Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HumSam: status og utfordringer Presentasjon for UBs styre 2. mars 2011 Halvor Kongshavn overbibliotekar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HumSam: status og utfordringer Presentasjon for UBs styre 2. mars 2011 Halvor Kongshavn overbibliotekar."— Utskrift av presentasjonen:

1 HumSam: status og utfordringer Presentasjon for UBs styre 2. mars 2011 Halvor Kongshavn overbibliotekar

2 Hva skal jeg si noe om? Hva byr vi på? Hvem byr vi dette til? Hvordan får vi dette til? Hva er våre utfordringer?

3 Hva byr vi på?

4 Samlingene GSH: Norges største boksamling under ett tak, rundt 2,2 millioner bind –Det meste i magasin –Samlingene brukes, særlig innen HF-fag Årlig tilvekst HumSam ca 25.000 bøker Dessuten store samlinger ved –Sophus Bugge –Teologisk bibliotek –De arkeologiske og etnografiske bibliotekene

5 Det strøymer på Vi abonnerer på, får i bytte og pliktavlevert –Ca 3.100 tidsskrifter (2008: ca 4.500 tidsskrifter) –665 enkeltabo e-tidsskrifter –Flere tusen i pakker –Flere hundretusen e-bøker –145 databaser (referanse-, fakta-, bibliografiske baser)

6 1343 arbeidsplasser i HumSam GSH –820 arbeidsplasser totalt –509 leseplasser, 85 pc-plasser, 196 grupperoms-/ gruppebordplasser, 23 spesialplasser, syv andre –23 grupperom, ti gruppebord og fem spesialrom –Vi har økt med ca ti grupperom og ti gruppebord de siste par årene, tils ca 110 plasser

7 Sophus Bugge –447 arbeidsplasser –77 med pc, ti grupperom med totalt 50 plasser Andre –76 arbeidsplasser –fire med pc Teologi 58 plasser, to med pc Arkeologi to plasser, én med pc Etnografi 16 plasser, én med pc

8 Undervisning I alt 162 kurs i fjor, i snitt ca to timer pr kurs –68 for bachelor –84 for master –34 for PhD og ansatte –totalt 2 665 deltakere

9 Våre ansatte For brukerne –daglig veiledning og annen hjelp –”Bestill en bibliotekar” –”Spør biblioteket” Nett –Nytt nett 2010 –Fagsider

10 Hvem byr vi dette til?

11 Brukerne Primærbrukere er studenter og ansatte ved –Det humanistiske fakultet –Det samfunnsvitenskapelige fakultet –Det utdanningsvitenskapelige fakultet –Det teologiske fakultet –Andre brukere lavere servicenivå Besøk –3000 pr dag ved GSH –2000 pr dag ved Sophus

12 Lån siste ti år - førstegangs og med fornyelser

13 Hvem låner?

14 Vi låner inn fra andre bibliotek til UiO- ansatte og studenter

15 Hvordan får vi dette til?

16 Våre ansatte 19 fagreferenter innen hf-, sv-, uv- og tf-fag 33 bibliotekarer 30 konsulenter og IT-folk 24 studentbetjenter En stabil, dyktig og trofast stab som trives og blir

17 107 personer - i 82,4 årsverk ved siste årsskifte

18 Organisasjon Overbibliotekar Seksjon for publikums- tjenester (23 ansatte + 17 studenter) Seksjon for formidling (6 ansatte) Seksjon for it-tjenester (5 ansatte) Seksjon for tilvekst og katalog (17 ansatte) Seksjon for fag og studier (27 ansatte + 7 studenter) Sophus Bugge Teologisk bibl Arkeologisk bibl Etnografisk bibl Økonomi (2 ansatte)

19 Hva er våre utfordringer?

20 Økonomi: Den største utfordringen Mangler midler til investeringer Svært knappe driftsmidler, og det blir mindre Vi går inn i 2011 med akkumulert underskudd på drift på kr 1,6 millioner I tillegg kommer vår andel av UBs underskuddsbudsjett for i år Eneste reelle kuttemulighet er på personal –Hva med fagkunnskapen til fagreferentene?

21 Dilemmaer i organisasjonen Krevende å omstille og øke fleksibilitet –Når arbeidsplassen er stor –Når det er høy grad av spesialisering –Når omorganiseringen i 2007 fordeler oss mellom etasjene ut fra funksjoner og yrkesgrupper Samtidig gir en samlokalisering og spesialisering fordeler –Effektivisering ved arbeidsdeling –Det meste på ett hus, lettere flyt

22 Muligheter Effektivisering – interne prosesser –Publikum – servicenivå Mer selvbetjening (utlån, henting) Mer differensierte tjenester i fht brukergrupper (innlån?) Skranker – omfang, organisering –Bokens gang, færre ”fingeravtrykk” Hylleklare bøker, mer gjenbruk av data Færre trykte tidsskrifter Ferdig klassifiserte bøker Prosjektet ”Internt handlingsrom, IHR”

23 Medieutviklingen frigjør arbeidskraft Overgang til e-ressurser –Antallet e-tidsskrifter øker Mange papir-tidsskrifter vanskelig å si opp fordi illustrasjoner oa er forskjellig –Antallet e-bøker øker Særlig gjelder det eldre samlinger på engelsk Men HumSam-fagene er fortsatt bokfag! –Antallet e-referanseverk øker Vi rydder vekk trykte referanseverk –Masteravhandlinger 2011: overgang til kun e-lagring i DUO

24 Andre muligheter Magasin og åpne samlinger –Fortsatt svært mye ugjort i magasin Straks ferdig med felles tidsskriftsmagasin Har startet MagNum Bokpleie, det er mye halvgammelt som brukes –Åpne samlinger Komprimere, magasinere, kassere for å gi brukerplass Ethvert flytte- eller magasineringsprosjekt er svært arbeidskrevende Mye er flyttet og magasinert (ref, tidsskrift, statistikk, St.forh, hovedfags/masteravhandlinger, eldre Tibet- og Kina-dokumenter)

25 Flere muligheter: Investeringer Radiobrikker i bøkene (RFID) –En forutsetning for langt mer selvbetjening –En forutsetning for enklere henting fra magasin Bli ”ferdig” med magasin –En forutsetning for oversikt, for utvidelse av MagNum (numerisk magasinering) –Opprydding i gamle instituttsamlinger fra HF Vi er klare!

26 Mer om økonomi – hvis tid

27 Økonomi: Drift. Lønn Er skåret til beinet allerede i utgangspunktet Svært lite fleksibel på lønn/ekstravakter Utskiftninger student-pc-er i GSH Utskiftninger annet utstyr, ansatt-pc-er, møbler Kompetanseutvikling, reiser, seminarer Krever kutt på alt i 2011, en stor utfordring Krevet fortsatt kutt 2012 og fremover…

28 Økonomi: Kun noe å hente på personal Altså: Skal vi frigjøre midler, må det tas fra personal Det betyr at vi i utgangspunktet må ha tilnærmet tilsettingsstopp Det betyr tilfeldighet og liten fornyelse i staben

29 I alle fall… Vi må gjøre en del oppgaver annerledes Vi må gjøre mindre av noe Og vi trenger midler til investeringer

30 Takk for meg


Laste ned ppt "HumSam: status og utfordringer Presentasjon for UBs styre 2. mars 2011 Halvor Kongshavn overbibliotekar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google