Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse 1 Fremskriving av behovet for sykehustjenester Stein Østerlund Petersen SINTEF Helse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse 1 Fremskriving av behovet for sykehustjenester Stein Østerlund Petersen SINTEF Helse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse 1 Fremskriving av behovet for sykehustjenester Stein Østerlund Petersen SINTEF Helse

2 Helse 2 Beskrivelse av en metode for fremskriving basert på - Pasientdata (NPR) - Registrerte folketall (Statistisk sentralbyrå) - Fremskriving av folkemengden (Statistisk sentralbyrå) - Endring i behov for sykehustjenester (Faglig vurdering) - Endring i behandlingspraksis (Faglig vurdering) Metoden er ikke avhengig av personentydige data

3 Helse 3 Modellskisse Pasientdata Basisår Folketall Basisår Folketall Fremskrivingsår Mekanisk fremskriving Endring i behov Endret behandlings- praksis Simulert pasientpopulasjon Fremskrivingsår Andre forhold

4 Helse 4 Antall heldøgnsopphold pr. 1000 innbyggere. 10-års aldergrupper Norge. 1999-2003.

5 Helse 5 Antall heldøgnsopphold pr. 1000 innbyggere. Kjønn og 10-års aldergrupper Norge. 2003.

6 Helse 6 Gjennomsnittlig liggetid. Kjønn og 10-års aldergrupper. Norge. 2003.

7 Helse 7 Sammenheng mellom aldersfordeling og innleggelser i sykehus Sammenheng mellom aldersfordeling og oppholdets varighet  Fremtidig aldersfordeling er et godt utgangspunkt for å dimensjonere fremtidig sykehustilbud, men dette må suppleres med forventet effekt av endring i behov endring i behandlingspraksis

8 Helse 8 Modellen baserer seg på 5 ulike scenarier Den viser konsekvensen av at scenariene oppfylles for alle pasienter 75 % av pasientene 50 % av pasientene 25 % av pasientene

9 Helse 9 Eksempel på scenario Elektive, ikke opererte pasienter innlagt i ikke-kirurgiske avdelinger Pasienter under 70 år med liggetid 0-2 dager: Behandles som dagpasienter Pasienter 70 år og eldre med liggetid 0-2 dager: Halvparten behandles som dagpasienter Pasienter som fortsatt har behov for innleggelse: Liggetiden reduseres med 25 %

10 Helse 10 Befolkningsendring 2003-2020. Ulike aldersgrupper. Norge. Prosent.

11 Helse 11 Beregnet sengetall. Mekanisk fremskriving.

12 Helse 12 2 300 senger tilsvarer det samlede sengetall ved Haukeland Ullevål St. Olav

13 Helse 13 Hva kan gjøres? Redusere liggetiden Øke belegget Mer dagbehandling Unngå unødvendige innleggelser Tilbud utenfor sykehus Øke sengekapasiteten Bedre folkehelsa!


Laste ned ppt "Helse 1 Fremskriving av behovet for sykehustjenester Stein Østerlund Petersen SINTEF Helse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google