Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dynamiske hyllesignaturer Bjørn Tore Nyland IT-konsulent, Trondheim folkebibliotek.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dynamiske hyllesignaturer Bjørn Tore Nyland IT-konsulent, Trondheim folkebibliotek."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dynamiske hyllesignaturer Bjørn Tore Nyland IT-konsulent, Trondheim folkebibliotek

2 Dynamiske hyllesignaturer ● Det dreier seg om brukervennlighet. ● Det dreier seg om å gjøre det lettere for lånerne å finne fram i biblitoteket når de søker i bibliotekets database.

3 Hva er dynamiske hyllesignaturer? ● Hva i huleste er en «dynamisk hyllesignatur» ? ● Dynamisk vs statisk. ● Med hyllesignatur menes: hylleplass / oppstillingsinfo i databasen / deweynr. ● Hyllesignaturen forteller brukeren hvor boka står. ● Dynamiske hyllesignaturer vil befinne seg i databasen, ikke på ryggen av boka.

4 Hva er problemet med dagens hyllesignatur? ● Dagens hyllesignatur er statisk, f.eks. 839.82 Ibsen, 636.7 M ● Hyllesignaturen er i dag låst til katalogposten. ● Hyllesignaturen er fast og felles for alle avdelinger. ● Kategorisering medfører at dagens hyllesignatur ikke nødvendigvis forteller sannheten hvor boka egentlig står.

5 Hva er problemet med dagens hyllesignatur? ● Avdelingene har behov for ulike hyllesignaturer på samme bok. ● Brukeren må forholde seg til mange plasseringskoder. ● Dewey er ikke godt nok som nøkkel for å finne faglitteratur. ● Brukerne har vanskelig for å finne fram i biblioteket. ● Dagens løsning kompliserer behovet for kategorisering.

6 Kategorisering lager krøll... ● Kategorisering har gjort det vanskeligere for brukeren å finne fram i biblioteket, dersom databasen er brukerens utgangspunkt. ● Brukeren har fått langt flere koder og plasseringsopplysninger å forholde seg til.

7 Dagens postvisning

8 Hva ønsker vi å oppnå med dette? ● Et mer brukervennlig bibliotek. ● Færre koder for brukeren å forholde seg til. ● Lettere å finne fram i biblioteket. ● Gjøre det lettere å realisere kategorisering. ● Vi må forsøke å tilstrebe at brukeren kun har EN plasseringsnøkkel å forholde seg til. «EN!»

9 Slik fungerer dynamiske hyllesignaturer... ● Alle reolene i biblioteket merkes med nr. ● I databasen viser en dynamisk hyllesignatur hvilket «reolnr» boka står på. ● Eksempel: I dag viser databasen at boka står på «839.82 I», mens i framtida vil databasen vise at boka står på «Reol nr 15 – 839.82 I»

10 Slik fungerer... ● Klassifikasjon, katalogisering og kategorisering kan fortsette som før. Ingen forandring. ● Ryggmerking av boka fortsetter også uforandret. ● «Reolnr» vises bare i databasen. ● Reolene kan være merket med navn, istedet for nr. ● Eksempel: Boka står på «Reol Miljø – 636.7 M»

11 Hvordan realisere dette? ● Alle hyllesignaturer må flyttes fra postnivå til eksemplarnivå for bibliotek med flere avdelinger. ● En konverteringstabell sørger for å holde hyllenumrene oppdatert. ● Konverteringstabellen vedlikeholdes av bibliotekets ansatte. ● Reolnr må vises både i websøk og i TK-søk.

12 Konverteringstabellen kan se slik ut ● Faglitteratur med deweynr : 000 – 177 står på «Reol nr 1» 178 – 255 står på «Reol nr 2» 256 – 340 står på «Reol nr 3» osv... ● Skjønnlitteratur med ordningsord : Ab – Bi står på «Reol nr 29» Bj – Ca står på «Reol nr 30» Cb – Do står på «Reol nr 31» osv

13 Fordeler med konverteringstabell ● Enkel å vedlikeholde ● Enkelt å endre de dynamiske hyllesignaturene når bøker flyttes fra en reol til en annen. ● Vha tabellen får man lagt på d.h på alle bøker i biblioteket. ● Enkelt å gjøre unntak. ● Nye bøker får automatisk tildelt et hyllenummer.

14 Forslag til ny visning...

15 Andre «morsomme» ting man kan gjøre med dynamiske hyllesign... Kanskje kan dette også brukes til: ● sortering i innleveringsanlegg. ● automatisk utskrift av etikett for bokryggen. ● å gi melding på skjermen ved innlevering, om faktisk plassering. ● å redusere faren for feilplassering. ● å realisere selvbetjent innlevering. Istedet for nummerering, kan man sette navn på reolene, «Miljøhylle», eller bruke fargemerking.

16 Status ● «Dynamiske hyllesignaturer» er ennå ingen ferdig utviklet Bibliofil-funksjon, men vi håper dette blir utviklet i løpet av inneværende år. ● Kartfunksjonen «Bokas plassering i biblioteket» vil trolig danne grunnlag for realisering av dynamiske hyllesignaturer.

17 Videre framdrift ● Foreløpig er d.h på planleggingsstadiet i Trondheim. ● Sandefjord og Deichman er med? ● Hvis dette høres interessant ut for andre bibliotek, er det bare å ta kontakt.

18 Dett var dett... --- Spørsmål? Bjørn Tore Nyland Trondheim folkebibliotek bjorn.tore.nyland@trondheim.kommune.no


Laste ned ppt "Dynamiske hyllesignaturer Bjørn Tore Nyland IT-konsulent, Trondheim folkebibliotek."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google