Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Design evalueringsstudie ART 08/09 Frode Svartdal, Knut Gundersen Oppdatert 20. november 2008 Frode Svartdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Design evalueringsstudie ART 08/09 Frode Svartdal, Knut Gundersen Oppdatert 20. november 2008 Frode Svartdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Design evalueringsstudie ART 08/09 Frode Svartdal, Knut Gundersen Oppdatert 20. november 2008 Frode Svartdal

2 Oversikt Studentene gjennomfører 20+ enkeltprosjekter med ART (i en eller annen form) Måling av sosial kompetanse og atferdsproblemer måles før intervensjon (PRE), deretter etter at intervensjonen er avsluttet (POST) I tillegg måles deltakernes motivasjon (i en generell forstand) til deltakelse både PRE og POST, og i tillegg underveis i intervensjopnsperioden Hensikten med undersøkelsen er å undersøke om evt. endringer mellom PRE og POST kan relateres til mål på motivasjon

3 Instrumenter SSRS (Social Skills Rating Scale), som omfatter mål på sosial kompetanse og atferdsproblemer Selvutviklet instrument som skal måle deltakernes motivasjon for deltakelse, vurdering av deltakelsen, og andre forhold som antas å være av betydning for om ART fungerer for den enkelte Noen av motivasjonsspørsmålene skal besvares på forhånd og må derfor være “ART-nøytrale”, mens noen spørsmål besvares etter at deltakerne har hatt erfaring med ART og kan dermed rettes mer spesifikt mot deltakernes erfaring med ART-timene

4 Design Dette blir et enkelt design med en gruppe, der alle gjennomgår ART (altså ingen kontrollgruppe) Designet kalles et innengruppedesign, der data fra PRE og POST utgjør repeterte målinger Mål på de aktuelle motivasjonsvariablene vil kunne relateres til målene på sosiale ferdigheter og problematferd, og dermed kunne fortelle oss noe om under hvilke betingelser effekt av tiltaket ses Eksempelvis kunne man tenke seg at deltakere som skårer høyt på bestemte motivasjonsvariabler også viser størst utbytte av ART-intervensjonen. Merk at dette er korrelasjonelle data, slik at vi neppe kan trekke sterke slutninger direkte fra denne undersøkelsen


Laste ned ppt "Design evalueringsstudie ART 08/09 Frode Svartdal, Knut Gundersen Oppdatert 20. november 2008 Frode Svartdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google