Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Implemen- tering Valg Anvendelse Modning T B B B S O T D P SND + BIT + BHC Effektiv anvendelse av IT; En håndbok Siviling./Bedriftsøk. Bo Hjort Christensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Implemen- tering Valg Anvendelse Modning T B B B S O T D P SND + BIT + BHC Effektiv anvendelse av IT; En håndbok Siviling./Bedriftsøk. Bo Hjort Christensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Implemen- tering Valg Anvendelse Modning T B B B S O T D P SND + BIT + BHC Effektiv anvendelse av IT; En håndbok Siviling./Bedriftsøk. Bo Hjort Christensen Studierektor Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Bedriftsrådgiver BHC A/S bo.hjort.christensen@bi.no BIT-konferansen 28. Oktober 1999

2 Implemen- tering Valg Anvendelse Modning T B B B S O T D P SND + BIT + BHC Pilotfasen Spredningsfasen Håndbokens fokus Utvikling av Bransjeløsninger Implementering i i Pilotbedriftene Markedsføring og salg av Bransjeløsninger Implementering av Bransjeløsning Effektiv anvendelse av Bransjeløsning Fokus Et verktøy for å redusere risiko og øke kvaliteten i sluttproduktet (les: implementert Bransjeløsning)

3 Implemen- tering Valg Anvendelse Modning T B B B S O T D P SND + BIT + BHC Håndbok Strukturerer prosessen fra idè til anvendelse Fokuserer på hvilke oppgaver som skal løses Fokuserer på hvilke delleveranser som skal produseres Foreslår ulike analyse- og beskrivelsesteknikker Gjør bedriften istand til å ta ansvar Gjør bedriften istand til å kommunisere effektivt med leverandørene Skaper en felles mental modell hos prosjktdeltakerne Håndboken er kompetansegivende

4 Implemen- tering Valg Anvendelse Modning T B B B S O T D P SND + BIT + BHC Kritiske faktorer ved innføring av ERP-systemer Undersøkelse foretatt våren 1999 av studenter på BIs Management Program; ”IT; Innovasjon & Ledele” Rang 1:Utøve ledelsesengasjement2,04 Rang 2:Planlegge utdanning1,12 Rang 3:Velge en balansert prosjektgruppe1,04 Rang 4:Oppnå store forandringer gjennom små seire0,36 Rang 5:Forstå betydningen av kommunikasjon0,28 Rang 6:Tilpasse organisasjonen til ERP systemet0,24 Rang 7:Etablere en klar systemdesign0,12 Rang 8:Velge en riktig metode for prosjektoppfølging0,04 Rang 9:Sikre prosjektleder kompetanse0,00 Rang 10:Å følge planen for gjennomføring av prosjektet-0,20 Rang 11:Gjennomføre grundig testing gjennom pilotinstallasj.-0,36 Rang 12:Sikre budsjettering-0,64 Rang 13:Etablere en formell applikasjonsstruktur-0,84 Rang 14:Tilpasse ERP-systemet til organisasjonen-1,44 Metode: Q Method, Tvungen rangering med verdier fra -3 til +3. Tallkolonnen viser gjennomsnitt

5 Implemen- tering Valg Anvendelse Modning T B B B S O T D P SND + BIT + BHC Undersøkelse om prioriteringer ved kjøp av programvare Diplomoppgave vår/høst 99 Løsningens funksjonalitet1,6 Prosjektets totaløkonomi3,2 Løsningens tekniske konsept3,8 Løsningens markedsmessige posisjon4,0 Leveransekvaliteter4,5 Aktørenes markedsmessige posisjon4,6 Kvalitet i tilbudsmateriale og tilbudsprosess6,4

6 Implemen- tering Valg Anvendelse Modning T B B B S O T D P SND + BIT + BHC Undersøkelse om prioriteringer ved kjøp av programvare Diplomoppgave vår/høst 99 Løsningens funksjonalitet Prosjektets totaløkonomi Løsningens tekniske konsept Løsningens markedsmessige posisjon Leveransekvaliteter Aktørenes markedsmessige posisjon Kvalitet i tilbudsmateriale og tilbudsprosess Konsulenttjenester2,2 Applikasjoner2,4 Infrastruktur3,1 Effektivitetstap etter start3,2 Interne ressurser4,5 Drift5,5 Implementeringsmetode2,3 Referanseprosesser3,0 Support3,3 Påvirkningskraft3,8 Opplæringsprogram4,0 Programvarelev. alliansep.4,7 Funksjonell arkitektur1,5 Rapportering/infouthenting3,0 Brukergrensesnitt3,2 Arbeidsflyt/workflow3,9 Autorisasjon/sikkerhet4,5 Dokumentasjon/hjelpefunksj.4,9 OBS: Laveste score = høyeste rang

