Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt Fagskoleråd Aud Larsen nestleder. Nasjonalt fagskolråd Initiert av KD Etablert april 2010 Første møte i desember 2010 Partssammensatt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt Fagskoleråd Aud Larsen nestleder. Nasjonalt fagskolråd Initiert av KD Etablert april 2010 Første møte i desember 2010 Partssammensatt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt Fagskoleråd Aud Larsen nestleder

2 Nasjonalt fagskolråd Initiert av KD Etablert april 2010 Første møte i desember 2010 Partssammensatt

3 Fagskolerådet skal: bidra til å utvikle rammer og strategier for fagskoleutdanningen som ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for yrkesrettet kompetanse og livslang læring. i vid forstand fremme fagskolenes samlede interesser som selvstendig del av utdanningssystemet og stimulere til samordning og samarbeid og kvalitetsutvikling av fagskoletilbudene arbeide for å fremme samarbeidet mellom de forskjellige aktørene på utdanningsområdet og bidra til at fagskoletilbudene fremstår som attraktive utdanningstilbud for arbeidslivet og studenter arbeide overfor regionale og sentrale myndigheter for å sikre fagskolene forutsigbare og tilfredsstillende økonomiske betingelser samarbeide om en god sammenheng mellom utdanningsnivåene bidra til synliggjøring av fagskoleutdanningen

4 Fagskolerådet skal videre: arbeide for faglig kvalitet og utvikling av fagskolesektoren gi råd til sentrale og fylkeskommunale myndigheter i aktuelle fagskolesaker vurdere behovet for og presentasjon av informasjon om fagskoleutdanning ivareta kontakt med arbeidslivet om behovet for og dimensjonering av fagskoletilbud arbeide for tilfredsstillende og forutsigbare rammevilkår for fagskoleutdanningene bidra til hensiktsmessig og fleksibel organisering av studiene og sikre gode studiebetingelser for studentene foreslå områder for forsøk, statistikk- og utviklingsarbeid og forskning innenfor fagskolesektoren fremme internasjonalisering av og i fagskoleutdanningen

5 Sammensetning: Forum for fagskoler 2 Norske fag og friskolers landsforbund/Kristne friskolers forbund1 Voksenopplæringsforbundet/Norsk forbund for fjernundervisning 1 Rådet for fylkeskommunale fagskoler 2 Kommunenes sentralforbund1 NHO 2 LO2 Utdanningsforbundet 1 Studentrepresentant1

6 Oppgaver så langt: Representant til NOKUTs styre Representant til utredning om utdanningsbehovet i brannvesenet Arbeid med Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Innspillgruppe til program på NOKUTs fagskolekonferanse Kompetansepolitisk møte i KD

7 Forts. oppgaver så langt: Representant til referansegruppe til St. melding ”Utdanning for velferdstjenester” Representant i Statistikkforum Titler/grader, også i et internasjonalt perspektiv Representant til Henvisningsgruppa


Laste ned ppt "Nasjonalt Fagskoleråd Aud Larsen nestleder. Nasjonalt fagskolråd Initiert av KD Etablert april 2010 Første møte i desember 2010 Partssammensatt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google