Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer knyttet til praksisplasser i helsefaglige utdanninger Dekanmøtet Oslo, 6-7. juni 2011 Arnfinn Sundsfjord, dekan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer knyttet til praksisplasser i helsefaglige utdanninger Dekanmøtet Oslo, 6-7. juni 2011 Arnfinn Sundsfjord, dekan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer knyttet til praksisplasser i helsefaglige utdanninger Dekanmøtet Oslo, 6-7. juni 2011 Arnfinn Sundsfjord, dekan arnfinn.sundsfjord@uit.no Det helsevitenskapelige fakultet

2 18.07.20142 Nordlys 6. april 2011

3 Lovfesting av plikt til å ta imot og veilede studenter i praksisstudier 18.07.20143

4 Lovfesting av plikt til å ta imot og veilede studenter i praksisstudier 18.07.20144

5 UHRs rapport (2010) - praksisstudiene for helse- og sosialfagutdanninger (115 studieprogram/33 institusjoner) -utfordringer: Helsetjenesten er pålagt å ta imot og veilede studenter. Det er imidlertid store variasjoner med hensyn til hvordan det oppleves og praktiseres  Riktig antall og type praksisplasser Stabilitet og forutsigbarhet  Veilederkompetanse  Ansvar- og oppgavefordeling  Finansiering (veilederkostnader) Tre ganger mer praksis i grunnutdanningene i spesialisthelsetjenesten enn i kommunal sektor.

6 UHR 2010: «Å ha ansvar for noe som skjer på andres hjemmebane» «Utdanningene helt avhengig av praksisfeltets vilje og mulighet til å samarbeide» «Mangler mye på at praksisstudier er et opplevd fellesansvar» Utdanningsansvaret er ikke konkretisert. For eksempel har ikke spesialisthelsetjenesten et rapporteringskrav på omfang studenter og veiledning som gir uttelling i budsjettsammenheng Bruk av utdanningstilskuddet i spesialisthelsetjenesten Mangel på avtaleverk og samarbeidsarenaer  Nasjonalt, regionalt, foretak/kommuner, studieprogram

7 Styringslinjer, sektoransvar og lovverk Rammebetingelsene for praksisstudier i helse- og sosialfagutdanningene påvirkes av mange departement og lovverk 18.07.20147 Kilde: UHR rapport 2010

8 18.07.20148 Samhandlingsreformen avhengig av et kompetent helsepersonell Skal vi lykkes med å realisere helsepolitikkens mål må vi ha sikkerhet for følgende:  At det utdannes riktig omfang av de ulike typer helsepersonell og at utdanningen gir kompetanse som er tilpasset helse- og omsorgstjenestens krav…  Vi venter på Stortingsmelding om utdanning for bedre velferdstjenester – høst 2011 Kan den hjelpe oss?

9 18.07.20149 Rekrutteringsproblem - leger i kommunehelsetjenesten November 2010: 21 652 yrkesaktive leger, 4 942 fastleger/kommunelege Fra 2001: 22% økning leger i spes.helsetjenesten 8% økning fastleger Forgubbingsproblem - fastlegeordningen Kilder: Statistikk Dnlf 2010, Helsedirektoratet. Nøkkeltall for helsetjenesten 2009

10 18.07.201410 Regionale forskjeller: Andel fastlegelister uten (fast) lege. 2009 Oslo, Vestfold, Østfold, Rogaland, Hordaland: 0,0% Sogn og Fjordane : 7,0% Nord-Trøndelag : 15,8% Nordland : 18,3% Troms : 17,7% Finnmark : 6,3% Norge, gjennomsnitt : 4,1% Kilde: Helsedirektoratet. Nøkkeltall for helsetjenesten 2010

11 Eksponer dem for det du vil de skal velge – med kvalitet Fremtidig arbeidssted påvirkes av hva studentene eksponeres for ”Catch them young and treat them nice” Kilde: Dagbladet 31 mai 2010

12 18.07.201412 Konsekvenser for helseprofesjonsutdanningene Nye læringsarenaer  Større og mer differensiert bruk av primærhelsetjenesten Samhandlingskompetanse – felles kunnskaps- og systemforståelse  Flerfaglig utdanning på naturlige arenaer Revisjon av studieplaner – koordineres med Kvalifikasjonsrammeverket Legeutdanningen: grunnutdanning og videre- og etterutdanning må samordnes

13 Kostnader allmennlege/kommunehelse- tjeneste for profesjonsstudiet medisin Totale kostnader allmennmedisin (praksis + sensur)  UiO: kr 8 220 000/204 = kr. 40 000/student  UiB: kr 2 512 000/160 = kr. 16 000/student  NTNU: kr 8 276 000/120 = kr. 69 000/student  UiT: kr 6 723 500/100 = kr. 67 000/student Ukesutgifter for utplassering i 5. og 6. studieår er sammenlignbare (2009/2010)  UiO: 6 uker i 5 studieår á kr 4559 (N=204)  UiB: 4 uker i 6. studieår á kr 3682 (N=160)  NTNU: 6 uker i 6. studieår á kr 4800 (N=120)  UiT: 8 uker i 5. studieår á kr 6875 (N=100) Kilde: Utdanningsmøte medisin 2010

14 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (Prop. 91 L) Samhandling og klare ansvarsforhold mellom helse- og utdanningsmyndigheter. HOD  Felles forskrift om undervisning og praktisk opplæring i kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten?  Endring i fastlegeforskriften – skal studentundervisning inngå i funksjonskravet til offentlig legearbeid? KDs arbeid med Stortingsmelding om utdanning for bedre velferdstjenester  Skal kommunene pålegges et sørge for ansvar ?  Samarbeidsplikt kommuner – utdanningsinstitusjoner? 18.07.201414

15 Tiltak – gjennom KDs stortingsmelding? Bedre og mer samordnet lovverk  Tydeligere undervisningsansvar i kommunal og fylkeskommunal sektor. ”Sørge-for-ansvar”?  Å delta i praksisundervisning må være en integrert del av de offentlige forpliktelsene med det er å være fastlege Styrke samarbeid og avtaleverk mellom utdanningsinstitusjoner og praksisfelt  Avtaleverk på ulike nivå Finansiering av praksisstudier  Gode praksisstudier forutsetter finansiering  ”Pengene følger studenten”

16 Du skal ikke klistre fine øyeblikk opp på veggene i tankene og forgylle den med lengselen din. Du skal kjøre spettet hardt innunder arrete hverdager og vippe dem opp. En etter en. Det er derfor livet har deg på mannskapslista Kolbjørn Falkeid


Laste ned ppt "Utfordringer knyttet til praksisplasser i helsefaglige utdanninger Dekanmøtet Oslo, 6-7. juni 2011 Arnfinn Sundsfjord, dekan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google