Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.ikt-norge.no 1 Viktige utviklings-prosesser for IKT-næringen i Norge. 2. November 2000 Tom Scharning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.ikt-norge.no 1 Viktige utviklings-prosesser for IKT-næringen i Norge. 2. November 2000 Tom Scharning."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.ikt-norge.no 1 Viktige utviklings-prosesser for IKT-næringen i Norge. 2. November 2000 Tom Scharning

2 www.ikt-norge.no 2 18.07.2014 Utviklings-prosesser for IKT næringen Om IKT næringen BIT programmet + og - Nøkkelfaktorer for vekst i IKT sektoren –Status i skolesektoren –Hva skjer innen FoU –Flukten fra de store selskapene –Import av kompetanse Tiltak !

3 www.ikt-norge.no 3 18.07.2014 IKT-næringen Antatt omsetning ca 200 Mrd kroner (større enn oljenæringen) ca 100.000 årsverk IKT-Norge: Største IKT næringsorganisasjon 380 medlemmer med ca 90 Mrd omsetning 200 medlemmer innen programvare/ Internet/mulitmedia 75% av medlemmer er små og geografisk spredt Nasjonalt og internasjonalt nettverk.

4 www.ikt-norge.no 4 18.07.2014 BIT og norsk programvareindustri BIT programmet har siden starten hatt 2 formål: 1.Bedre tilpassede IT systemer, med vekt på programvare, gjennom utvikling av bransjeløsninger for SMB bedrifter 2.Norske programvareleverandører skulle hjelpes til å utvikle bedre produkter Har BIT programmet lykkes med dette ?

5 www.ikt-norge.no 5 18.07.2014 1. Bedre bransjeløsninger for SMB Svaret = ja. Forsert standardisering og koordinering tjener kundene Norske programvarehus er SMB ”Tvunget” til samarbeide

6 www.ikt-norge.no 6 18.07.2014 2. Utvikle bedre norske produkter ? Svaret = NEI, ikke i særlig grad –For kompliserte avtaler –Liten vilje til samarbeid

7 www.ikt-norge.no 7 18.07.2014 Why Norwegians love the internet Excellent for people who are:   shy   home lovers   far from the big markets www.ikt-norge.no

8 8 18.07.2014 IKT mener : SND program for norsk IKT-industri –Intiativ fra IKT-Norge mot SND i 1996 –Irland, Holland, Israel,Finland, Skottland, Canada osv. stimulerer programvare - hva gjør Norge ? IKT-Norge mener dette bør gjøres fra 2002 – start i 2001

9 www.ikt-norge.no 9 18.07.2014 Hva mener norske IKT bedrifter ? IKT Norge har gjennomført en internett- basert spørreundersøkelse blant store og små norske IKT bedrifter Svarene presenteres uredigert Undersøkelsen har statistiske feilmarginer, men tendensene er helt klare.

10 www.ikt-norge.no 10 18.07.2014 Konkurransefortrinn Promint 2000

11 www.ikt-norge.no 11 18.07.2014 Utfordring for omsetningsvekst Promint 2000

12 www.ikt-norge.no 12 18.07.2014 Bruk av virkemiddelapparatet Promint 2000 Stor spredning i svarene = manglende kunnskap ?

13 www.ikt-norge.no 13 18.07.2014

14 www.ikt-norge.no 14 18.07.2014 ”Trenger 12000 IT folk hvert år” Mulige innsatsområder : –Utvikling av norsk kompetanse Grunnskole Forskning og Utdaning –Import av kompetanse –Beholde og utvikle norske kompetansemiljøer

15 www.ikt-norge.no 15 18.07.2014 Grunnskole lærerne blir eldre !

16 www.ikt-norge.no 16 18.07.2014 Hvor er alle lærerne ?

