Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sigurd Vatn, seksjonsleder Slagenheten Ullevål

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sigurd Vatn, seksjonsleder Slagenheten Ullevål"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sigurd Vatn, seksjonsleder Slagenheten Ullevål
Slagbehandling i OUS Sigurd Vatn, seksjonsleder Slagenheten Ullevål

2 Tidlig-rehabilitering
Hovedflyt for slagenheten, OUS Mottak ny pas (100%ø.hj) 525 30-40 Nevrokirurg SLAGENHET I.v. trombolyse Nevrolog/ geriater Utredning Diff.diagnostikk Tidlig-rehabilitering RH trombectomi Hjertelab EEG Gastrolab Sunnaas 3-5% Sykehjem 15% Utskrivning 11 dager Hjem 60% Rehab Aker 11 plasser Ca 3 uker 25% Sykehjem 25% Hjem uten rehab. 30% Steffensr Fram Jeløy 5-10% Hjem m/dagrehab. 20%

3 Slagpasientens behov Akuttdiagnostikk Reperfusjonsbehandling Slagenhet
Utredning/ differensialdiagnostikk Tidlig-rehabilitering Unngå komplikasjoner Sekundærprofylakse Komorbiditet Rehabiliteringsplan Pårørende/nettverk/1.linje

4 Med Nevrolog Tidligrehabil. Akuttfase Komplikasjoner Trombolyse
Sek.profylakse Akuttfase Trombolyse Diff.diagnostikk

5 Slagenheten OUS Lokalsykehus 250. 000 Områdesykehus 490
Slagenheten OUS Lokalsykehus Områdesykehus senger 2 nevrologer 3 indremedisin/geriatri sykepleiere (pleiefakt.1,5) fysio/ergo/logo sosionom, ernæringsfysiolog

6 2 nevrologer Hovedvekt på akuttfase og diff.diagnostikk, ultralyd
Faglig tilknyttet Nevr.avd. (rapport, nevrortg.,undervisning)

7 Virksomheten 2010 420 slag, 105 TIA Trombolytisk behandling: 24% av ischemiske slag Liggedager: 10,7 ischemisk, 12,6 blødning. Mortalitet (11 dager): 9%

8 Trombolysekandidat 8-9 timers tidsvindu
Mistanke om hjerneslag Nevrologisk vaktlag Trombolysekandidat 8-9 timers tidsvindu CT caput+angio/perf. ischemi uten arterieokklusjon ischemi med arterieokklusjon blødning > 4,5 timer < 4,5 timer 4,5 - 9 timer SAH operabel ikke operabel generell slagbehandling iv trombolyse ia behandling nevrokirurgisk avdeling slagenheten 8 8 8

9 Kvalitetssikring akuttsløyfa
Antall pasienter Tidsbruk Behandlingskomplikasjoner Behandlingsresultat Debut Ankomst mottak CT caput med angio iv lyse bolus Oppstart ia behandling 9

10 Gruppesøk trombolyse – fra mai 2010
Utløses av koordinator når trombolysekandidat blir meldt inn Innbefatter Nevrologisk primærvakt Bioingeniør Radiograf (Nevro-)radiolog Trombolyse-sykepleier tilkalles på vanlig calling Flere tiltak i 2010 Trombolysemøter Trombolysetelefon 10

11 Aktivitet ved Ullevål 2007 2008 2009 2010 Iv lyse 18* 15* 58** 89*
Endovaskulær behandling 2** 16** 33** 19*** Rekanaliserende slagbehandling totalt ? 78** 97*, *** * Tall fra SITS-register ** tall fra Antje Reichenbach *** tall fra Hans Kr.Pedersen, Nevr.rtg.

12 Statistikk 2010* Tidsintervaller (min) Gj.snitt Min Maks Debut-ankomst
65 45 113 Ankomst-CT 12 8 25 Ankomst-behandling 50 41,5 62,5 Debut-behandling 125 105 175,5 * Fra SITS-register

13 Tall for 2011 (t.o.m. 30/11) 62 i.v. behandlinger (20% av inf.)
trombectomier 2 døde Symptomatisk blødning: 3 Bedring i NIHSS > 2p/24t: 60%

14 Plan for slagbehandling i OUS
Arbeidsgruppe 2010 Prosjektleder Lennart Persson, Forvaltningsdirektør ved Karolinska sjukhuset Spesialisert slagsenter på Rikshospitalet Selvstendig, uavhengig enhet med egen ledelse Styringsgruppe av klinikkledere fra berørte klinikker

15 Plan for slagbehandling i OUS
28 senger Egnet mottak nær CT Økt behov for radiologiske ressurser Økt behov for nevrologisk kapasitet Indremedisinsk beredskap på Rikshospitalet Adekvat tilbud om 2.linjerehabilitering (25%) Mulighet for Early supported discharge


Laste ned ppt "Sigurd Vatn, seksjonsleder Slagenheten Ullevål"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google