Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Metylfenidat behandling for voksne pasienter med kombinert AD/HD og en rusmiddeldiagnose -En retrospektiv journalstudie -Sørlandet sykehus, Avdeling for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Metylfenidat behandling for voksne pasienter med kombinert AD/HD og en rusmiddeldiagnose -En retrospektiv journalstudie -Sørlandet sykehus, Avdeling for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Metylfenidat behandling for voksne pasienter med kombinert AD/HD og en rusmiddeldiagnose -En retrospektiv journalstudie -Sørlandet sykehus, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Ruspoliklinikken Psykologspesialist Else Staw Bachmann (ESB) 2006.

2 Bakgrunn Høy forekomst av AD/HD hos voksne alkohol og stoff misbrukere Voksne med AD/HD har dobbel så stor risiko for å utvikle rusproblemer Stor forekomst av AD/HD hos innsatte Pasienter med skadelig bruk eller avhengighet eksluderes vanligvis fra effektstudier med metylfenidat 2 Psykologspesialist Else Staw Bachmann

3 Målsetting Se nærmere på karakteristika og forløp hos pasienter med kombinert AD/HD og rusmiddeldiagnose over 1 år i metylfenidat-behandling 3 Psykologspesialist Else Staw Bachmann

4 Hvordan vi gikk frem 4 Psykologspesialist Else Staw Bachmann

5 Hva vi fant 5 Psykologspesialist Else Staw Bachmann

6 Hva vi fant..

7 Bakgrunnskarakteristika 7 Psykologspesialist Else Staw Bachmann AD/HD med rusmiddeldiagn. n = 36 AD/HD uten rusmiddeldiagn. n = 17 Kjønn: Menn: Antall Kvinner: Antall 28 (78 %) 8 (22 %) 10 (59 %) 7 (41 %) Alder. Gj.snitt (spredning)27 (19-44)32 (19-48) Bor alene uten partner/nettverk. Antall24 (67 %)3 (18 %) Viktigste inntektsgrunnlag:-Off.stønad -Arb.inntekt 27 (75 %) 4 (11 %) 8 (47 %) Kriminalitet (to eller flere dommer)19 (53 %)0

8 Bakgrunnskarakteristika fortsettelse ICD-10. Psykiske lidelser og atferds - forstyrrelser AD/HD med rusmiddel- diagnose n = 36 AD/HD uten rusmiddel- diagnose n = 17 F20-29: Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser 4 (11 %)2 (12 %) F30-39: Affektive lidelser (stemningslidelser) 23 (64 %)14 (82 %) F40-49: Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser 26 (72 %)7 (41 %) F50-59: Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer 1 (3 %)0 F60-69: Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne 12 (33 %)1 (6 %) F70-79: Uviklingshemming1 (3 %)0 F91-98: Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder 15 (42 %)2 (12 %)

9 Det var 11 pasienter som ikke startet i metylfenidat behandling Antall Tilbakefall til rus4 Død3 Somatisk helse1 Annet2 Ukjent1 Totalt11 9 Psykologspesialist Else Staw Bachmann

10 Rusbelastning 10 Psykologspesialist Else Staw Bachmann Rusgruppen n=36 Startet i metylfenidat - behandling n=25 Debut alder på rusmidler: Gj.snitt (spredning) 13 (9-39)14 (10-39) Sprøyter, antall32 (89 %)21 (84 %) Rusbelastning, antall: -skadelig bruk -avhengighet 9 (25 %) 27 (75 %) 8 (32 %) 17 (68 %) Multiple, antall Ett rusmiddel, antall 34 (94 %) 2 (5 %) 23 (92 %) 2 (8 %)

11 Rusbelastning Nytte i metylfenidat- behandling n = 8 Mindre nytte i metylfenidat- behandling n =17 Debutalder på rusmidler: Gj.snitt (spredning)17 (12-39)13 (10-18) Sprøyter,antall7 (87 %)14 (82 %) Rusbelastning,antall: -skadelig bruk -avhengighet 4 (50 %) 4 (23 %) 13 (76 %) Multiple, antall Ett rusmiddel, antall 7 (87 %) 1 (12 %) 16 (94 %) 1 (6 %) 11 Psykologspesialist Else Staw Bachmann

12 OPPSUMMERING/KONKLUSJON Heterogen gruppe 8/25 (32%) rapportere subjektiv god respons på metylfenidat behandling Alle åtte sto over 1 år i behandling Viktig med psykososial og individuell tilrettelegging i tillegg til behandling med metylfenidat Kanskje flere kunne hatt nytte av metylfenidat behandling 12 Psykologspesialist Else Staw Bachmann

13 Takk for oppmerksomheten! 13 Psykologspesialist Else Staw Bachmann


Laste ned ppt "Metylfenidat behandling for voksne pasienter med kombinert AD/HD og en rusmiddeldiagnose -En retrospektiv journalstudie -Sørlandet sykehus, Avdeling for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google