Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.ikt-norge.no 1 Viktige utviklings-prosesser for IKT-næringen i Norge. 2. November 2000 Tom Scharning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.ikt-norge.no 1 Viktige utviklings-prosesser for IKT-næringen i Norge. 2. November 2000 Tom Scharning."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Viktige utviklings-prosesser for IKT-næringen i Norge. 2. November 2000 Tom Scharning

2 Utviklings-prosesser for IKT næringen Om IKT næringen BIT programmet + og - Nøkkelfaktorer for vekst i IKT sektoren –Status i skolesektoren –Hva skjer innen FoU –Flukten fra de store selskapene –Import av kompetanse Tiltak !

3 IKT-næringen Antatt omsetning ca 200 Mrd kroner (større enn oljenæringen) ca årsverk IKT-Norge: Største IKT næringsorganisasjon 380 medlemmer med ca 90 Mrd omsetning 200 medlemmer innen programvare/ Internet/mulitmedia 75% av medlemmer er små og geografisk spredt Nasjonalt og internasjonalt nettverk.

4 BIT og norsk programvareindustri BIT programmet har siden starten hatt 2 formål: 1.Bedre tilpassede IT systemer, med vekt på programvare, gjennom utvikling av bransjeløsninger for SMB bedrifter 2.Norske programvareleverandører skulle hjelpes til å utvikle bedre produkter Har BIT programmet lykkes med dette ?

5 Bedre bransjeløsninger for SMB Svaret = ja. Forsert standardisering og koordinering tjener kundene Norske programvarehus er SMB ”Tvunget” til samarbeide

6 Utvikle bedre norske produkter ? Svaret = NEI, ikke i særlig grad –For kompliserte avtaler –Liten vilje til samarbeid

7 Why Norwegians love the internet Excellent for people who are:   shy   home lovers   far from the big markets

8 IKT mener : SND program for norsk IKT-industri –Intiativ fra IKT-Norge mot SND i 1996 –Irland, Holland, Israel,Finland, Skottland, Canada osv. stimulerer programvare - hva gjør Norge ? IKT-Norge mener dette bør gjøres fra 2002 – start i 2001

9 Hva mener norske IKT bedrifter ? IKT Norge har gjennomført en internett- basert spørreundersøkelse blant store og små norske IKT bedrifter Svarene presenteres uredigert Undersøkelsen har statistiske feilmarginer, men tendensene er helt klare.

10 Konkurransefortrinn Promint 2000

11 Utfordring for omsetningsvekst Promint 2000

12 Bruk av virkemiddelapparatet Promint 2000 Stor spredning i svarene = manglende kunnskap ?

13

14 ”Trenger IT folk hvert år” Mulige innsatsområder : –Utvikling av norsk kompetanse Grunnskole Forskning og Utdaning –Import av kompetanse –Beholde og utvikle norske kompetansemiljøer

15 Grunnskole lærerne blir eldre !

16 Hvor er alle lærerne ?

17 Grunnskolen i år % av alle lærere jobber utenfor skoleverket Snittalder i grunnskolen er økt med 15 år i løpet av de siste 20 år !!! Søkningen til lærerstudiet er rekordlav

18 TREND: Flukten fra de store selskapene Stig Herbern / Telenor Mobil Gert Munthe / NetCom – Alpharma Bjarne Aamodt / Alcatel Jens Rugseth / Getronics Eirik Lunde / Dell Gunnar Bjørkavåg / Compaq Dag Hylin, Telenor (listen er meget lang) Lederne flykter:

19 Flukten fra de store selskapene Store selskaper gjenskaper seg Schibsted: AftonbladetAftonbladet A-NettA-NettA-VentureA-Venture Andersen Consulting VentureAndersen Consulting Venture PwC - VenturePwC - Venture

20 FoU-innsats lav Spesielt privat sektor

21 FoU i Finland Siden 1980 har Finland bevisst satset på FoU i et samvirke mellom universiteter og private aktører – Oulu modellen ! Samvirke mellom Forskning, Produktutvikling, Inkubatorer, Venture kapital, regionale og nasjonale myndigheter + Comptel, + Sonera

22 Om innvandring vil ha high tech innvandrere har idag utstedt grønt kort til utlendinger innen IT lanserte 6. September forslag om å liberalisere innvandring av IKT-spesialister

23 Norsk innvandringspolitikk FoU På NTNU er 80% av doktorgrads- studenter innen IKT fra Øst Europa eller Kina - 3 uker etter at de er ferdige blir de utvist fra Norge- mange vil arbeide i Norge, men de fleste ender opp i USA

24 IKT-kompetanse vår viktigste ressurs.. Hvorfor skattlegges arbeidende eiere hardere enn passive? Hvorfor skattlegges bedriften for å bruke kompetanse (arb. avgift) ? Hvorfor er det forskjell på skatt på arbeid og skatt på kapital ?

25 Medeierskap Karl Marx 1847: ”La arbeiderne eie produksjonsmidlene” IKT-industrien år 2000: Arbeiderne er produksjonsmidlene Opsjoner = Medeierskap Kapitaleierne deler med de ansatte.

26 Bedre rammevilkår (I) 1.Innfør obligatorisk etter og videreutdanning for lærere - minimum 2 uker videreutdanning pr. År 2. Åpne skoler for opplæringstiltak på kveldstid til bruk i etter- og videreutdanningsreformen 3. Innfør differensiert og økt lønn for lærere (i skoler og universiteter) basert på etterspørsel og resultat.

27 Bedre rammevilkår (II) 4. Forenkle virkemiddelapparatet gjennom samordning av NFR, SND og Eksportrådet 5.Virkemiddelapparatet: - Innfør EN kanal for søking og behandling av prosjekter med responstidskrav og reviews. 6.Omstrukturer offentlige styrer og råd innen FoU: - Forsterk bruker-representasjonen - Reduser antall medlemmer i rådene - Fjern særgrupperepresentasjon

28 Bedre rammevilkår (III) 7. Åpne for spesialistinnvandring, - tilby generell oppholdstillatelse på 3 år for alle utenlandske hovedfags- og doktorgradsstudenter. 8. Fjern arbeidsgiver og investeringsavgiften helt 9.Innfør flat og lik skatt på arbeid og kapital på 33% (med bunnfradrag på inntekten)

29 Michael Porter : “Norwegians can compete but Norway’s biggest challenge is the lack of ability to take action” Næring i Norge 12, september 2000


Laste ned ppt "Www.ikt-norge.no 1 Viktige utviklings-prosesser for IKT-næringen i Norge. 2. November 2000 Tom Scharning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google