Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muligheter for tilrettelegging Sosial- og helsedirektoratet Snart Student? Informasjon om høyere utdanning og funksjonsnedsettelse. September 2004. – men.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muligheter for tilrettelegging Sosial- og helsedirektoratet Snart Student? Informasjon om høyere utdanning og funksjonsnedsettelse. September 2004. – men."— Utskrift av presentasjonen:

1 Muligheter for tilrettelegging Sosial- og helsedirektoratet Snart Student? Informasjon om høyere utdanning og funksjonsnedsettelse. September 2004. – men er like aktuell i dag. Kan bestilles på nettet eller lastes ned som pdf-fil, 30 sider. Den er oversiktlig. Fra bruker til borger (NOU 2001:22). Tilstandsrapport over funksjonshemmedes barrierer på ulike samfunnsområder. Oppfølger: Full deltakelse for alle? Del 2. Sist oppdatert 25.06.2008. Politiske mål og føringer: Endringer i lovverket Kvalitetsreformen. Regel om at institusjonene skal ha et læringsmiljøutvalg og at arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at kravene i regelen overholdes. Læringsmiljøutvalge t har utarbeidet plan for tilrettelegging for funksjonshemmede studenter. Universell utforming Lov om utdanningsstøtte 2005. I lovteksten er tatt inn at utdanningsstøtteordningens formål er å bidra til like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold.

2 Muligheter for tilrettelegging Lov om universiteter og høgskoler § 4-3 punkt 5: Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.

3 Muligheter for tilrettelegging Faglige krav er hjemlet i forskrift til rammeplan og sier hva studenten må ha gjennomført og bestått for å få vitnemål. Det er viktig å merke seg at alle helse- og sosialfagutdanningene og lærerutdanningene har både teori og praksis som del av obligatoriske studier.

4 Muligheter for tilrettelegging Studier som kan gjennomføres selv om en bruker krykker eller rullestol: Sosionomutdanning (sosialt arbeid) Ergoterapeututdanning Lærerutdanning Bioingeniørutdanning Ingeniørutdanning Økonomisk og administrativ utdanning

5 Muligheter for tilrettelegging En bør ha fysisk styrke for å gjennomføre følgende studier: Sykepleierutdanning Vernepleierutdanning Fysioterapeututdanning Førskolelærerutdanning Radiografutdanning

6 Muligheter for tilrettelegging Svaksynt/blind – tunghørt/døv Kommunikasjon er sentral i alle studiene og utøvelsen av yrkene. Men det er også gode hjelpemidler. Her må en vurdere anvendelsen av hjelpemidler i forhold til yrkesutøvelsen. F.eks FM-anlegg kan være hensiktsmessig i en undervisningssituasjon, men ikke i en pleiesituasjon.

7 Muligheter for tilrettelegging Opptaket Kan søke om spesiell vurdering dersom en mener at vitnemålet ikke viser ”riktige” karakterer. Søknadsfrist: 1. mars Søknad til Samordna Opptak som vurderer om en er kvalifisert for opptak. Det er den enkelte institusjon som evt gir studietilbud. Betingelse: Søkers poengsum må ikke være lavere enn 3 poeng under studiets poengsum ved forrige opptak.

8 Muligheter for tilrettelegging Lov om universiteter og høgskoler § 4-3 punkt 2 g: Styret har ansvar for […] at lokaler, adkomstveier sanitæranlegg og tekniske innretninger er utformet på en slik måte at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen. Krav om universell utforming.

9 Muligheter for tilrettelegging Annen tilrettelegging Pedagogisk tilrettelegging Hjelpemidler Tilrettelegging kan gå så langt som ”det er mulig og rimelig” og ”må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium”


Laste ned ppt "Muligheter for tilrettelegging Sosial- og helsedirektoratet Snart Student? Informasjon om høyere utdanning og funksjonsnedsettelse. September 2004. – men."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google