Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TrønderEnergi Kraft AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TrønderEnergi Kraft AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 TrønderEnergi Kraft AS
Turbinleverandøren som leverandør, ikke serviceprovider.....

2 TrønderEnergi Kraft AS vindkraftprosjekter
Engvikfjellet vindkraftverk

3 TrønderEnergi Krafts vindkraftverk
2 kraftverk i drift Valsneset 5 turbiner, 2006 Bessakerfjellet 25 turbiner, 2008 Samtlige er Enercon 2,3 MW Høy oppetid/tilgjengelighet fram til nå etter innkjøringstilpasningene Intens og langvarig masing for å få oppdatering på neste døgns planlagte tilgjengelighet til bruk i spotanmeldingen

4

5 TrønderEnergi Krafts vindkraftverk
Årlig middelproduksjon ca GWh Omtrent som forventet justert mhp vindstatistikk og tilgjengelighet Og mye bedre enn det kunne tyde på i tidlig fase Enercon har teknisk drift av begge anleggene Bessakerfjellet, opsjon på egen drift slår inn om år Styrer etter garantert tilgjengelighet Vedlikeholder mer eller mindre syklisk Ingen avtale med hensyn til vindforhold og stans

6 TEK-P`s utviklingsønske
Styrke egen ingeniør- og montørkompetanse Opp til tilsvarende nivå som vannkraftverk Leverandører er også inne med spesialkompetanse her TEK tror ikke vedlikeholdsteknikk og kompetansenivå er høyere eller mye avvikende fra vannkraftverk Redusere syklisk rutinestans av vindkraftverkene Små marginer ved 2,3MW, ca 1000 kr/time Må samordnes med vedlikehold i vannkraftanlegg Krever en god plan og en god ”plan B” for å kunne hentes ut Meeeget utfordrende logistikk Krever kanskje igjen at vi har suksess med et prosjekt som beskrives senere i seminaret..... Krever også et visst volum vannkraftvedlikehold i nært nok distrikt.

7 Muligheter TEK/NTE/Sarepta på Fosen/Ytre Namdal kan bli et område for en slik samdrift. Vedlikehold vind ved lite eller ingen vind Flere turbiner stanses samtidig, effektivt mhp HMS og sikkerhet ved at flere mannskaper er samtidig i området Nå observerer vi ofte en mann i tårnet - en på bakken.. stans av vannkraftverk når vanntap unngås eller er minimalt i elveverk øvrig vedlikehold når anleggene har betingelse for produksjon

8 Vi har større utfordringer med balansehåndteringen
Tabellen i neste lysbilde viser historien Men hittil i 2011 er volumet 41% 0,8 mill i mindreinntekt Utrivelig stort volum..... Tilgjengelighet hittil 2011 er 98 % Meget bra og sammenlignbart med vannkraftmaskinene våre

9 Balansekostnader TEK Vindkraft
Prod GWh Ubal.volum Elspotverdi MNOK Reg.kraft 2-pris/1-pris 2009 198 91 36,7 -2,9 -1,0 2010 165 84 78,2 -0,7 -4,0 - Fra 2010 ble det etablert en rutine med overføring av nye produksjonsplaner vind hver time til Statnett - Metoden benytter ingen prognoser men sier forrige time = kommende time - gir hittil i år i reduksjon mindreinntekt - Vi må kunne slå en slik metode med prognoser

10 Tilgjengelighet TEK Vindkraft
Tilgjengelighet Valsneset % Tilgjengelighet Bessaker 2009 97,6 97,4 2010 98,1 98,3 - Viser totalt antall timer med produksjon + timer med for lite vind i forhold til totalt antall timer i perioden ( NVE sin definisjon med unntak for timer med for mye vind som ikke inngår, lite relevant så langt )


Laste ned ppt "TrønderEnergi Kraft AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google