Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BRUKERMAKT OG BRUKERINNFLYTELSE? Hva opprettholder status quo?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BRUKERMAKT OG BRUKERINNFLYTELSE? Hva opprettholder status quo?"— Utskrift av presentasjonen:

1 BRUKERMAKT OG BRUKERINNFLYTELSE? Hva opprettholder status quo?
Brukermedvirkning må være mer enn noen ord i et dokument Reell brukermedvirkning handler i realiteten om brukermakt og innflytelse Formell brukermedvirkning fører ikke nødvendigvis til brukermakt. Tjenesten får ofte det siste ordet. Brukermakt rekker fortsatt ikke lenger enn hva tjenesteyter tillater.

2 BRUKERMAKT OG BRUKERINNFLYTELSE? Hva opprettholder status quo?
Økt brukermedvirkning og synlig brukermakt forutsetter en kultur- og holdningsendring både i samfunnet generelt og innen tjenestestedene. Økt brukermedvirkning innebærer nye arbeidsmetoder, - og nye arbeidsmetoder innebærer ofte at ny kompetanse er nødvendig. Dette forutsetter kompetanseutvikling.

3 BRUKERMAKT OG BRUKERINNFLYTELSE? Hva opprettholder status quo?
Dette kan skyldes den manglende vektlegging på brukermedvirkning vi har sett i de forskjellige utdanningsinstitusjonene. Brukermedvirkning er et ledelsesansvar og ikke alle ledere har samme forståelse for verdien av slik medvirkning.

4 ØKT BRUKERMAKT OG INNFLYTELSE
Det handler også om å anerkjenne og gyldiggjøre den erfaringsbaserte kunnskapen i all planlegging av tiltak og tjenester Det handler om et paradigmeskifte - fra et institusjonsperspektiv til et brukerperspektiv - fra å utøve makt – til å fordele makt i et samhandlingsperspektiv

5 Konsekvenser av brukermedvirkning
En hver form for reell brukermedvirkning og brukerstyring må få organisasjonsmessige konsekvenser. Både når det gjelder; Organisasjonsstruktur!, og ikke minst; Organisasjonskultur! og Ledelse filosofi! Dette gjelder både på; Systemnivå Organisasjonsnivå Individnivå

6 Utfordringer Brukermedvirkning krever en felles skolering av både tjenesteytere og brukere, slik at man får en felles forståelse av verdien av brukernes tilskudd – ikke minst samhandlingskompetanse. Felles deltagelse på konferanser og seminarer Felles organisasjonsopplæring Brukermedvirkning stiller ikke alene krav til brukeres kunnskaper og erfaringer, men også tjenesteyteres.

7 Utfordringer Tjenesteytere er preget av den utdanning de har fått fra et system som hittil ikke har tatt brukernes erfaringer nok med i sitt opplegg. En kultur- og holdningsendring gjennom et utdanningssystem som er utformet i samarbeid med medarbeidere med brukererfaringer vil kunne bidra til den nødvendige kultur- og holdningsendring.

8 Utfordringer Felles deltagelse på seminar og konferanser, og at man arrangerer seminar og konferanser sammen vil kunne bidra til økt brukermakt. Ingen er tjent med at fagpersoner og brukere lærer forskjellige ting. Det er også viktig at fagpersoner med litt mer perifer kontakt med brukere (ledere), med stor besluttende myndighet får anledning til å møte brukerne de skal forholde seg til.

9 Kompetanse Den erfaringsbaserte kunnskapen må bringes fram;
- Tydeliggjøres! - og Gyldiggjøres! Trenger en egen utdanning i samhandling, hvor; - brukerperspektivet, brukermedvirkning brukerstyring og - brukerstyrking står sentralt, og hvor alle kan delta!

10 Brukermakt Hvordan få til utvikling i riktig retning i framtida?
Ta brukerne på alvor – der og da! Ta initiativ og tørre å utfordre ”sannheten” ”Den beste måten å forutsi fremtiden på – er å skape den selv.” ”Handling er den beste form for behandling”


Laste ned ppt "BRUKERMAKT OG BRUKERINNFLYTELSE? Hva opprettholder status quo?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google