7 Implemen- tering Valg Anvendelse Modning T B B B S O T D P SND + BIT + BHC Aktørmønsteret Bedriften SND Hovedansvarlig; BIT-programmet Programvare- leverandør Leverandør av bransjeløsning Konsulenter Leverandør av faglig støtte Pilotbedrifter Sprednings- bedrifter Bransje- forening Koordinering Erfaringer/ Best Practices Erfaringer/ Best Practices

8 Implemen- tering Valg Anvendelse Modning T B B B S O T D P SND + BIT + BHC Konsept Programvarehus Primærprodukt: Bransjeløsning Allianser Teknologi Programvare Konsulent Sekundærprodukt Implementerings- metode Sekundærprodukt Referanse- prosesser Spredningsbedrift Komponent Sekundærprodukt Opplærings- metode Komponent Sekundærprodukt Sertifisert kunnskap i markedet Komponent

9 Implemen- tering Valg Anvendelse Modning T B B B S O T D P SND + BIT + BHC STRUKTUR OPPGAVER MENNESKERTEKNOLOGI Leavitts`diamant

10 Implemen- tering Valg Anvendelse Modning T B B B S O T D P SND + BIT + BHC A: ORGANISASJON Medarbeidere Organisasjons- struktur D: SYSTEMER E: TEKNISK UTSTYR C: DATA B: PROSESSER Grunndata Datastruktur Bransjeløsningen For- og ettersystemer Kontorstøtte Systemstruktur PCer Tjenermaskiner Operativsystemer Nettverk/Skrivere Teknisk infrastruktur Verdiskapende prosesser Støtteprosesser Prosesstruktur To perspektiver, fem dimensjoner

11 Implemen- tering Valg Anvendelse Modning T B B B S O T D P SND + BIT + BHC Implemen- terings- fasen Valgfasen Anvendelses- fasen Beslutning om kjøp Beslutning om drifts- start Modnings- fasen Beslutning om å iverksette prosjekt Idè Implementering av nye moduler Utskifting av Bransjeløsningen Beslutning om å videre- føre dagens løsning Beslutning om å videre- føre dagens løsning Prosjektorganisering Prosess Leverandøren stiller ofte med egen metode T

12 Implemen- tering Valg Anvendelse Modning T B B B S O T D P SND + BIT + BHC Valg- fasen Implementerings- fasen Anvendelses- fasen Akkumulert kost/nytte Tid - Konsulenthjelp - Egen innsats - Kjøp av programvare - Lisenskostnader - Opplæring - Infrastruktur - Konsulenthjelp - Erstatningshjelp - Egen innsats - Produktivitetstap i en overgangsperiode - Vedlikehold - Support - Intern forvaltning/drift Break-even punkt - Tilleggskjøp av programvare - Utvidete lisenser (database mm) - Opplæring av nye medarbeidere + Effektivisering + Økt salg + Salg man unngår å tape + Lavere kapitalbinding + Lavere tap på fordringer + Redusert kredittid År 1År 2 År 3År 4År 5 Prosjektets økonomiske utvikling R

13 Implemen- tering Valg Anvendelse Modning T B B B S O T D P SND + BIT + BHC Leverandørens Konsulent(er): Installasjon Leverandørens Konsulent(er): Opplæring Leverandørens Konsulent(er): Parametersetting Leverandørens prosjektleder Prosjekteier (Daglig leder) Prosjektleder Delprosjektgruppe: Teknisk infrastruktur Installasjon mm Delprosjektgruppe: Organisasjon/ Kompetanse/ Motivasjon Delprosjektgruppe: Prosesser/rutiner Prosjektansvarlig (Leder i styringsgruppe) Prosjektorganisering i implementeringsfasen

14 Implemen- tering Valg Anvendelse Modning T B B B S O T D P SND + BIT + BHC Plan- prosesser Prosjekt/tiltaks- prosess Forvaltningsprosesser Plan- prosesser Plan- prosesser Prosjekt/tiltaks prosess Prosj.pros. Anvendelsesfasen i et bredt perspektiv

15 Implemen- tering Valg Anvendelse Modning T B B B S O T D P SND + BIT + BHC Tiltak Prosjekt Tiltak Prosjekt Tiltak VISJONEN Prosjekt Tiltak Prosjekt Tiltak VISJONEN UØNSKET SITUASJON ØNSKET SITUASJON Flere tiltak og prosjekter, men èn visjon

16 Implemen- tering Valg Anvendelse Modning T B B B S O T D P SND + BIT + BHC Håndbokens begrensninger Må ikke brukes ”slavisk”,- det er rom for både forenkling og personlig vinkling Håndboken er ingen garanti for suksess !! MÅL: Videreutvikle Håndboken (basert på innspill fra brukerne) Utvikle et kurstilbud Gjøre håndbokens tabeller, regneark og presentasjonsmateriell tilgjengelig i et elektronisk format


Laste ned ppt "Implemen- tering Valg Anvendelse Modning T B B B S O T D P SND + BIT + BHC Effektiv anvendelse av IT; En håndbok Siviling./Bedriftsøk. Bo Hjort Christensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google