Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FoU og KU i CRIStin …og kort om det samme i KHIODA …og om EndNote

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FoU og KU i CRIStin …og kort om det samme i KHIODA …og om EndNote"— Utskrift av presentasjonen:

1 FoU og KU i CRIStin …og kort om det samme i KHIODA …og om EndNote
ved Hanne Storm Ofteland, seksjonssjef bibliotek og arkiv

2 FoU-/KU-rapporten 2011 På nett
NB! De korrekte data finner du på CRIStins hjemmesider! En korrigert versjon av FoU-rapporten vår blir publisert i løpet av høsten

3 Nøkkeltall Resultater inndelt på kategori 2008 2009 2010 2011 2012
Tidsskriftspublikasjon 10 5 26 21 Konferansebidrag og faglig presentasjon 35 13 14 30 Bok 4 6 3 8 Rapport/avhandling 2 1 Del av bok/rapport Oversettelsesarbeide Mediebidrag Kommersialisering Kunstnerisk og museal presentasjon 55 28 72 94 Kunstnerisk produksjon 32 24 41 38 Produkt 15 Informasjonsmateriale SUM 143 78 178 201 Resultater inndelt etter avdelikng Balletthøgskolen Design 11 17 Kunstakademiet 101 42 61 83 Kunstfag 36 48 Operahøgskolen Teaterhøgskolen 16 34 Nøkkeltall

4 Hva kommer ut? Kategori: Kunstnerisk og museal presentasjon - Annet Person(er): Faglig ansvarlig, Lingjærde, Merete Avdeling Balletthøgskolen - Kunsthøgskolen i Oslo Originaltittel: ODE 2011 Originalspråk: Ukjent Utstilling: Danseforestilling Type arrangement: Annet Utbredelsesområde: Norsk Arrangør: Dansens Hus Sted: Oslo Tidspunkt: Sammendrag (orig. språk): ( Ukjent ) Oslo Danse Enesmble presenterte sin 18. helaftens produksjon november 2011 på Dansens Hus. ODE har alltid hatt jazzdansen i fokus, men ikke nødvendigvis i dens opprinnelige form. Det har vært viktig for ODE å være en arena for videreutvikling av jazzdansens mangfoldige uttrykk. ODE ønsket denne gangen å presentere en forestilling der virkemidler fra den tradisjonell jazzdansen skulle brukes som inspirasjon for 3 nye verk. Merete Lingjærde, kunstnerisk leder/produsent; Toni Ferraz, Subjazz, Masja Abramsen, koreografer; Jon Kjemperud, lysdesign; Anders Hamre, scenografi (idé: Merete Lingjærde); 11 dansere URL’er: Data

5 Hvordan legge inn? Gå til www.cristin.no og velg
Velg institusjonstilhørighet først Logg på med ditt khio brukernavn, eks: hannofte Passord er de fem sifrene i personnummeret ditt: XXXXX Eller (inntil videre den foretrukne løsningen): Gå til > Om KU/FOU > Registrer FoU-arbeid Biblioteket gjør selve registreringen i CRIStin Eller: Send info til FoU-registrering på: eller: kontakt biblioteket direkte

6 CRIStin/NVI og vitenarkiver – KHIODA/NORA – hvordan henger det sammen?
Kunsthøgskolens FoU/KU registreres i CRIStin/NVI (Current Research Information System in Norway/Norsk vitenskapsindeks) Data kan viderebrukes fra CRIStin og lenkes til hvis fulltekstdokument skal i eget vitenarkiv (KHIODA) KHIODA høstes av NORA (Norwegian Open Research Archives) og «dokumentene» kan søkes opp og aksesseres gjennom denne felles portalen for norsk forskning!

7 Hva er Cristin? Cristin (Current Research Information System In Norway) er et forskningsinformasjonssystem for helsesektoren, instituttsektoren og universitet- og høgskole-sektoren. Systemet består av følgende deler: Forskningsresultater/NVI Forskningsresultatmodulen inneholder dokumenterbare resultater fra forskningsaktivitet. En helt sentral del i resultatmodulen er publiseringsdatabasen NVI. Forskningsresultatmodulen inneholder også andre forskningsresultater enn vitenskapelig publisering: dvs rapporter, populær-vitenskapelig artikler, bøker, foredrag, mediebidrag mv. I tillegg til ulike former for publiseringer tas andre viktige resultater med, f.eks: oversikter over patenter og produkter som har utspring fra norsk forskning. Alle resultater er koblet til relevante informasjonskilder: personregister, institusjonsregister, fagregister mv. for å unngå duplisering av data og for å danne grunnlaget for ny statistikk. Det er lagt til rette for at alle publikasjons-registreringer i Cristin kan inneholde en kobling til selve publikasjonen hvis denne er fritt tilgjenglig på nettet, enten i et åpent publiseringsarkiv eller via en annen kilde.

