Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dynamiske hyllesignaturer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dynamiske hyllesignaturer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dynamiske hyllesignaturer
Bjørn Tore Nyland IT-konsulent, Trondheim folkebibliotek

2 Dynamiske hyllesignaturer
Det dreier seg om brukervennlighet. Det dreier seg om å gjøre det lettere for lånerne å finne fram i biblitoteket når de søker i bibliotekets database.

3 Hva er dynamiske hyllesignaturer?
Hva i huleste er en «dynamisk hyllesignatur» ? Dynamisk vs statisk. Med hyllesignatur menes: hylleplass / oppstillingsinfo i databasen / deweynr. Hyllesignaturen forteller brukeren hvor boka står. Dynamiske hyllesignaturer vil befinne seg i databasen, ikke på ryggen av boka.

4 Hva er problemet med dagens hyllesignatur?
Dagens hyllesignatur er statisk, f.eks Ibsen, M Hyllesignaturen er i dag låst til katalogposten. Hyllesignaturen er fast og felles for alle avdelinger. Kategorisering medfører at dagens hyllesignatur ikke nødvendigvis forteller sannheten hvor boka egentlig står.

5 Hva er problemet med dagens hyllesignatur?
Avdelingene har behov for ulike hyllesignaturer på samme bok. Brukeren må forholde seg til mange plasseringskoder. Dewey er ikke godt nok som nøkkel for å finne faglitteratur. Brukerne har vanskelig for å finne fram i biblioteket. Dagens løsning kompliserer behovet for kategorisering.

6 Kategorisering lager krøll ...
Kategorisering har gjort det vanskeligere for brukeren å finne fram i biblioteket, dersom databasen er brukerens utgangspunkt. Brukeren har fått langt flere koder og plasseringsopplysninger å forholde seg til.

7 Dagens postvisning

8 Hva ønsker vi å oppnå med dette?
Et mer brukervennlig bibliotek. Færre koder for brukeren å forholde seg til. Lettere å finne fram i biblioteket. Gjøre det lettere å realisere kategorisering. Vi må forsøke å tilstrebe at brukeren kun har EN plasseringsnøkkel å forholde seg til. «EN!»

9 Slik fungerer dynamiske hyllesignaturer ...
Alle reolene i biblioteket merkes med nr. I databasen viser en dynamisk hyllesignatur hvilket «reolnr» boka står på. Eksempel: I dag viser databasen at boka står på « I», mens i framtida vil databasen vise at boka står på «Reol nr 15 – I»

10 Slik fungerer ... Klassifikasjon, katalogisering og kategorisering kan fortsette som før. Ingen forandring. Ryggmerking av boka fortsetter også uforandret. «Reolnr» vises bare i databasen. Reolene kan være merket med navn, istedet for nr. Eksempel: Boka står på «Reol Miljø – M»

11 Hvordan realisere dette?
Alle hyllesignaturer må flyttes fra postnivå til eksemplarnivå for bibliotek med flere avdelinger. En konverteringstabell sørger for å holde hyllenumrene oppdatert. Konverteringstabellen vedlikeholdes av bibliotekets ansatte. Reolnr må vises både i websøk og i TK-søk.

12 Konverteringstabellen kan se slik ut
Faglitteratur med deweynr : 000 – 177 står på «Reol nr 1» 178 – 255 står på «Reol nr 2» 256 – 340 står på «Reol nr 3» osv... Skjønnlitteratur med ordningsord : Ab – Bi står på «Reol nr 29» Bj – Ca står på «Reol nr 30» Cb – Do står på «Reol nr 31» osv

13 Fordeler med konverteringstabell
Enkel å vedlikeholde Enkelt å endre de dynamiske hyllesignaturene når bøker flyttes fra en reol til en annen. Vha tabellen får man lagt på d.h på alle bøker i biblioteket. Enkelt å gjøre unntak. Nye bøker får automatisk tildelt et hyllenummer.

14 Forslag til ny visning ...

15 Andre «morsomme» ting man kan gjøre med dynamiske hyllesign...
Kanskje kan dette også brukes til: sortering i innleveringsanlegg. automatisk utskrift av etikett for bokryggen. å gi melding på skjermen ved innlevering, om faktisk plassering. å redusere faren for feilplassering. å realisere selvbetjent innlevering. Istedet for nummerering, kan man sette navn på reolene, «Miljøhylle», eller bruke fargemerking.

16 Status «Dynamiske hyllesignaturer» er ennå ingen ferdig utviklet Bibliofil-funksjon, men vi håper dette blir utviklet i løpet av inneværende år. Kartfunksjonen «Bokas plassering i biblioteket» vil trolig danne grunnlag for realisering av dynamiske hyllesignaturer.

17 Videre framdrift Foreløpig er d.h på planleggingsstadiet i Trondheim.
Sandefjord og Deichman er med? Hvis dette høres interessant ut for andre bibliotek, er det bare å ta kontakt.

18 Dett var dett... --- Spørsmål?
Bjørn Tore Nyland Trondheim folkebibliotek


Laste ned ppt "Dynamiske hyllesignaturer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google