Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arne Jakobsson. Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og helsefag Open access : offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjenegelig!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arne Jakobsson. Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og helsefag Open access : offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjenegelig!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arne Jakobsson. Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og helsefag Open access : offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjenegelig! Arne Jakobsson Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotek for medisin og helsefag 30 mai, nasjonale dekanmøtet

2 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag Open Access Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på Internett Forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag

3 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag Open access To veier til open access: Publisering i open access tidsskrifter, der utgiver velger å la sine tidsskrifter eller enkelte artikler være gratis tilgjengelige på Internett BioMed Central Public Library of Science (PLoS) Springer Open Choice, med flere –Publiseringsavgift eller nasjonal/institusjonell avtale –Krever forandring i publiseringsmønstret Egenarkivering i åpne publiseringsarkiv –Krever ingen forandring i publiseringsmønstret –Forfatter overfører i dag uten grunn enerett til å publisere sine artikler til forlagene Det finnes i stort sett ingen opphavsrettslige hindre eller unnskyldninger for ikke å egenarkivere!

4 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag Retningslinjer for Open Access Tunge institusjoner vedtar nå i hurtig tempo retningslinjer som krever at vitenskapelige artikler gjøres tilgjengelige i Open Access –The Scientific Council of the European Research Council –The European Research Advisory Board (EURAB) –Welcome Trust –Fem av The Research Councils UK, inkl. Medical Research Council

5 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag Medical Research Council (MRC) UK. Guidance on open and unrestricted access to published research From 1 October 2006, the MRC will require that, for new funding awards, electronic copies of any research papers that have been accepted for publication in a peer-reviewed journal, and are supported in whole or in part by MRC-funding are deposited at the earliest opportunity – and certainly within six months - in PubMed Central (PMC). When UK PubMed Central (UKPMC) is established*, the requirement will be to deposit papers in UKPMC. This guidance is based upon that of the Research Councils UK.Research Councils UK

6 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om eit informasjonssamfunn for alle. Innst.S.nr.158 (2006-2007) Forslag fra komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet: –Stortinget ber Regjeringen utrede mulighetene for og kostnadene ved frikjøp av resultater av offentlig delfinansiert forskning, som i dag publiseres i lukkede betalingsdatabaser, etter modell av arbeidet med dette innenfor EUs eContentplus-program Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre: –Stortinget ber Regjeringen utrede mulighetene for og kostnadene ved frikjøp av resultater av offentlig delfinansiert forskning, som i dag publiseres i lukkede betalingsdatabaser, etter modell av arbeidet med dette innenfor EUs eContentplus-program

7 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag Offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgengelig! ”… Universitets- og høgskolerådet anbefaler sine medlemsinstitusjoner å: opprette/videreutvikle institusjonelle, åpne publiseringsarkiv som kan gi et dekkende bilde av institusjonens forskning og som gir søkeadgang for alle (Brev til UHRs medlemsinstitusjoner 25.01.05)

8 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag

9 Evaluating Research Impact through Open Access to Scholarly Communication “It shows that articles self-archived by authors receive between 50-250% more citations …” Brody, T. (2006) Evaluating Research Impact through Open Access to Scholarly Communication. PhD, Electronics and Computer Science, University of Southampton. http://eprints.ecs.soton.ac.uk/13313/ http://eprints.ecs.soton.ac.uk/13313/

10 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag BioMed Central Fri publisering av artikler i 2006 i BMC for norske forfattere kom i stand gjennom et samarbeid mellom Helsebiblioteket, universitetene, Nasjonalt folkehelseinstitutt og flere høgskoler 44 artikler fra Norge (2005) 105 artikler fra Norge (2006) –de norske organisasjonene som var med, betalte til sammen 620.000 NOK –prisen vi på forhånd betalte for 2006 var basert på et estimat på 60 artikler Ingen avtale for 2007 –Kostnad 2007 – 1.600.000 kroner

11 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag Open Access tidsskrifter BioMed Central –175 tidsskrifter –Publiseringsavgift 1110 Euro (standard) (9.200 NOK) –Supporter membership UiO £4,477 (55.000 NOK) gir 15% rabatt (40 artikler breakeven) UiO 69 artikler i 2006 PloS (Public Library of Science) –8 tidsskrifter –PLoS Medicine 2500 USD (15.500 NOK) Springer Open choice –3,000 USD (18.500 NOK)

12 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag Hvem skal betale? Publisering en del av kostnaden for forskningen? Betalingsansvaret bør ligge hos de som finansierer forskningen?