17 www.ikt-norge.no 17 18.07.2014 Grunnskolen i år 2000 30% av alle lærere jobber utenfor skoleverket Snittalder i grunnskolen er økt med 15 år i løpet av de siste 20 år !!! Søkningen til lærerstudiet er rekordlav

18 www.ikt-norge.no 18 18.07.2014 TREND: Flukten fra de store selskapene Stig Herbern / Telenor Mobil Gert Munthe / NetCom – Alpharma Bjarne Aamodt / Alcatel Jens Rugseth / Getronics Eirik Lunde / Dell Gunnar Bjørkavåg / Compaq Dag Hylin, Telenor +++++++++++ (listen er meget lang) Lederne flykter:

19 www.ikt-norge.no 19 18.07.2014 Flukten fra de store selskapene Store selskaper gjenskaper seg Schibsted: AftonbladetAftonbladet A-NettA-NettA-VentureA-Venture Andersen Consulting VentureAndersen Consulting Venture PwC - VenturePwC - Venture

20 www.ikt-norge.no 20 18.07.2014 FoU-innsats lav Spesielt privat sektor

21 www.ikt-norge.no 21 18.07.2014 FoU i Finland Siden 1980 har Finland bevisst satset på FoU i et samvirke mellom universiteter og private aktører – Oulu modellen ! Samvirke mellom Forskning, Produktutvikling, Inkubatorer, Venture kapital, regionale og nasjonale myndigheter + Comptel, + Sonera ++++++

22 www.ikt-norge.no 22 18.07.2014 Om innvandring vil ha 30.000 high tech innvandrere har idag utstedt grønt kort til 500.000 utlendinger innen IT lanserte 6. September forslag om å liberalisere innvandring av IKT-spesialister

23 www.ikt-norge.no 23 18.07.2014 Norsk innvandringspolitikk FoU På NTNU er 80% av doktorgrads- studenter innen IKT fra Øst Europa eller Kina - 3 uker etter at de er ferdige blir de utvist fra Norge- mange vil arbeide i Norge, men de fleste ender opp i USA

24 www.ikt-norge.no 24 18.07.2014 IKT-kompetanse vår viktigste ressurs.. Hvorfor skattlegges arbeidende eiere hardere enn passive? Hvorfor skattlegges bedriften for å bruke kompetanse (arb. avgift) ? Hvorfor er det forskjell på skatt på arbeid og skatt på kapital ?

25 www.ikt-norge.no 25 18.07.2014 Medeierskap Karl Marx 1847: ”La arbeiderne eie produksjonsmidlene” IKT-industrien år 2000: Arbeiderne er produksjonsmidlene Opsjoner = Medeierskap Kapitaleierne deler med de ansatte.

26 www.ikt-norge.no 26 18.07.2014 Bedre rammevilkår (I) 1.Innfør obligatorisk etter og videreutdanning for lærere - minimum 2 uker videreutdanning pr. År 2. Åpne skoler for opplæringstiltak på kveldstid til bruk i etter- og videreutdanningsreformen 3. Innfør differensiert og økt lønn for lærere (i skoler og universiteter) basert på etterspørsel og resultat.

27 www.ikt-norge.no 27 18.07.2014 Bedre rammevilkår (II) 4. Forenkle virkemiddelapparatet gjennom samordning av NFR, SND og Eksportrådet 5.Virkemiddelapparatet: - Innfør EN kanal for søking og behandling av prosjekter med responstidskrav og reviews. 6.Omstrukturer offentlige styrer og råd innen FoU: - Forsterk bruker-representasjonen - Reduser antall medlemmer i rådene - Fjern særgrupperepresentasjon

28 www.ikt-norge.no 28 18.07.2014 Bedre rammevilkår (III) 7. Åpne for spesialistinnvandring, - tilby generell oppholdstillatelse på 3 år for alle utenlandske hovedfags- og doktorgradsstudenter. 8. Fjern arbeidsgiver og investeringsavgiften helt 9.Innfør flat og lik skatt på arbeid og kapital på 33% (med bunnfradrag på inntekten)

29 www.ikt-norge.no 29 18.07.2014 Michael Porter : “Norwegians can compete but Norway’s biggest challenge is the lack of ability to take action” Næring i Norge 12, september 2000


Laste ned ppt "Www.ikt-norge.no 1 Viktige utviklings-prosesser for IKT-næringen i Norge. 2. November 2000 Tom Scharning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google