Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UiO – Forskningsadministrativ avdeling - 2007 FRIDA som felles forskningsdokumentasjonssystem for universiteter og helseforetak ? - Rapportering av vit.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UiO – Forskningsadministrativ avdeling - 2007 FRIDA som felles forskningsdokumentasjonssystem for universiteter og helseforetak ? - Rapportering av vit."— Utskrift av presentasjonen:

1 UiO – Forskningsadministrativ avdeling - 2007 FRIDA som felles forskningsdokumentasjonssystem for universiteter og helseforetak ? - Rapportering av vit. publikasjoner - Rutiner for kvalitetssikring av forskningen v/Forskningsdirektør Terje Mørland, Universitetet i Oslo Nasjonalt fakultetsmøte i medisin, 30. mai 2007

2 UiO – Forskningsadministrativ avdeling - 2007 Rapportering av vit. publikasjoner Utgangspunkt Både KD og HOD har innført resultatbasert finansiering basert på vitenskapelig produksjon Riktig dimensjonert er dette en god insentivordning for begge sektorer Stor samarbeidsflate med mange felles ansatte gir behov for harmonisering av tellekantsystemet mellom sektorene

3 UiO – Forskningsadministrativ avdeling - 2007 Rapportering av vit. publikasjoner Behov for harmonisering mellom KD og HOD Samme økonomiske uttelling per publikasjon Samme rapporteringsspesifikasjoner/-prinsipper (adressering, tellende publikasjoner, nivåinndeling etc.) Samme tekniske rapporteringssystem

4 UiO – Forskningsadministrativ avdeling - 2007 Rapportering av vit. publikasjoner FRIDA som felles rapporteringssystem – status KD og HOD har bedt universitetene og helseforetakene om å arbeide for at helseforetakene kan ta i bruk FRIDA Universitetene er positive til at helseforetakene tar i bruk systemet Helseforetakene og HOD har stilt krav som universitetene foreløpig ikke har imøtekommet (helseforetakene inn på eiersiden, overgang fra adskilte baser til én felles database)

5 UiO – Forskningsadministrativ avdeling - 2007 Rapportering av vit. publikasjoner FRIDA som felles rapporteringssystem - Forslag til å komme videre Umiddelbart: Helseforetakene inviteres til å ta i bruk FRIDA slik systemet foreligger og får representasjon/observatør i FRIDA-styret. Videre: –FRIDA blir et nasjonalt system som driftes av et uavhengig organ underlagt KD –Behov for endring i funksjonalitet / tekniske forhold utredes raskt

6 UiO – Forskningsadministrativ avdeling - 2007 Rutiner for kvalitetssikring av forskningen Hva menes med kvalitetssikring her? Sørge for ”God vitenskapelig praksis”, dvs. at ansatte følger norsk lov og etiske standarder på eget fagfelt I utgangspunktet ingen forskjell mellom universitet og helseforetak. Institusjonen har et ansvar i begge sektorer. Derfor all grunn til å se på mulige fellesløsninger mellom sektorene også her.

7 UiO – Forskningsadministrativ avdeling - 2007 Rutiner for kvalitetssikring av forskningen Sudbø-saken Økt fokus på UiOs rutiner Behov for bevisstgjøring, skjerping, og organisering av eksisterende regelverk og rutiner Ny fuskesak- Rektor beslutter å forsere arbeidet Behov for noen få nye rutiner Tiltaksplan – felles løft for hele UiO fra september 2006 Forankret i dekangruppen og i Forskningskomiteen Fase1: Syv arbeidsgrupper i sving fram til februar 2007 Fase 2: Fire konkrete delprosjekter, avsluttes formelt juni 2007 Bakgrunn: Tiltaksplan for å forebygge vitenskapelig uredelighet ved UiO

8 UiO – Forskningsadministrativ avdeling - 2007 1.Utvidelse av Forskningsetisk komités rolle og mandat - og etablering av 10 bud for god forskningsskikk 2.Ny Ph.d.- forskrift og intensivering av arbeidet med kvalitetssystemet for doktorgradsutdanningen 3.Håndbok med etiske og juridiske tema 4.Etablering av system for dokumentasjon og lagring av forskningsdata (Pilot igangsettes høsten 2007) Viktig prinsipp ved UiO: Minst mulig kontroll og byråkrati. Fokus på tilrettelegging. Rutiner for kvalitetssikring av forskningen Bakgrunn: Tiltaksplanens fase 2 med fire konkrete delprosjekter

9 UiO – Forskningsadministrativ avdeling - 2007 Rutiner for kvalitetssikring av forskningen System for dokumentasjon og lagring av forskningsdata = IT-tiltak for å fremme god vitenskapelig praksis Pilotprosjekt ved UiO fra høsten 2007 Mulig full utrulling ved UiO ultimo 2008 hvis vellykket Mulig at andre universitet og helseforetak også henger seg på?


Laste ned ppt "UiO – Forskningsadministrativ avdeling - 2007 FRIDA som felles forskningsdokumentasjonssystem for universiteter og helseforetak ? - Rapportering av vit."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google