Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NIJOS Svein Reid Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) Indikatorer Hvordan måle det som skjer?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NIJOS Svein Reid Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) Indikatorer Hvordan måle det som skjer?"— Utskrift av presentasjonen:

1 NIJOS Svein Reid Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) Indikatorer Hvordan måle det som skjer?

2 NIJOS Indikatorer 1. Hva er en indikator, og hvorfor trenger vi de?

3 NIJOS Indikatorer 2. Referanseramme for indikatorer 3. Hvordan formidle så folk forstår, og hvorfor? 4. Europa, hva skjer ? Og hva med Norge i Europa? 5. Norge, hva skjer ? Areal Areal  miljø Areal  miljø  Landskap

4 NIJOS Indikere; anvise, angi for å få informasjon om noe som er vanskelig å måle direkte En indikator har 3 grunnleggende funksjoner; forenkling kvantifisering kommunikasjon G. Tucker, 1997 1. Hva er en indikator og hvorfor trenger vi de? Aktivitet/Tilstand i Aksjemarked - Dow Jones indeks Mål på generell helsetilstand - kroppstemperatur

5 NIJOS Stor økning i antall miljøindikatorer de siste 10 år, økende… Mange indikatorer og stor variasjon - Behov for standardisering hvis man skal vinne gehør Initiativ for felles referanseramme for indikatorer - EEA (European Environment Agency - OECD 2. Referanseramme for indikatorer

6 NIJOS 2. Referanseramme for indikatorer D P S I R Driving force Pressure State Impact Response

7 NIJOS 2. Referanseramme for indikatorer D P S I R Driving force Pressure State Impact Response Sosial, økonomisk, demografisk utvikling i sammfunnet - adferd & prod.-mønstre

8 NIJOS 2. Referanseramme for indikatorer D P S I R Driving force Pressure State Impact Response > resulterende press på miljøet. f.eks. utslipp av svovel, tungmetaller

9 NIJOS 2. Referanseramme for indikatorer D P S I R Driving force Pressure State Impact Response > Tilstand i miljøet f.eks. artsmangfold i en skog, eller vannkvalitet i en innsjø

10 NIJOS 2. Referanseramme for indikatorer D P S I R Driving force Pressure State Impact Response > Endring i miljøet og konsekvens økt forurensing i innsjø> fiskedød > mennesker mister drikkevannskilde

11 NIJOS D P S I R 2. Referanseramme for indikatorer Driving force Pressure State Impact Response > Respons fra individer eller grupper (f.eks. miljøvernmyndigheter) på endringer i miljøtilstand

12 NIJOS D P S I R 2. Referanseramme for indikatorer Driving force Pressure State Impact Response Tvangstrøye ?

13 NIJOS Decriptive Indicators 2. Referanseramme for indikatorer Performance Indicators Efficiency Indicators DPSIR Mot et satt mål. Redusere CO2 – utslipp til 1990-nivå Effektivitet (pr pers) Avfall produsert pr person

14 NIJOS 3. Hvordan formidle så folk forstår? Hvis ikke, hva da ? vekker ikke gehør hos bestlutningstagere vekker ikke gehør hos media, og folk. - SELV om indikatoren viser noe relevant og viktig!! Påstand/Mål: ”En god indikator skal være tydelig forstått og akseptert av både forskere, offentligheten og beslutningstakere” ! Hva så ? ideologisk – Hvorfor lager vi indikatorer? Finansielt – Prosjektet nedprioriteres

15 NIJOS 3. Hvordan formidle så folk forstår? Tre ting på en gang, er det mulig da? Påstand/Mål: ”En god indikator skal være tydelig forstått og akseptert av både forskere, offentligheten og beslutningstakere” !

16 NIJOS 3. Hvordan formidle så folk forstår? Tre ting på en gang, er det mulig da? Påstand/Mål: ”En god indikator skal være tydelig forstått og akseptert av både forskere, offentligheten og beslutningstakere” ! - IKKE NØDVENDIGVIS ENKELT. Men det må i så stor grad som mulig være mulig!

