Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HANDLINGSPLAN Perioden 2009 - 2012. Formålsparagraf Korets overordnede mål er å skape interesse for mannskorsang av høy kvalitet og å arbeide for musikalsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HANDLINGSPLAN Perioden 2009 - 2012. Formålsparagraf Korets overordnede mål er å skape interesse for mannskorsang av høy kvalitet og å arbeide for musikalsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 HANDLINGSPLAN Perioden 2009 - 2012

2 Formålsparagraf Korets overordnede mål er å skape interesse for mannskorsang av høy kvalitet og å arbeide for musikalsk utvikling i et sosialt godt miljø

3 Vedtekter Korets vedtekter blir vedtatt og evt endret på generalforsamlingen en gang pr år. Styret og medlemmene må i alt sitt virke arbeide for koret i henhold til vedtektene

4 god administrativ ledelse god administrativ ledelse kort - og langsiktig planlegging kort - og langsiktig planlegging god økonomisk styring god økonomisk styring skolering av sangere og dirigent(er) skolering av sangere og dirigent(er) konserter konserter PR-virksomhet PR-virksomhet kontakt med Norges Korforbund Hordaland kontakt med Norges Korforbund Hordaland kontakt med andre kor/musikkorg/kulturetaten kontakt med andre kor/musikkorg/kulturetaten Dette mål søkes nådd gjennom: Text

5 4 Hovedområder Organisasjonen Organisasjonen Økonomi Økonomi Sosialt fellesskap Sosialt fellesskap Det musikkfaglige Det musikkfaglige

6 4 Hovedområder Organisasjonen Organisasjonen – Økonomi – Sosialt fellesskap – Musikalsk

7 Styret 2009 Styret 2009 – Formann: Åge Kibsgård til 2010 – Nestformann: Harry Odland til 2010 – Kasserer: Bjørn Steinar Toppe til 2011 – Sekretær: Harald Ulvøy til 2011 – Styremedlem: Magnus Spilde til 2010 Organisasjonen

8 Musikkutvalg : Musikkutvalg : Johny Malmstrøm 2008 – 2010 ikke på valg. Leder. Johny Malmstrøm 2008 – 2010 ikke på valg. Leder. Audun Sjøstrand 2009 – 2011 ny Audun Sjøstrand 2009 – 2011 ny Kjetil Børhaug 2008 – 2010 ikke på valg Kjetil Børhaug 2008 – 2010 ikke på valg Jon Arne Vatsaas 2009 - 2010 ny Jon Arne Vatsaas 2009 - 2010 ny Organisasjonen

9 Rekrutteringskomite: Rekrutteringskomite: – Svein Ove Bach 2008 – 2010 ny som leder – Sverre Helleland 2009 - 2011 ny – Arve Asbjørnsen 2009 - 2011 ny Organisasjonen

10 Arrangementskomite` : Arrangementskomite` : Lars Skeide 2008 - 2010 ny som leder Lars Skeide 2008 - 2010 ny som leder Bjørn Steinar Toppe 2008 – 2010 ikke på valg Bjørn Steinar Toppe 2008 – 2010 ikke på valg Magnus Skjelvik 2009 - 2011 ny Magnus Skjelvik 2009 - 2011 ny Roald Muri 2009 – 2011 ny Roald Muri 2009 – 2011 ny Organisasjonen

11 Stemmeledere : Stemmeledere : 1. tenor : Norvald Morvik 2009 - 2011 gj.valg 1. tenor : Norvald Morvik 2009 - 2011 gj.valg 2. tenor : Inge Helgesen 2008 – 2010 ikke på valg 2. tenor : Inge Helgesen 2008 – 2010 ikke på valg 1 bass : Helge Hermansen 2008 – 2010 ikke på valg 1 bass : Helge Hermansen 2008 – 2010 ikke på valg 2. bass : Øyvind Rygg 2009 – 2011 ny 2. bass : Øyvind Rygg 2009 – 2011 ny Organisasjonen

12 Noter: Eilif Andersen Noter: Eilif Andersen VO: Per Steinum VO: Per Steinum Uniformer/utstyr: Alf Moss Uniformer/utstyr: Alf Moss Organisasjonen

13 Valgkomite : Valgkomite : Roald Muri til 2007 - 2010 Leder Knut Dalland til 2008 - 2011 Olav Tjosås 2009 - 1012 Revisorer : Revisorer : Inge Helgesen 2008 - 2010 Eilif Andersen 2009 - 2011 Gjenvalg Organisasjonen

