Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HANDLINGSPLAN Perioden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HANDLINGSPLAN Perioden"— Utskrift av presentasjonen:

2 HANDLINGSPLAN Perioden

3 Formålsparagraf Korets overordnede mål er å skape interesse for mannskorsang av høy kvalitet og å arbeide for musikalsk utvikling i et sosialt godt miljø

4 Vedtekter Korets vedtekter blir vedtatt og evt endret på generalforsamlingen en gang pr år. Styret og medlemmene må i alt sitt virke arbeide for koret i henhold til vedtektene

5 Dette mål søkes nådd gjennom:
Text Dette mål søkes nådd gjennom: god administrativ ledelse kort - og langsiktig planlegging god økonomisk styring skolering av sangere og dirigent(er) konserter PR-virksomhet kontakt med Norges Korforbund Hordaland kontakt med andre kor/musikkorg/kulturetaten

6 4 Hovedområder Organisasjonen Økonomi Sosialt fellesskap
Det musikkfaglige

7 4 Hovedområder Organisasjonen Økonomi Sosialt fellesskap Musikalsk

8 Organisasjonen Styret 2009 Formann: Åge Kibsgård til 2010
Nestformann: Harry Odland til 2010 Kasserer: Bjørn Steinar Toppe til 2011 Sekretær: Harald Ulvøy til 2011 Styremedlem: Magnus Spilde til 2010

9 Organisasjonen Musikkutvalg :
Johny Malmstrøm – ikke på valg. Leder. Audun Sjøstrand – ny Kjetil Børhaug – 2010 ikke på valg Jon Arne Vatsaas ny

10 Organisasjonen Rekrutteringskomite:
Svein Ove Bach – ny som leder Sverre Helleland ny Arve Asbjørnsen ny

11 Organisasjonen Arrangementskomite` :
Lars Skeide ny som leder Bjørn Steinar Toppe – ikke på valg Magnus Skjelvik ny Roald Muri – ny

12 Organisasjonen Stemmeledere :
1. tenor : Norvald Morvik gj.valg 2. tenor : Inge Helgesen – ikke på valg 1 bass : Helge Hermansen – ikke på valg 2. bass : Øyvind Rygg – ny

13 Organisasjonen Noter: Eilif Andersen VO: Per Steinum
Uniformer/utstyr: Alf Moss

14 Organisasjonen Valgkomite : Roald Muri til 2007 - 2010 Leder
Knut Dalland til Olav Tjosås Revisorer : Inge Helgesen Eilif Andersen Gjenvalg

15 4 Hovedområder Organisasjonen Økonomi Sosialt fellesskap Musikalsk

16 Økonomi kontingent tilskuddsordninger konserter
§2 c: “God økonomisk kontroll” Dette søkes sikret gjennom kontingent tilskuddsordninger konserter opptredener med honorar sponsorer vinlotteri

17 Økonomi Vi prøver å øke medlemsmassen i venneforeningen.
Eget bilettsalg er viktig. Vi har et meget godt produkt å selge, så vi kan trygt gå ut og annbefale våre konserter.

18 Økonomi Vi prøver å bli bedre på å søke offentlige støtteordninger og tilskudd fra banker, bedrifter etc. Vi prøver å få flere firmaer på sponsorlisten. Ønsker egen gruppe til å jobbe med sponsing.

19 Markedsføring Vi må bli bedre kjent.
Vi bør stille på sangerstevner i Hordaland for å få omtale lokalt Beste og billigste markedsføring er å være ute og bli sett/hørt der noe skjer. 17.mai, torgdag, nattåpent, gebursdager, firmafester, kjøpe-sentre etc Mindre grupper av sangere gir større kontaktflate fordi vi viser oss oftere.

20 Markedsføring Lage ”skryte/verveside” i konsert-progammene våre.
Bruke websiden aktivt.

21 4 Hovedområder Organisasjonen Økonomi Sosialt fellesskap Musikalsk

22 Det sosiale miljø… Informere godt, enten via epost, sms eller brev.
Allmannamøte 1 ganger pr halvår eller ved behov “Medarbeidersamtaler” Stemmeledere må kjenne stemningen i gruppen, og holde styret informert. Bergen Mannskor skal ha et godt omdøme, godt aktivitetsnivå og repertoar og gode sosiale forhold. Fadderrordning

23 Fadderordning Alle nye sangere skal ha fadder (6 mnd) Rekruteringskomiteen utnevner fadder, og holder tett kontakt med denne. Fadderne skal sørge for at nye sangere føler seg hjemme i koret, og hjelpe til med notemateriell etc. Fadderne skal spesielt ta seg av de nye i pausene og i forbindelse med opptredener og reiser. (Sosial integrering) Stemmeleder har også ansvar for at de nye i sin gruppe blir tatt vel imot, og at de får den hjelp som behøves. Det er viktig med god kommunikasjon mellom fadderne og rekrutteringskomiteen i fadderperioden.

24 Det sosiale miljø… Festlige lag…. Årsfest 1. lørdag i november
Fest / blåtur høst/vinter Sesongavslutnings-sammenkomst “Når noe skjer I byn” samles vi til hygge, sang og morro, og driver samtidig markedsføring og rekruttering

25 Det sosiale miljø… Ved dødsfall blant medlemmene, eller deres nærmeste familie….. Hovedregel: Planlagte konserter gjennomføres, men man foretar en markering før konserten.