13 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag Egenarkivering Egenarkivering handler ikke om å parallellpublisere en artikkel, men kun om å deponere og synliggjøre en så eksakt kopi som mulig av den av tidsskriftet aksepterte og publiserte artikkelen For medisin er det kun ønskelig å egenarkivere post- print eller utgivers originalversjon

14 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag Egenarkivering Oversikt over utgivers copyright policy og policy for egenarkivering finnes på Sherpa/Romeo listen I Sherpa/Romeo listen framgår det at store internasjonale utgivere som BMJ, Cambridge University Press, Elsevier, Kluwer, Nature, NEJM, Springer, Thieme, Wiley; –”author can archive post-print (ie final draft post-refereeing)” Flere andre utgivere er nå i ferd med å revidere sin policy for egenarkivering Bruk SPARC Author Addendum: http://www.arl.org/sparc/bm~doc/AuthorsAddendum2_1.pdf

15 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag

16 Egenarkivering av tidskriftsartikler FRIDA er nå komplettert med en modul for fulltekst innlevering av (d.v.s. egenarkivering av): –vitenskapelige artikler –oversiktsartikler –populærvitenskapelige artikler De universitetsansatte kan nå innlevere sine vitenskapelige elektroniske artikler via FRIDA med automatisk overføring til universitetenes åpne publiseringsarkiv Innleveringen kan skje når som helst Forskere må bare forholde sig til ett system – FRIDA

17 Arne Jakobsson. Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og helsefag

18 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag NORA – Norwegian Open Research Archives Nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv: et prosjekt under Norsk Digitalt Bibliotek, finansiert av ABM-utvikling Gjennom NORA er de lokale arkivene søkbare i et nasjonalt søkesystem. NORA høster nå 12 arkiver med 10 376 referanser til fulltekstdokumenter. –Forsvarets forskningsinstitutt (506) –Høgskolen i Agder (39) –Høgskolen i Hedmark (205) –Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (14) –Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (11) –Norges geologiske undersøkelse (NGU) (960) –Norges Handelshøyskole (BORA) (1377) –Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (DIVA) (820) –Universitetet for miljø og biovitenskap (81) –Universitetet i Bergen (BORA) (1320) –Universitetet i Oslo (DUO) (3980) –Universitetet i Tromsø (MUNIN) (429)

19 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag

20

21 Internasjonale søketjenester De lokale åpne institusjonelle arkivene, som støtter den internasjonale standarden Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting (OAI- PMH), høstes også av internasjonale søketjenester Den største søketjenesten er OAIster (http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/) som omfatter 11.682.009 referanser fra 777 åpne institusjonelle arkiv. (13.05.07)http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/ Google og Google Scholar Gjennom OAIster, Google og Google Scholar blir Norsk forskning synlig for omverden

22 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag Gjør norsk forskning synlig for omverden! De åpne publiseringsarkivene inneholder i dag få vitenskaplige artikler Gjennom publisering i Open Access tidsskrifter og egenarkivering bidrar du til at norske forskningsresultater : –blir åpent tilgjenglige nasjonalt og internasjonalt –får større gjennomslag –større bruk –og i akademisk forstand ”more academic impact” Det må skapes incentiver for publisering i Open Access tidsskrifter og egenarkivering i åpne institusjonelle arkiv –teknisk ukomplisert då innleveringen skjer via FRIDA


Laste ned ppt "Arne Jakobsson. Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og helsefag Open access : offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjenegelig!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google