Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karriereområdet NJF 2014 Arbeidsdokument

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karriereområdet NJF 2014 Arbeidsdokument"— Utskrift av presentasjonen:

1 Karriereområdet NJF 2014 Arbeidsdokument icl@jus.no

2 Målgrupper Karrieretilbud Tilbud til «alle» opprettholdes/videreutvikles Nye tilbud/tjenester – prinsipper her?, «alle» eller spesielle grupper? «For deg som er ny i jobb» 1-3 år i arbeid – genial målgruppe? Informasjon /statistikk utmelding, tips til forebygging? Informasjon om hva medlemmene ønsker seg av «Karriere/livsfase» tilbud? Vet vi hva «Kunden ønsker seg»? «Kampanje» rettet mot bestemt målgruppe flere innmeldinger? Ref. Prioriteringsdokument 2014: for eksempel: Advokater/fullmektiger i privat sektor? Vil rekruttering/fastholding være områder den nye Fagsjefen Marked vil ha hovedansvar for? X x icl@jus.no

3 Oversikt eksisterende ressurser og aktiviteter Juristenes Utdanningssenter (utvide tilbud med kurs utover trad.jus kurs) Pensjonsrådgivningstjenesten Advokatkontoret Karrieretelefonen JusLink Mentorprogrammet Konferanser og arrangementer Advokat med coachbakgrunn i NJF – andre interne «Karrierefaglige ressurser»? Stress og balanseundersøkelsen - informasjonsdeling Arbeids-og livsnavigasjonsrapporten - informasjonsdeling X icl@jus.no

4 Synliggjøring av eksisterende aktiviteter og tilbud NJF nettsider, samle og strukturere tilbudene? «Bruke» erfaringer -uttalelser fra medlemmer feks Juristkontakt, fast spalte m karrierefokus/problemstillinger/case LinkedIn/FB/Twitter – utnytte mulighetene og være tilstede – informasjonsdeling/ Ideer: egen Karrierespalte, Nettrådgivning Intern informasjon, (26.mai allmøte om Karrieretjenestene/senteret) X x icl@jus.no

5 Eksterne samarbeidspartnere og leverandører AS3 – kurskalenderen/ Juristenes Utdanningssenter. Lederkurs bla Synliggjøre «kvalitetssikrede ressurser» og samarbeidspartnere på nettsidene - Utvide Karrieretelefontilbudet. Kompetanseoverføring til flere rådgivere Kurs/workshop med ulike tema: -arbeidsmarkedet, -cv/søknad/nettverk intervjuteknikk, selvledelse Profilanalyse med oppfølgings samtale? OPQ32 Etablere kontakt med Karrieresenteret UiO ( studenttilbudet) Psykologtilbud (nettpsykolog/webpsykologen + evt andre?) – andre helsetilbud/kurs/behandlere? Senter for Seniorpolitikk – etablere kontakt På litt sikt: Andre forbund/Akademikerne, «dele»/samarbeide? X icl@jus.no

6 Utvikling, flere typer aktiviteter Oppfølgingssamtaler, telefon og/eller F2F Karrierecoachingpakker, markedsføres via nettsider ( se gml notater, tilbud fra AS3) Overgangen fra student til arbeidsliv – smarte tilbud til denne gruppen? »Sett fra en leders ståsted» inspirasjonsseminar/paneldebatt?, kurs i selvledelse, kommunikasjon, coaching Kurs diverse (levert av samarbeidspartnere) Inspirasjonsforedrag/seminarer (samarbeidspartnere/interne ressurser) Organisere (etter hvert selvorganiserende) nettverksgrupper.- Tilby lokaler og innleder m tema/fokus på Karriere, gjerne på tvers av offentlig /privat sektor og fartstid i arbeidslivet Målsetning om å «klistre» aktivitetene til JusLink som digitalt omdreiningspunkt? X x icl@jus.no

7 Organisering og behov Løsning for egenbetaling fra medlemmer Karrieretjenester: manuell/nettbasert? Mål: på plass minimumsløsning i løpet av Q2- Q3? Karrieresenteret på nett Q3 Organisert rundt medlemmene som «kunder» Internt håndtering, administrativt- påvirkning på organisasjonen og ressursbehov – vurderinger? X x icl@jus.no


Laste ned ppt "Karriereområdet NJF 2014 Arbeidsdokument"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google