14 4 Hovedområder – Organisasjonen – Økonomi – Sosialt fellesskap – Musikalsk

15 Økonomi §2 c: “God økonomisk kontroll” §2 c: “God økonomisk kontroll” Dette søkes sikret gjennom Dette søkes sikret gjennom – kontingent – tilskuddsordninger – konserter – opptredener med honorar – sponsorer – vinlotteri

16 Økonomi Vi prøver å øke medlemsmassen i venneforeningen. Vi prøver å øke medlemsmassen i venneforeningen. Eget bilettsalg er viktig. Eget bilettsalg er viktig. Vi har et meget godt produkt å selge, så vi kan trygt gå ut og annbefale våre konserter. Vi har et meget godt produkt å selge, så vi kan trygt gå ut og annbefale våre konserter.

17 Økonomi Vi prøver å bli bedre på å søke offentlige støtteordninger og tilskudd fra banker, bedrifter etc. Vi prøver å bli bedre på å søke offentlige støtteordninger og tilskudd fra banker, bedrifter etc. Vi prøver å få flere firmaer på sponsorlisten. Ønsker egen gruppe til å jobbe med sponsing. Vi prøver å få flere firmaer på sponsorlisten. Ønsker egen gruppe til å jobbe med sponsing.

18 Markedsføring Vi må bli bedre kjent. Vi må bli bedre kjent. Vi bør stille på sangerstevner i Hordaland for å få omtale lokalt Vi bør stille på sangerstevner i Hordaland for å få omtale lokalt Beste og billigste markedsføring er å være ute og bli sett/hørt der noe skjer. Beste og billigste markedsføring er å være ute og bli sett/hørt der noe skjer. 17.mai, torgdag, nattåpent, gebursdager, firmafester, kjøpe- sentre etc 17.mai, torgdag, nattåpent, gebursdager, firmafester, kjøpe- sentre etc Mindre grupper av sangere gir større kontaktflate fordi vi viser oss oftere. Mindre grupper av sangere gir større kontaktflate fordi vi viser oss oftere.

19 Markedsføring Lage ”skryte/verveside” i konsert- progammene våre. Lage ”skryte/verveside” i konsert- progammene våre. Bruke websiden aktivt. Bruke websiden aktivt.

20 4 Hovedområder 4 Hovedområder – Organisasjonen – Økonomi – Sosialt fellesskap – Musikalsk

21 Det sosiale miljø… Informere godt, enten via epost, sms eller brev. Informere godt, enten via epost, sms eller brev. Allmannamøte 1 ganger pr halvår eller ved behov Allmannamøte 1 ganger pr halvår eller ved behov “Medarbeidersamtaler” Stemmeledere må kjenne stemningen i gruppen, og holde styret informert. “Medarbeidersamtaler” Stemmeledere må kjenne stemningen i gruppen, og holde styret informert. Bergen Mannskor skal ha et godt omdøme, godt aktivitetsnivå og repertoar og gode sosiale forhold. Bergen Mannskor skal ha et godt omdøme, godt aktivitetsnivå og repertoar og gode sosiale forhold. Fadderrordning Fadderrordning

22 Fadderordning Alle nye sangere skal ha fadder (6 mnd) Rekruteringskomiteen utnevner fadder, og holder tett kontakt med denne. Alle nye sangere skal ha fadder (6 mnd) Rekruteringskomiteen utnevner fadder, og holder tett kontakt med denne. Fadderne skal sørge for at nye sangere føler seg hjemme i koret, og hjelpe til med notemateriell etc. Fadderne skal sørge for at nye sangere føler seg hjemme i koret, og hjelpe til med notemateriell etc. Fadderne skal spesielt ta seg av de nye i pausene og i forbindelse med opptredener og reiser. (Sosial integrering) Fadderne skal spesielt ta seg av de nye i pausene og i forbindelse med opptredener og reiser. (Sosial integrering) Stemmeleder har også ansvar for at de nye i sin gruppe blir tatt vel imot, og at de får den hjelp som behøves. Stemmeleder har også ansvar for at de nye i sin gruppe blir tatt vel imot, og at de får den hjelp som behøves. Det er viktig med god kommunikasjon mellom fadderne og rekrutteringskomiteen i fadderperioden. Det er viktig med god kommunikasjon mellom fadderne og rekrutteringskomiteen i fadderperioden.