17 NIJOS 3. Hvordan formidle så folk forstår? ”Å bygge en atombombe er kompliserte greier.” - Men kun noen få spesifiserte fagområder (Fysikk & Kjemi?) Klassisk vitenskap – fordypning et felt Komplisert Kompleks ”Å bygge gode og helhetlige indikator som inngår i f.eks miljøovervåking er en mer kompleks problemstilling” tverrfaglig tenkning og samarbeid - DPSIR – Kan romme bl.a. sosiologi, psykologi, sosialøkonomi, samfunnsvitenskaper, og mer trad. Naturvitenskaper

18 NIJOS Ulike fagtradisjoner, ulike begrep Å tørre begi seg ut på komplekse problemstillinger. Kultur for å gjøre karriere av å bevise at folk tar feil 3. Hvordan formidle så folk forstår? Kompleksitet  tverrfaglighet Noen problemstillinger

19 NIJOS Ulike fagtradisjoner, ulike begrep Å tørre begi seg ut på komplekse problemstillinger. Kultur for å gjøre karriere av å bevise at folk tar feil 3. Hvordan formidle så folk forstår? Kompleksitet  tverrfaglighet Noen problemstillinger Standardisersering – mer fruktbar informasjonsutveksling. Istedet for ”Alle på hver sin tue” Kvalifisert gjetning kanskje bedre enn ingenting Stadig økende etterspørsel etter integrert/tverrfaglig informasjon

20 NIJOS …Inndeling av indikatorer i hierarkiske nivåer, 2 eller flere Hierarkisk inndeling av indikatorer (kombinasjoner) ”Folkenivå””Folkenivå” ”Forskernivå””Forskernivå”

21 NIJOS 3. Hvordan formidle så folk forstår? …DPSIR er en mulig referanseramme …hierarkiske nivåer er en mulig innfallsvinkel

22 NIJOS 3. Hvordan formidle så folk forstår? …Viktigste er bevisstgjøring rundt tankegang om: ”En god indikator skal være tydelig forstått og akseptert av både forskere, offentligheten og beslutningstakere” ! ….Kindereggspørsmålet …DPSIR er en mulig referanseramme …hierarkiske nivåer er en mulig innfallsvinkel

23 NIJOS LUCAS : (Land Use and Cover Areal Survey) Viktigste system i dag for overvåking av arealbruk i EU 4. Europa, hva skjer ? Og hva med Norge i Europa? (Norge ikke med) Startet opp 2001 Et svar på problemet med sammenlignbarhet innen EU (NUTS) Multi-purpose. Generell arealbruk, miljø, jordrbruk, 10 000 18 *18km ruter i EU-dekkende rutenett 10 undersøkelsespunkter for hver rute, innenfor en 1500 m * 600 m rektangel sentrert i skjæringspunktene for rutene --> 100 000 undersøkelsespunkter Feltkontroll av undersøkelsepunktene (Vår) Intervju av bønder (Høst) - Romlig Skala : For Eurpoeisk sammenligning. Systemet tilatter fortetting for mer detaljert overvåking

24 NIJOS

25 4. Europa, hva skjer ? Og hva med Norge i Europa? Andre Nasjonale system: CS (UK) LIM (Sverige) NILS (Sverige) TERUTI (Frankrike) MAST (Spania) …og Norge: Tire ku 3Q - Treku - Tilstandsovervåkning og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap

26 NIJOS 4. Europa, hva skjer ? Og hva med Norge i Europa? Hva er fellestrekk ved alle disse overvåkingsprogrammene? Alle er utvalgsundersøkelser – sier noen om generelle trender ut fra et utvalg av representative flater Viss grad av feltkontroll og /eller datafangst i felt

27 NIJOS 4. Europa, hva skjer ? Og hva med Norge i Europa? Hva er fellestrekk ved alle disse overvåkingsprogrammene? Alle er utvalgsundersøkelser – sier noen om generelle trender ut fra et utvalg av representative flater Viss grad av feltkontroll og/eller datafangst i felt Norge ikke med i LUCAS, men… internasjonal arena i økende grad viktig - for eksempel i landbruket.. EU - WTO – idag subsidier/støtteordninger til jordbruket (12 milliarder). Må kunne kvantifisere ”Hvorfor” for å få aksept for en slik politikk

28 NIJOS Generell datarikdom i forhold til Europa 5. Norge, hva skjer ? Gode registere --> mulighet for kobling av registrene --> koordinatfesting - i særstilling, med muligheter få land er forunt. bl.a. GAB landbruksregister befolkning (folkeregister) F.eks. Produsjons og tilskuddregisteret (Statens Landbruks Forvaltning) - Brukes bl.a. for å angi arealet dyrket jord i drift - Fylkesnivå - Kommunenivå?


Laste ned ppt "NIJOS Svein Reid Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) Indikatorer Hvordan måle det som skjer?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google