Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harald Wethal Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harald Wethal Statens vegvesen, Vegdirektoratet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Harald Wethal Statens vegvesen, Vegdirektoratet

2 Hvorfor NVDB Brukerundersøkelse Umoderne system
Karakterbasert grensesnitt Tungt å ajourholde vegnett og fagdata Ønske om bedre muligheter for presentasjon og analyse

3 Hvorfor nasjonal Data om europa-, riks- og fylkesveger
Data om kommunale veger Data om private veger Holdeplasser Veg Bane Sjø Luft

4 Leverandører

5 Milepæler Spesifiseringsfase godkjent Akseptansedag Leveransedag
Oppstart Installasjonsdag Juni 04 Okt 04 Feb 05 Spesifiserings- fase Realiseringsfase Akseptanse fase Godkjennings fase M0 M1 M2 M3 M5

6 Milepæler Milepæl Beskrivelse Planlagt dato Ferdig dato Kommentar D1
Klient grensesnitt (API) Levert D2 Utvalgsdialog og NVDB Innsyn. GUI. Vegnettseditor D3 Vegnettseditor, NVDB Innsyn, Oppdateringsdialog D4 Vegnettseditor, NVDB Analyse, Rapporter (design) NVDB web (design) D5A Vegnettseditor (nettverk) NVDB Analyse (Utvalg og Oppdatering. Rapporter. Kvalitetssystem, Historikk D5B Flere topologiske nivåer D5C Ferdigstilling av rapporter og grunnsystem, utvalgsdialog og NVDB Studio D6 Ferdigstille web, initiell fylling og Visbilde (Vidkon) D7 Nyhetstjeneste, skiltkomponent, import og eksport

7 Prosjektdeltakere Statens vegvesen Statens kartverk Kommunene

8 Noen fakta 20 persons fra Ementor 10 personer fra 3 underleverandører
>50 personer fra Vegvesenet 5 års varighet Utvikles på Linux, flyttes til Sun Kostnader > 100 mill NOK

9 Fagregistre i VDB Trafikk (ÅDT) Tellepunkter Klimastasjoner Aksellast
Dekke Spor Skade Jevnhet Vegdekke Vedlikeholdsstrekninger Bæreevne Ulykker Kurvatur Fartsgrense Vegbredder Underganger- og tunneler Miljødata Luft- og støy Fasadedekning Landskap Vegutstyr Rekkverk, støyskjerm, skilt, kummer, murer o.l.

10 Intern bruk Planlegging og prosjektering
Samordnet areal- og transportplanlegging (NTP) Rutevis planlegging Planlegging etter Plan- og bygningsloven Vedlikehold av vegnettet Fordeling av vedlikeholdsmidler Planlegging av ulike tiltak Funksjonsavtaler og -kontrakter Miljøtiltak Luft- og støyforurensning Landskapsestetikk Trafikksikkerhet Statistikkdata

11 Ekstern bruk Offentlige etater og myndigheter Kommuner, fylkeskommuner
Departement Politi og lensmenn Statistisk sentralbyrå Statens kartverk Forsvaret Transportnæringen Konsulenter Forskningsinstitusjoner Organisasjoner

12 Standardisering - organisering
Samarbeidet med Norkart A/S startet med landmålingssystem midt på 1980-tallet. Quadri brukt som database i V/G-systemene Samarbeidet med ViaNova AS har foregått i mer enn 20 år. Tidligere programmer laget for ND-maskiner. AutoCAD valgt som standard plattform da ND gikk over ende. Også SINTEF Bygg og Miljøteknikk med på samarbeidet om NovaPOINT Statens vegvesen er deleier i NovaPOINT. Norkart A/S er eier av V/G-systemene Rammeavtale om kjøp av digitale data fra Kartverket. Distribusjon via CD

13 Standardklienter

14

15

16

17

18

19 Forsiden I Om NVDB I Hjelp
NVDB Studio>> Nasjonal Vegdatabank Kart Rapport Eksport Ad hoc Søk Karttemaliste Tegnforklaring Tegning Vegident Vegstrekning Adresse Stedsnavn Eiendom Eier Regionvegkontor Distriktsvegkontor Trafikkstasjon

20

21

22

23 Søk og rapportering Standard rapporteringsverktøy (Oracle)
Egendefinerte rapporter KOSTRA Forretningsgrafikk

24 Spesialklienter PMS BRUTUS NorTraf STRAKS ……

25 Vegnettsmodell Vegen Geometri Topologi Kombinert i en vegnettsmodell
Lineært referansesystem Kombinert i en vegnettsmodell

26 Vegnettsnivåer


Laste ned ppt "Harald Wethal Statens vegvesen, Vegdirektoratet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google