Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tove Blix 23.06 Personal- og økonomiadministrativt arbeid ved Det medisinske fakultet Vurdering og organisering Utkast 23.06.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tove Blix 23.06 Personal- og økonomiadministrativt arbeid ved Det medisinske fakultet Vurdering og organisering Utkast 23.06."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tove Blix 23.06 Personal- og økonomiadministrativt arbeid ved Det medisinske fakultet Vurdering og organisering Utkast 23.06

2 Tove Blix 23.06 Prosess og fremdriftsplan –23.06 Lederforum. Sp om intervjuer; i-leder, kontorsjef ev. begge. Dato for intervjuer: 29. og 30.juni, 6, 7, 8, 9. eller 10. juli, 27. juli og videre fremover. Alle intervjuene bør være avholdt innen 10.08. –24.06 Administrativt ledermøte, info om prosessen samt om intervjuene.

3 Tove Blix 23.06 Prosess og fremdriftsplan –Representanter fra evalueringsutvalget, OPA og ØPA vil bli intervjuet så snart som mulig –26. eller 29. juni Informasjonsmøte med fagforeningene og ledende verneombud m.fl. om prosessen. –26. eller 29. juni. Møte med seksjonssjefene for økonomi- og personalseksjonen –01.07 Prosessen bør være ferdig ”designet” –20.08 Kartleggingen bør være avsluttet og vi har en konkret behovsanalyse –01.09 Status i forhold til hva kartleggingen har resultert i bør kommuniseres til alle involverte

4 Tove Blix 23.06 Prosess og fremdriftsplan –10.09 Innen denne dato avholdes en workshop (ev. over to dager) med aktuelle personer for å få frem forslag til konkrete tiltak. –20.09 Forslag til tiltak bør kommuniseres til alle involverte innen denne dato –01.10 Det må arbeides videre med detaljerte planer i forhold til de grep som skal tas, hvem dette involverer etc. –30.10 Rapporten må være ferdig –15.11 Møte med fagforeningene (info ev. drøftingsmøte avh. av behov) –15.12 Siste styremøte

5 Tove Blix 23.06 Involvering i prosessen u-ledelsen holdes løpende orientert dekanat involveres i de ukentlige møtene ev. ved behov i-lederne involveres gjennom lederforum kontorsjefene og seksjonssjefene involveres gjennom administrativt ledermøte seksjonssjefene for økonomi og personal involveres spesielt gjennom avtalte møter de ansatte på seksjonene involveres etter nærmere avtale med seksjonssjefene og fagfor. fagforeningsrepr. og vernelinjen involveres i hht. hva vi blir enige med

6 Tove Blix 23.06 Informasjon om prosessen vi oppretter en egen nettside med informasjon om prosessen, aktuelle dokumenter etc. Bjørn informerer universitetsledelsen, og Tove har ansvaret for all annen informasjon

7 Tove Blix 23.06 Andre oppgaver i henhold til mandatet: operasjonell støtte til seksjonssjefene i de aktuelle seksjonene i form av strategiske innspill. Oppfølging av dette punktet avtales med de aktuelle seksjonssjefene opprydding i prosjektporteføljen innen nyttår. Oppfølging av dette avtales med seksjonssjefen for økonomi


Laste ned ppt "Tove Blix 23.06 Personal- og økonomiadministrativt arbeid ved Det medisinske fakultet Vurdering og organisering Utkast 23.06."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google