23 Det sosiale miljø… Festlige lag…. Festlige lag…. Årsfest 1. lørdag i november Årsfest 1. lørdag i november Fest / blåtur høst/vinter Fest / blåtur høst/vinter Sesongavslutnings-sammenkomst Sesongavslutnings-sammenkomst “Når noe skjer I byn” samles vi til hygge, sang og morro, og driver samtidig markedsføring og rekruttering “Når noe skjer I byn” samles vi til hygge, sang og morro, og driver samtidig markedsføring og rekruttering

24 Det sosiale milj ø… Ved dødsfall blant medlemmene, eller deres nærmeste familie….. Ved dødsfall blant medlemmene, eller deres nærmeste familie….. Hovedregel: Hovedregel: – Planlagte konserter gjennomføres, men man foretar en markering før konserten.

25 Hva er dine plikter i koret? Arbeid aktivt for å nå korets målsettning. Arbeid aktivt for å nå korets målsettning. Prioriter koret når du planlegger din fritid. Prioriter koret når du planlegger din fritid. Møt frem, presis, alltid! Møt frem, presis, alltid! Still forberedt. Øv hjemme. Still forberedt. Øv hjemme. Møteplikt på seminarer. ( 1 seminar = 6 øvinger) Møteplikt på seminarer. ( 1 seminar = 6 øvinger) Vær positiv til tillitsverv Vær positiv til tillitsverv

26 Hva er dine plikter i koret? Bidra aktivt til personlig utvikling (faglig og organisatorisk) Bidra aktivt til personlig utvikling (faglig og organisatorisk) Betal kontingent til rett tid. (seinest 30/3) Betal kontingent til rett tid. (seinest 30/3) Medvirk til god disiplin på øvingene. Medvirk til god disiplin på øvingene. Bidra positivt til et godt miljø i koret Bidra positivt til et godt miljø i koret Støtte opp om handlingsplanen og styrets arbeid Støtte opp om handlingsplanen og styrets arbeid

27 Hva er dine plikter i koret? Fravær øker tiden for innlæring av nyte sanger. Fravær øker tiden for innlæring av nyte sanger. Fravær går ut over de som stiller, som må terpe ting de kan. Fravær går ut over de som stiller, som må terpe ting de kan. Fravær koster koret penger Fravær koster koret penger

28 Ved stort fravær….. Vi har hatt i snitt 7 – 8 medlemmer som har mer enn 25% fravær de siste sesonger. Vi har hatt i snitt 7 – 8 medlemmer som har mer enn 25% fravær de siste sesonger. Vi mister tilskudd ved under 75% fremmøte. (ca. 500 kr pr medlem) Vi mister tilskudd ved under 75% fremmøte. (ca. 500 kr pr medlem) Når vi når 50 medlemmer kan de som har størst fravær bli bedt om å gi plass til nye, mer aktive medlemmer. Når vi når 50 medlemmer kan de som har størst fravær bli bedt om å gi plass til nye, mer aktive medlemmer.

29 4 Hovedområder – Organisasjonen – Økonomi – Sosialt – Musikkfaglig

30 Musikkfaglig ledelse Dirigent Belinda Lerøy Dirigent Belinda Lerøy Engasjert fra 0108-2006 3 års avtale Engasjert fra 0108-2006 3 års avtale Har signert for nye 3år fra høsten 2009 – 2012. Har signert for nye 3år fra høsten 2009 – 2012.

31 Musikkfaglig ledelse Visedirigent: Gisle Vabø faglig utvikling (dirigentkurs NKH) Økonomisk kompensasjon (p.t. kr. 1.200,- pr. år) Repetitør / instruktør (etter behov)

32 Musikkfaglig planlegging Dirigenten sammen med musikkutvalg/styret setter opp planer for sesongen(e). Dirigenten sammen med musikkutvalg/styret setter opp planer for sesongen(e). Langtidsplaner skisserer hovedtrekk for de neste 3 år. Hvilke store prosjekter skal vi begynne på. Langtidsplaner skisserer hovedtrekk for de neste 3 år. Hvilke store prosjekter skal vi begynne på. Korttidsplaner for den kommende sesong. Nytt stoff må vere klart i god tid før det skal brukes Korttidsplaner for den kommende sesong. Nytt stoff må vere klart i god tid før det skal brukes

33 Musikkfaglig Heving av kvalitet Stemmeprøve: Stemmeprøve: – utføres etter vedtektene, ved første fremmøte, eller slik dirigent ønsker. – dirigenten vurderer flytting på stemmene etter behov – Vi må bli tryggere, må kunne synge i små grupper. Helt ned til en pr stemme. – Opptak av stemmene blir lagt ut på hjemmesiden. Det er viktig at medlemmene bruker dette hjelpemiddelet aktivt for å forkorte innlæringstiden.