26 Hva er dine plikter i koret?
Arbeid aktivt for å nå korets målsettning. Prioriter koret når du planlegger din fritid. Møt frem, presis, alltid! Still forberedt. Øv hjemme. Møteplikt på seminarer. ( 1 seminar = 6 øvinger) Vær positiv til tillitsverv

27 Hva er dine plikter i koret?
Bidra aktivt til personlig utvikling (faglig og organisatorisk) Betal kontingent til rett tid. (seinest 30/3) Medvirk til god disiplin på øvingene. Bidra positivt til et godt miljø i koret Støtte opp om handlingsplanen og styrets arbeid

28 Hva er dine plikter i koret?
Fravær øker tiden for innlæring av nyte sanger. Fravær går ut over de som stiller, som må terpe ting de kan. Fravær koster koret penger

29 Ved stort fravær….. Vi har hatt i snitt 7 – 8 medlemmer som har mer enn 25% fravær de siste sesonger. Vi mister tilskudd ved under 75% fremmøte. (ca. 500 kr pr medlem) Når vi når 50 medlemmer kan de som har størst fravær bli bedt om å gi plass til nye, mer aktive medlemmer.

30 4 Hovedområder Organisasjonen Økonomi Sosialt Musikkfaglig

31 Musikkfaglig ledelse Dirigent Belinda Lerøy
Engasjert fra års avtale Har signert for nye 3år fra høsten 2009 – 2012.

32 Musikkfaglig ledelse Visedirigent: Gisle Vabø
faglig utvikling (dirigentkurs NKH) Økonomisk kompensasjon (p.t. kr ,- pr. år) Repetitør / instruktør (etter behov)

33 Musikkfaglig planlegging
Dirigenten sammen med musikkutvalg/styret setter opp planer for sesongen(e). Langtidsplaner skisserer hovedtrekk for de neste 3 år. Hvilke store prosjekter skal vi begynne på. Korttidsplaner for den kommende sesong. Nytt stoff må vere klart i god tid før det skal brukes

34 Musikkfaglig Heving av kvalitet
Stemmeprøve: utføres etter vedtektene, ved første fremmøte, eller slik dirigent ønsker. dirigenten vurderer flytting på stemmene etter behov Vi må bli tryggere, må kunne synge i små grupper. Helt ned til en pr stemme. Opptak av stemmene blir lagt ut på hjemmesiden. Det er viktig at medlemmene bruker dette hjelpemiddelet aktivt for å forkorte innlæringstiden.

35 Musikkfaglig Rekruttering
Strategi ideell størrelse: 50 sangere Aldersgruppe nye sangere: år Praktisere opptaksreglene (se vedtektene) Rekrutteringskomite 3 pers. Positivt signal dersom vi har venteliste

36 Musikkfaglig Seminar minst 1 seminar hvert semester (møteplikt).
Dirigent og musikkutvalg legger årsplaner for repertoar og innhold på seminarene. seminaravgift inkludert i kontingent med kr 100,- per seminar Sangpedagog: styret i samråd med dirigent avgjør bruken av SP.

37 Hvordan rekrutere….. Potensielle medlemmer må oppsøkes – koret må ut til folket for å få folk inn i koret. – Kjøpesentrene er den nye møteplassen. Vi må være der! Mange har lyst til å begynne i kor, men tør ikke. Dørstokkmila Vi må få frem hvorfor folk skal velge Bergen Mannskor. Topp kvalitet. Et kor som fornyer seg. Et kor å satse på for fremtiden. Vi må ta spesielt godt vare på de nye. Prøvetid uten kontingent i 1 mnd. Fadderordning for de nye.

38 Hvordan rekrutere….. Viktig at alle nye føler seg hjemme. Stemmeleder utpeker faddere og har ansvar for at nye medlemmer får den hjelp de trenger Arbeide med media – spesielt Åsane Tidende og Bergens Tidende. Rekruteringsfest?

39 Hvordan rekrutere… Bruk aktivt vår nye vervebrosjyre
Nytt repertoar med moderne sanger(?) Delvis sponse nye klær og reisevirksomhet, Planlegge utenlandsturer i god tid. Kan lokke nye medlemmer

40 LANGTIDSPLAN Alle må gjerne komme med forslag til program langt frem i tid. Når man hører om noe som skal skje, så meld det inn til styret slik at det kan legges inn i langtidsplanen.

41 Høst 2009 Seminar august Åsane kulturfest november
3 eller 4 konserter desember Følg med på nettsiden for nøyaktig program

42 2010 Hovedmålsetting: Syng for oss Landssangerstevne i Bergen
Følg med på nettsiden for nøyaktig program Alle må gjerne komme med forslag til program langt frem i tid. Når man hører om noe som skal skje, så meld det inn til styret slik at det kan legges inn i langtidsplanen.

43 2011 Landssangerstevne i Stokke i vestfold
Alle må gjerne komme med forslag til program langt frem i tid. Når man hører om noe som skal skje, så meld det inn til styret slik at det kan legges inn i langtidsplanen.

44 2012 Tur til midtvesten USA Delta i festivaler/”norske dager”
I regi av ”Sons of Norway” Alle må gjerne komme med forslag til program langt frem i tid. Når man hører om noe som skal skje, så meld det inn til styret slik at det kan legges inn i langtidsplanen.


Laste ned ppt "HANDLINGSPLAN Perioden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google