Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tiltaksplan for forebygging av uredelighet i forskningen Fase II

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tiltaksplan for forebygging av uredelighet i forskningen Fase II"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tiltaksplan for forebygging av uredelighet i forskningen Fase II
Solveig Aas, rådgiver Forskningsadministrativ avdeling Universitetet i Oslo

2 Bakgrunn for prosjektet
Tiltaksplan gjelder for hele universitetet Forankret i dekanmøtet og i Forskningskomiteen Syv arbeidsgrupper jobbet videre med tiltakene Sluttføring og rapportering fra første trinn 5. februar 2007 Ny fuskesak- Rektor beslutter å forsere arbeidet Behov for skjerping og forbedret organisering av eksisterende systemer Økt fokus på UiOs rutiner Nye tiltak er nødvendig Sudbø-saken

3 Status og fremdrift for tiltaksplanen – Fase II
Utarbeidelse av ny Ph.d.-forskrift Vurdering av mandat, saksbehandlingsrutiner og oppgaver for Forskningsetisk utvalg Utarbeidelse av et system for dokumentasjon og lagring av forskningsdata Ferdigstilling av nettbasert Håndbok

4 Ny Ph.d.-forskrift og justeringer knyttet til dette
Utarbeidelse av ny PhD-forskrift ved UiO Økt fokus på etikk i PhD-programmet Krav om minimum ett år fra opptak til disputas Krav om avleggelse av minst 15 studiepoeng etter opptak Styrking av intern (UiO) veileders rolle Vedtas i Universitetsstyret 21. juni Arbeidet ses i sammenheng med videreutviklingen av kvalitetssystemet for ph.d.-utdanningen Ansvarlig i FA: Anne Marie Øveraas

5 Forskningsetisk utvalg ved UiO
Bakgrunn Verken universitets- og høyskoleloven eller forskningsetikkloven pålegger institusjonene å ha et forskningsetisk utvalg Status Opprettet av Styret i 2005, mandatet ble fastlagt og personer oppnevnt Utvalget har foreløpig ikke behandlet enkeltsaker om vitenskapelig uredelighet Vurdering av mandat, saksbehandlingsrutiner og oppgaver Vedtas i Universitetsstyret 21. juni Justere mandat og saksbehandlingsregler i enkeltsaker Vurdere forholdet til Det nasjonale granskningsutvalget Vurdere forholdet til Den sentrale klagenemnd ved UiO – studiesaker Utvalgets rolle som rådgiver og pådriver Vurdere om det er behov for en Ombudsmann for forskningsetiske saker

6 Pilotforsøk – dokumentasjon og lagring av forskningsdata
Utkast til prosjekt- og ressursplan vil bli utarbeidet av professor Per Grøttum og USIT- direktør Lars Oftedal Mandat og prosjektplan vil forankres i styret Avsatt 2 mill. til arbeidet i USIT Pilotfasen vil løpe frem til sommeren 2008 Implementering på institusjonsbasis tidligst i 2009 Prioriterte oppgaver: Tilleggsdokumentasjon i FRIDA NSD datapakke – utvikling av prototyp Nettbasert omgivelse for forskning

7

8

9

10 Nettbasert håndbok Etiske og juridiske rammer for forskningen
Grensedragning mellom etikk og forskningsmetode Grensedragning mellom etikk og HMS Ulik praksis og retningslinjer på forskjellige forskningsområder Skal være en praktisk rettledning for forskeren Hva forskeren skal og bør gjøre Redigeringsarbeid pågår: Avklare om enkelte spørsmål fordrer vedtak i rektorat eller styret Første utkast klar før sommeren

11 Foreløpig disposisjon av Håndboken
Generelle tema Roller og ansvarsfordeling Etiske retningslinjer Relevant regelverk Oppdrag Immaterielle rettigheter - IPR Avsløring av forskningsfusk Mandat for UiOs forskningsetiske utvalg Et prosjekts liv Prosjektutvikling Driftsfasen Prosjektavslutning Publisering

12 1. Prosjektutvikling Forskningsetiske retningslinjer
Forskere skal gjennom FRIDA bekrefte offentlig å følge de forskningsetiske retningslinjene innen faget Pilotforsøk med registrering i personmodulen Innhenting av nødvendige godkjenninger Alle offentlige tillatelser og kontrakter vedrørende forskingsprosjektet skal dokumenteres i FRIDA Pilotforsøk med registrering i prosjektmodulen

13

14 2. Driftsfasen Føring av sertifisert laboratorieprotokoll
Forslag til retningslinjer er utarbeidet Hjelpemiddel for forskningen: Utvikling av dataverktøy/forskerWeb Standardisert, nettbasert omgivelse for prosjektarbeid Lagrings- og bearbeidsomgivelser for personsensitive data

15 Bruk av sertifisert laboratoriejournal
Forslag basert på praksis ved Institutt for medisinske basalfag, UiO Benyttes i eksperimentelle fag der det er relevant Skal dokumentere alt som er gjort i prosjektet Føres på en slik måte at andre kan gjøre forsøkene etter på samme måte og oppnå samme resultat Hvis forskningen gir resultater i form av patenter, er det også spesielle patent-juridiske krav til journalføring

16 3. Prosjektavslutning Rutiner for lagring av forskningsdata – alle fakulteter Datapakke til NSD Hvis en vitenskapelige publikasjon bygger på data som ikke finnes i publikasjonen skal det sendes en datapakke til NSD Datapakken skal inneholde det som trengs for å gjenskape resultatene. (Bakgrunn: NOU 2005:1) Forslag om fysisk deponi Råmateriale som ligger til grunn for en vitenskapelig publikasjon Vil ikke bli prioritert i denne omgang

17 4. Publisering Retten til å publisere Medforfatterskap
Forskeren selv – forskningens frihet Helseforetak: avgjøres av klinikksjef?? Medforfatterskap Forskere skal gjennom FRIDA avklare forholdet til Vancouver-reglene og om disse er fulgt hvis disse reglene er relevante Dette skal skje ved alle vitenskapelige publikasjoner Registrering i Publikasjonsmodulen: både tilslutning til Vancouver-reglene og referanse til NSD-datapakken UiO har utarbeidet skjema for forfatter/medforfatter-erklæring Adressering/kreditering UiO har utarbeidet adresseringsinstruks

18 Declaration describing the research contribution to a published research study
The University of Oslo has decided that all authors of any scientific publication shall give a description of their contribution to the article. The descriptions follow the recommendation from The International Committee of Medical Journal Editors (the “Vancouver Declaration”), see the three criteria for authorship below. Would you please fill out this form, and return it to … ________________________________________________________________ Authors: Title of the article: Corresponding author (if relevant): Project code (if relevant): ________________________________________________________________ 1. My contribution to conception and design, or development and analysis of a theoretical model, or acquisition of data, or analysis and interpretation of data: 2. My contribution to drafting the article or revising it critically for important intellectual content: 3. I have approved the version to be published: Any comments: Name: …………………….. ……………

19 Confirmation of research contribution to a published research study
________________________________________________________________ Authors: Title of the article: I have looked trough the declaration from the other co-authors declarations, and find the descriptions of their contribution in accordance with my view of the cooperation that has taken place: Name: …………………….. ……………


Laste ned ppt "Tiltaksplan for forebygging av uredelighet i forskningen Fase II"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google