  Stor interesse – større nå?  Startkonferanser – utvalgte deltakere  Høyskolene opptatt  Høyskolene manglet kompetanse  Deltakerne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google