Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HANDLINGSPLAN Perioden 2011 - 2014 Formålsparagraf Korets overordnede mål er å skape interesse for mannskorsang av høy kvalitet og å arbeide for musikalsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HANDLINGSPLAN Perioden 2011 - 2014 Formålsparagraf Korets overordnede mål er å skape interesse for mannskorsang av høy kvalitet og å arbeide for musikalsk."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 HANDLINGSPLAN Perioden 2011 - 2014

3 Formålsparagraf Korets overordnede mål er å skape interesse for mannskorsang av høy kvalitet og å arbeide for musikalsk utvikling i et sosialt godt miljø

4 Vedtekter Korets vedtekter blir vedtatt og evt endret på generalforsamlingen en gang pr år. Styret og medlemmene må i alt sitt virke arbeide for koret i henhold til vedtektene

5 god administrativ ledelse kort - og langsiktig planlegging god økonomisk styring skolering av sangere og dirigent(er) konserter PR-virksomhet kontakt med Norges Korforbund Hordaland kontakt med andre kor/musikkorg/kulturetaten Dette mål søkes nådd gjennom: Text

6 4 Hovedområder Organisasjonen Økonomi Sosialt fellesskap Det musikkfaglige

7 4 Hovedområder Organisasjonen –Økonomi –Sosialt fellesskap –Musikalsk

8 Styret 2010 –Formann: Åge Kibsgård til 2011 –Nestformann: Harry Odland til 2012 –Kasserer: Bjørn Steinar Toppe til 2011 –Sekretær: Harald Ulvøy til 2011 –Styremedlem: Kjetil Børhaug til 2012 Organisasjonen

9 Musikkutvalg : Arve Asbjørnsen 2010 - 2012. Audun Sjøstrand 2009 – 2011 Odd Øvrebotn 2010 – 2012 Jon Arne Vatsaas 2009 - 2011 Organisasjonen

10 Rekrutteringskomite: –Svein Ove Bach 2010 – 2012 ny som leder –Sverre Helleland 2009 - 2011 ny –Arve Asbjørnsen 2009 - 2011 ny Organisasjonen

11 Arrangementskomite` : Lars Skeide 2010 - 2012 Artur Marøy 2010 – 2012 Magnus Skjelvik 2009 - 2011 Roald Muri 2009 – 2011 Organisasjonen

12 Stemmeledere : 1. tenor : Norvald Morvik 2009 - 2011 2. tenor : Sverre Helleland 2010 – 2012 1 bass : Helge Hermansen 2010 – 2012 2. bass : Øyvind Rygg 2009 – 2011 Organisasjonen

13 Noter: Eilif Andersen VO: Harald Ulvøy Uniformer/utstyr: Alf Moss Organisasjonen

14 Valgkomite : Roald Muri til 2007 - 2010 Leder Knut Dalland til 2008 - 2011 Olav Tjosås 2009 - 1012 Revisorer : Inge Helgesen 2008 - 2010 Eilif Andersen 2009 - 2011 Gjenvalg Organisasjonen

15 4 Hovedområder –Organisasjonen –Økonomi –Sosialt fellesskap –Musikalsk

16 Økonomi §2 c: “God økonomisk kontroll” Dette søkes sikret gjennom –kontingent –tilskuddsordninger –konserter –opptredener med honorar –sponsorer –vinlotteri

17 Økonomi Vi prøver å øke medlemsmassen i venneforeningen. Eget billettsalg er viktig. Vi har et meget godt produkt å selge, så vi kan trygt gå ut å anbefale våre konserter.

18 Økonomi Vi prøver å bli bedre på å søke offentlige støtteordninger og tilskudd fra banker, bedrifter etc. Vi prøver å få flere firmaer på sponsorlisten. Ønsker egen gruppe til å jobbe med sponsing.

19 Økonomi Vi bør bli bedre og mer proff på profane oppdrag. Vi må finne ny musikk som kan brukes til dette. Oppdrag og rekruttering avhenger av at vi kan vise oss fra en like god side her som i mer seriøse arrangementer.

