Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Nasjonal vegdatabank Harald Wethal Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Nasjonal vegdatabank Harald Wethal Statens vegvesen, Vegdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Nasjonal vegdatabank Harald Wethal Statens vegvesen, Vegdirektoratet

2 2 Nasjonal vegdatabank Hvorfor NVDB  Brukerundersøkelse  Umoderne system –Karakterbasert grensesnitt –Tungt å ajourholde vegnett og fagdata –Ønske om bedre muligheter for presentasjon og analyse

3 3 Nasjonal vegdatabank Hvorfor nasjonal  Data om europa-, riks- og fylkesveger  Data om kommunale veger  Data om private veger  Holdeplasser –Veg –Bane –Sjø –Luft

4 4 Nasjonal vegdatabank Leverandører

5 5 Nasjonal vegdatabank Milepæler Akseptanse fase M5 15.10.01 M0 01.05.01 Feb 05 Spesifiserings- fase Godkjennings fase Realiseringsfase M1 Juni 04 M2 Okt 04 M3 Oppstart Spesifiseringsfase godkjent Installasjonsdag Akseptansedag Leveransedag

6 6 Nasjonal vegdatabank Milepæler MilepælBeskrivelsePlanlagt dato Ferdig dato Kommentar D1Klient grensesnitt (API)03.12.02 Levert D2Utvalgsdialog og NVDB Innsyn. GUI. Vegnettseditor 14.02.03 Levert D3Vegnettseditor, NVDB Innsyn, Oppdateringsdialog 09.05.03 Levert D4Vegnettseditor, NVDB Analyse, Rapporter (design) NVDB web (design) 27.06.03 Levert D5AVegnettseditor (nettverk) NVDB Analyse (Utvalg og Oppdatering. Rapporter. Kvalitetssystem, Historikk 17.10.03 Levert D5BFlere topologiske nivåer12.12.03 D5CFerdigstilling av rapporter og grunnsystem, utvalgsdialog og NVDB Studio 26.03.04 D6Ferdigstille web, initiell fylling og Visbilde (Vidkon) 04.06.04 D7Nyhetstjeneste, skiltkomponent, import og eksport 22.10.04

7 7 Nasjonal vegdatabank  Statens vegvesen  Statens kartverk  Kommunene Prosjektdeltakere

8 8 Nasjonal vegdatabank Noen fakta  20 persons fra Ementor  10 personer fra 3 underleverandører  >50 personer fra Vegvesenet  5 års varighet  Utvikles på Linux, flyttes til Sun  Kostnader > 100 mill NOK

9 9 Nasjonal vegdatabank  Trafikk (ÅDT) –Tellepunkter –Klimastasjoner  Aksellast  Dekke –Spor –Skade –Jevnhet –Vegdekke –Vedlikeholdsstrekninger  Bæreevne  Ulykker  Kurvatur  Fartsgrense  Vegbredder  Underganger- og tunneler  Miljødata –Luft- og støy –Fasadedekning –Landskap  Vegutstyr –Rekkverk, støyskjerm, skilt, kummer, murer o.l. Fagregistre i VDB

10 10 Nasjonal vegdatabank  Planlegging og prosjektering –Samordnet areal- og transportplanlegging (NTP) –Rutevis planlegging –Planlegging etter Plan- og bygningsloven  Vedlikehold av vegnettet –Fordeling av vedlikeholdsmidler –Planlegging av ulike tiltak Funksjonsavtaler og -kontrakter  Miljøtiltak –Luft- og støyforurensning –Landskapsestetikk  Trafikksikkerhet –Statistikkdata Intern bruk

11 11 Nasjonal vegdatabank  Offentlige etater og myndigheter –Kommuner, fylkeskommuner –Departement –Politi og lensmenn –Statistisk sentralbyrå –Statens kartverk –Forsvaret  Transportnæringen  Konsulenter  Forskningsinstitusjoner  Organisasjoner Ekstern bruk

12 12 Nasjonal vegdatabank Standardisering - organisering

13 13 Nasjonal vegdatabank Standardklienter

14 14 Nasjonal vegdatabank

15 15 Nasjonal vegdatabank

16 16 Nasjonal vegdatabank

17 17 Nasjonal vegdatabank

18 18 Nasjonal vegdatabank

19 19 Nasjonal vegdatabank Forsiden I Om NVDB I Hjelp NVDB Studio>> Nasjonal Vegdatabank Kart Rapport Eksport Ad hoc Søk Karttemaliste Tegnforklaring Tegning Vegident Vegstrekning Adresse Stedsnavn Eiendom Eier Regionvegkontor Distriktsvegkontor Trafikkstasjon....................

20 20 Nasjonal vegdatabank

21 21 Nasjonal vegdatabank

22 22 Nasjonal vegdatabank

23 23 Nasjonal vegdatabank  Standard rapporteringsverktøy (Oracle)  Standard rapporter  Egendefinerte rapporter  KOSTRA  Forretningsgrafikk Søk og rapportering

24 24 Nasjonal vegdatabank Spesialklienter  PMS  BRUTUS  NorTraf  STRAKS  ……

25 25 Nasjonal vegdatabank Vegen Geometri Topologi Lineært referansesystem Kombinert i en vegnettsmodell Vegnettsmodell

26 26 Nasjonal vegdatabank Vegnettsnivåer


Laste ned ppt "1 Nasjonal vegdatabank Harald Wethal Statens vegvesen, Vegdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google