8 Hva er Cristin? Forskerprofiler Forskerprofiler inneholder en oversikt over forskere knyttet til Cristin-institusjoner. Forskerprofilene inneholder opplysninger om en forsker, som bakgrunn, kontakt-informasjon, emneord, CV, utmerkelser og forskningsopphold. Profilen er en sentralt punkt i CRIStin som gir mulighet til å navigere mot en forskers registreringer i andre moduler i systemet. Fra profilen kan en se hva en forsker har publisert, hvilke prosjekter og forskningsenheter denne er knyttet til. Eksempel på forskerprofil Prosjekter Prosjektmodulen inneholder informasjon om prosjekter, som en eller flere CRIStin-institusjoner er med i. Prosjektmodulen gir en oversikt over hvilke tema det blir forsket på i forskningsnorge, og inneholder oversikt over forskere knyttet til prosjektet, tema for prosjektet, ansvarlig enhet for prosjektet, forskningsarbeider prosjektet har bidratt til. I tillegg inneholder denne modulen et register for standardkonsesjoner og tillatelser for prosjektet (bare tilgjengelig for deltagende institusjoner). Eksempel på prosjekt

9 Hva er Cristin? Forskningsenheter Forskningsenhetsmodulen er en oversikt over forskningsgrupper, organisasjonsenheter og forskningssentre. Forskningsmodulen er beregnet for intern og ekstern synliggjøring av enheter. Oversikten gir mulighet til å vise hvilke temaer enhetene har fokus på, samarbeidspartnere og tilhørighet. Informasjon i disse modulene er åpent og søkbar for alle. Pålogging kreves kun for registrering eller administrering av data. Per i dag er det 59 UH-institusjoner som bruker CRIStin. I tillegg deltar instituttsektoren og helsesektoren. Til sammen ca 160 institusjoner. Mer informasjon:

10 Norwegian Open Research Archives
NORA startet i 2004 og tar i dag sikte på å favne alle institusjoner i UH-sektoren samt forskningsinstitusjoner utenfor UH-sektoren. NORA skal fremme en samordnet og kraftig utvikling av åpne institusjonelle arkiver og å legge til rette for open access-publisering i Norge. Søk i NORA Ny milepæl nådd for NORA 5. Juli 2012: NORA inneholder nå mer enn dokumenter! Det aller meste er dokumenter i vitenarkiv, men ca dokumenter er artikler i norske OA-tidsskrifter. NORA tilbyr også fulltekstsøk i 67 % av alle dokumentene.

11 Norwegian Open Research Archives
NORA arbeider med å drifte og videreutvikle en nasjonal søketjeneste for åpne institusjonelle arkiv i Norge. Den nasjonale søketjenesten vender seg til ansatte og studenter ved universiteter og høgskoler i Norge og utlandet, samt alle som søker vitenskapelig informasjon tilgjengelig via åpne institusjonelle arkiv i Norge. stimulere norske universiteter og høgskoler i arbeidet med å få fylt de institusjonelle arkivene med relevant innhold. stimulere andre aktører som bedriver forskning i etablering av lokale åpne institusjonelle arkiv. gjøre tjenesten tilgjengelig via standard søkeprotokoll til bruk i lokale søkesystemer (bibliotekportaler o.l.). etablere tjenesten som en del av NDBs felles søkesystem via standard søkeprotokoll. overvåke det som skjer på området åpne institusjonelle arkiver nasjonalt og internasjonalt. spre informasjon om åpne institusjonelle arkiver og NORAs tjenester. etablere og spre kunnskap om best practice. etablere NORA som «single point of harvesting» for internasjonale tjenester som høster data fra institusjonelle arkiver for gjennom effektivisering og forenkling å sørge for at norske data når ut i størst mulig grad. delta i samarbeide nordisk/internasjonalt. Mer informasjon:

12 Brage (Kunsthøgskolen i Oslos vitenarkivplattform)
Kunsthøgskolen i Oslo er i ferd med å etablere eget vitenarkiv. Vi har valgt å benytte BIBSYS Brages løsning for vitenarkiver. Vårt vitenarkiv heter KHIODA. Her vil det registreres og kunne aksesseres i fulltekst/direktetilgang: Studentoppgaver, stipendiatoppgaver, film, bilde, lyd, noter m.m. – all FoU/KU-aktivitet ved skolen. Vi jobber med avgrensningene nå. Mens Cristin registrerer METADATA, dvs. informasjon om dokumentet eller prosjektet, så gir vitenarkivet DIREKTE TILGANG til selve dokumentet/prosjektet. Vårt vitenarkiv vil bli høstet av NORA – og søkbart gjennom deres fellesportal for vitenarkiv. Registreringen av dokumenter, prosjekter, etc. i Cristin kan lenkes direkte til selve dokumentet i vitenarkivet. Altså: Gjenbruk av data, og flere muligheter for å finne igjen dokumentet = ØKT SYNLIGHET FOR KUNSTNEREN OG INSTITUSJONEN Mer om BIBSYS Brage her: For de spesielt interesserte: En fagartikkel fra 2010, Self-Selected or Mandated, Open Access Increases Citation Impact for Higher Quality Research sammenligner sitering av egenarkiverte og ikke-egenarkiverte artikler i de samme tidsskriftene, der egenarkiveringen ikke er selvvalgt men et resultat av en institusjonell policy med høy oppslutning slik at det ikke bare er det beste som blir egenarkivert. Artikkelen konkluderer med at egenarkivering gir en siteringsfordel, og mest for de beste og nyttigste artiklene.

13 Hva kan biblioteket hjelpe deg med?
FoU-/KU-registrering i CRIStin Legge inn i KHIODA EndNote eller f.eks. Zotero (referansehåndterings-verktøy for vitenskapelig publisering) Spørsmål om opphavsrett i forbindelse med eget FoU-/KU-arbeid! Vi kan komme og holde orienteringer på avdelingene, Gi en-til-en-opplæring, Hjelpe til med kompliserte referansesøk i både tekst, lyd, bilde og film

14 Et par eksempler på vitenarkiv
Norges musikkhøgskole, NMH Brage: Ruth Solveig Steinslands doktorarbeid University for the Creative Arts, Research Online: George Barber


Laste ned ppt "FoU og KU i CRIStin …og kort om det samme i KHIODA …og om EndNote"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google