34 Musikkfaglig Rekruttering Strategi Strategi ideell størrelse: 50 sangere ideell størrelse: 50 sangere Aldersgruppe nye sangere: 35 - 50 år Aldersgruppe nye sangere: 35 - 50 år Praktisere opptaksreglene (se vedtektene) Praktisere opptaksreglene (se vedtektene) Rekrutteringskomite 3 pers. Rekrutteringskomite 3 pers. Positivt signal dersom vi har venteliste Positivt signal dersom vi har venteliste

35 Musikkfaglig Seminar minst 1 seminar hvert semester (møteplikt).minst 1 seminar hvert semester (møteplikt). Dirigent og musikkutvalg legger årsplaner for repertoar og innhold på seminarene.Dirigent og musikkutvalg legger årsplaner for repertoar og innhold på seminarene. seminaravgift inkludert i kontingent med kr 100,- per seminarseminaravgift inkludert i kontingent med kr 100,- per seminar Sangpedagog: Sangpedagog: – styret i samråd med dirigent avgjør bruken av SP.

36 Hvordan rekrutere….. Potensielle medlemmer må oppsøkes – koret må ut til folket for å få folk inn i koret. – Kjøpesentrene er den nye møteplassen. Vi må være der! Mange har lyst til å begynne i kor, men tør ikke. Dørstokkmila Potensielle medlemmer må oppsøkes – koret må ut til folket for å få folk inn i koret. – Kjøpesentrene er den nye møteplassen. Vi må være der! Mange har lyst til å begynne i kor, men tør ikke. Dørstokkmila Vi må få frem hvorfor folk skal velge Bergen Mannskor. Topp kvalitet. Et kor som fornyer seg. Et kor å satse på for fremtiden. Vi må få frem hvorfor folk skal velge Bergen Mannskor. Topp kvalitet. Et kor som fornyer seg. Et kor å satse på for fremtiden. Vi må ta spesielt godt vare på de nye. Prøvetid uten kontingent i 1 mnd. Fadderordning for de nye. Vi må ta spesielt godt vare på de nye. Prøvetid uten kontingent i 1 mnd. Fadderordning for de nye.

37 Hvordan rekrutere….. Viktig at alle nye føler seg hjemme. Stemmeleder utpeker faddere og har ansvar for at nye medlemmer får den hjelp de trenger Viktig at alle nye føler seg hjemme. Stemmeleder utpeker faddere og har ansvar for at nye medlemmer får den hjelp de trenger Arbeide med media – spesielt Åsane Tidende og Bergens Tidende. Arbeide med media – spesielt Åsane Tidende og Bergens Tidende. Rekruteringsfest? Rekruteringsfest?

38 Hvordan rekrutere… – Bruk aktivt vår nye vervebrosjyre – Nytt repertoar med moderne sanger(?) – Delvis sponse nye klær og reisevirksomhet, – Planlegge utenlandsturer i god tid. Kan lokke nye medlemmer

39 LANGTIDSPLAN Alle må gjerne komme med forslag til program langt frem i tid. Når man hører om noe som skal skje, så meld det inn til styret slik at det kan legges inn i langtidsplanen.

40 Høst 2009 Seminar august Åsane kulturfest november 3 eller 4 konserter desember Følg med på nettsiden for nøyaktig program

41 2010 Hovedmålsetting: Syng for oss Landssangerstevne i Bergen Følg med på nettsiden for nøyaktig program Alle må gjerne komme med forslag til program langt frem i tid. Når man hører om noe som skal skje, så meld det inn til styret slik at hører om noe som skal skje, så meld det inn til styret slik at det kan legges inn i langtidsplanen.

42 2011 Landssangerstevne i Stokke i vestfold Alle må gjerne komme med forslag til program langt frem i tid. Når man hører om noe som skal skje, så meld det inn til styret slik at det kan legges inn i langtidsplanen.

43 2012 Tur til midtvesten USA Delta i festivaler/”norske dager” I regi av ”Sons of Norway” Alle må gjerne komme med forslag til program langt frem i tid. Når man hører om noe som skal skje, så meld det inn til styret slik at det kan legges inn i langtidsplanen.


Laste ned ppt "HANDLINGSPLAN Perioden 2009 - 2012. Formålsparagraf Korets overordnede mål er å skape interesse for mannskorsang av høy kvalitet og å arbeide for musikalsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google