20 Markedsføring Vi må bli bedre kjent. Vi bør stille på sangerstevner i Hordaland for å få omtale lokalt Beste og billigste markedsføring er å være ute og bli sett/hørt der noe skjer. 17.mai, torgdag, nattåpent, fødselsdager, firmafester, kjøpesentre etc Mindre grupper av sangere gir større kontaktflate fordi vi viser oss oftere. Vi kan tilby oss å være ”kirkekor” ved større tilstellinger.

21 Markedsføring Lage ”skryte/verveside” i konsertprogrammene våre. Bruke websiden aktivt Vi er med på facebook. Alle må prøve å få sine venner til å bli venn av BM. Dette gir oss en enkel mulighet til markedsføring.

22 4 Hovedområder –Organisasjonen –Økonomi –Sosialt fellesskap –Musikalsk

23 Det sosiale miljø… Informere godt, enten via epost, sms eller brev. Allmannamøte 1 ganger pr halvår eller ved behov “Medarbeidersamtaler” Stemmeledere må kjenne stemningen i gruppen, og holde styret informert. Bergen Mannskor skal ha et godt omdøme, godt aktivitetsnivå og repertoar og gode sosiale forhold. Fadderrordning

24 Fadderordning Alle nye sangere skal ha fadder (6 mnd) Rekruteringskomiteen utnevner fadder, og holder tett kontakt med denne. Fadderne skal sørge for at nye sangere føler seg hjemme i koret, og hjelpe til med notemateriell etc. Fadderne skal spesielt ta seg av de nye i pausene og i forbindelse med opptredener og reiser. (Sosial integrering) Stemmeleder har også ansvar for at de nye i sin gruppe blir tatt vel imot, og at de får den hjelp som behøves. Det er viktig med god kommunikasjon mellom fadderne og rekrutteringskomiteen i fadderperioden.

25 Det sosiale miljø… Festlige lag…. Årsfest 1. lørdag i november Fest / blåtur høst/vinter Sesongavslutnings-sammenkomst. Vi samles etter opptredener til hygge, sang og morro, og driver samtidig markedsføring og rekruttering

26 Det sosiale milj ø… Ved dødsfall blant medlemmene, eller deres nærmeste familie: Hovedregel: –Planlagte konserter gjennomføres, men man foretar en markering før konserten.

27 Hva er dine plikter i koret? Arbeid aktivt for å nå korets målsettning. Prioriter koret når du planlegger din fritid. Møt frem, presis, alltid! Still forberedt. Øv hjemme. Møteplikt på seminarer. ( 1 seminar = 6 øvinger) Vær positiv til tillitsverv

28 Hva er dine plikter i koret? Bidra aktivt til personlig utvikling (faglig og organisatorisk) Betal kontingent til rett tid. (seinest 30/3) Medvirk til god disiplin på øvingene. Bidra positivt til et godt miljø i koret Støtte opp om handlingsplanen og styrets arbeid

29 Hva er dine plikter i koret? Fravær øker tiden for innlæring av nyte sanger. Fravær går ut over de som stiller, som må terpe ting de kan. Fravær koster koret penger

30 Ved stort fravær….. Vi har hatt i snitt 7 – 8 medlemmer som har mer enn 25% fravær de siste sesonger. Vi mister tilskudd ved under 75% fremmøte. (ca. 500 kr pr medlem) Når vi når 50 medlemmer kan de som har størst fravær bli bedt om å gi plass til nye, mer aktive medlemmer.

31 4 Hovedområder –Organisasjonen –Økonomi –Sosialt –Musikkfaglig

32 Musikkfaglig ledelse Dirigent Belinda Lerøy Engasjert fra 0108-2006 3 års avtale Har signert for nye 3år fra høsten 2009 – 2012.

33 Musikkfaglig ledelse Visedirigent: Gisle Vabø faglig utvikling (dirigentkurs NKH) Økonomisk kompensasjon (p.t. kr. 1.200,- pr. år) Repetitør / instruktør (etter behov)

34 Musikkfaglig planlegging Dirigenten sammen med musikkutvalg/styret setter opp planer for sesongene hvert år i august. Langtidsplaner skisserer hovedtrekk for de neste 3 år. Hvilke store prosjekter skal vi begynne på. Korttidsplaner for den kommende sesong. Nytt stoff må vere klart i god tid før det skal brukes

35 Musikkfaglig Heving av kvalitet Stemmeprøve: –utføres etter vedtektene, ved første fremmøte, eller slik dirigent ønsker. –dirigenten vurderer flytting på stemmene etter behov –Vi må bli tryggere, må kunne synge i små grupper. Helt ned til en pr stemme. –Opptak av stemmene blir lagt ut på hjemmesiden. Det er viktig at medlemmene bruker dette hjelpemiddelet aktivt for å forkorte innlæringstiden.

36 Musikkfaglig Rekruttering Strategi ideell størrelse: 50 sangere Aldersgruppe nye sangere: 35 - 50 år Praktisere opptaksreglene (se vedtektene) Rekrutteringskomite 3 pers. Positivt signal dersom vi har venteliste

37 Musikkfaglig Seminar minst 1 seminar hvert semester (møteplikt). Dirigent og musikkutvalg legger årsplaner for repertoar og innhold på seminarene. seminaravgift inkludert i kontingent med kr 100,- per seminar Sangpedagog: –styret i samråd med dirigent avgjør bruken av SP.

38 Hvordan rekruttere Potensielle medlemmer må oppsøkes – koret må ut til folket for å få folk inn i koret. – Kjøpesentrene er den nye møteplassen. Vi må være der! Mange har lyst til å begynne i kor, men tør ikke. Dørstokkmila Vi må få frem hvorfor folk skal velge Bergen Mannskor. Topp kvalitet. Et kor som fornyer seg. Et kor å satse på for fremtiden. Vi må ta spesielt godt vare på de nye. Prøvetid uten kontingent i 1 mnd. Fadderordning for de nye.

39 Hvordan rekrutere….. Viktig at alle nye føler seg hjemme. Stemmeleder utpeker faddere og har ansvar for at nye medlemmer får den hjelp de trenger Arbeide med media – spesielt Åsane Tidende og Bergens Tidende. Rekrutteringsfest?

40 Hvordan rekruttere… –Bruk aktivt vår nye vervebrosjyre –Nytt repertoar med moderne sanger(?) –Delvis sponse nye klær og reisevirksomhet, –Planlegge utenlandsturer i god tid. Kan lokke nye medlemmer

41 LANGTIDSPLANLANGTIDSPLAN Alle må gjerne komme med forslag til program langt frem i tid. Når man hører om noe som skal skje, så meld det inn til styret slik at det kan legges inn i langtidsplanen.

42 2010 - vår Hovedmålsetting: Syng for oss Landssangerstevne i Bergen Følg med på nettsiden for nøyaktig program

43 2010 - høst 1. øving 23. august Seminar 4 og 5 september Stand og sang i Grieghallen 11.september. Kulturfest i Åsane. 22 – 24 oktober. Åsatun torsdag 28. september. Domkirken 2 desember Julekonsert 12 desember

44 20112011 Nytt å rskonsert 16. januar Seminar 12 – 13 februar Sangerstevne Fana 28 mai Landssangerstevne i Stokke i Vestfold 2 – 5 juni Alle må gjerne komme med forslag til program langt frem i tid. Når man hører om noe som skal skje, så meld det inn til styret slik at det kan legges inn i langtidsplanen.

45 20122012 Tur til midtvesten USA Delta i festivaler/”norske dager” I regi av ”Sons of Norway” Alle må gjerne komme med forslag til program langt frem i tid. Når man hører om noe som skal skje, så meld det inn til styret slik at det kan legges inn i langtidsplanen.

46 20132013 Ny CD? Alle må gjerne komme med forslag til program langt frem i tid. Når man hører om noe som skal skje, så meld det inn til styret slik at det kan legges inn i langtidsplanen.

47 20142014


Laste ned ppt "HANDLINGSPLAN Perioden 2011 - 2014 Formålsparagraf Korets overordnede mål er å skape interesse for mannskorsang av høy kvalitet og å arbeide for musikalsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google