Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TrønderEnergi Kraft AS Turbinleverandøren som leverandør, ikke serviceprovider.....

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TrønderEnergi Kraft AS Turbinleverandøren som leverandør, ikke serviceprovider....."— Utskrift av presentasjonen:

1 TrønderEnergi Kraft AS Turbinleverandøren som leverandør, ikke serviceprovider.....

2 TrønderEnergi Kraft AS vindkraftprosjekter Engvikfjellet vindkraftverk

3 TrønderEnergi Krafts vindkraftverk 2 kraftverk i drift – Valsneset 5 turbiner, 2006 – Bessakerfjellet 25 turbiner, 2008 Samtlige er Enercon 2,3 MW – Høy oppetid/tilgjengelighet fram til nå etter innkjøringstilpasningene – Intens og langvarig masing for å få oppdatering på neste døgns planlagte tilgjengelighet til bruk i spotanmeldingen

4

5 TrønderEnergi Krafts vindkraftverk Årlig middelproduksjon ca 165 + 35 GWh – Omtrent som forventet justert mhp vindstatistikk og tilgjengelighet – Og mye bedre enn det kunne tyde på i tidlig fase Enercon har teknisk drift av begge anleggene – Bessakerfjellet, opsjon på egen drift slår inn om 2 - 3 år – Styrer etter garantert tilgjengelighet – Vedlikeholder mer eller mindre syklisk – Ingen avtale med hensyn til vindforhold og stans

6 TEK-P`s utviklingsønske Styrke egen ingeniør- og montørkompetanse – Opp til tilsvarende nivå som vannkraftverk Leverandører er også inne med spesialkompetanse her – TEK tror ikke vedlikeholdsteknikk og kompetansenivå er høyere eller mye avvikende fra vannkraftverk Redusere syklisk rutinestans av vindkraftverkene – Små marginer ved 2,3MW, ca 1000 kr/time – Må samordnes med vedlikehold i vannkraftanlegg – Krever en god plan og en god ”plan B” for å kunne hentes ut Meeeget utfordrende logistikk Krever kanskje igjen at vi har suksess med et prosjekt som beskrives senere i seminaret..... – Krever også et visst volum vannkraftvedlikehold i nært nok distrikt.

7 Muligheter – TEK/NTE/Sarepta på Fosen/Ytre Namdal kan bli et område for en slik samdrift. Vedlikehold vind ved lite eller ingen vind – Flere turbiner stanses samtidig, effektivt mhp HMS og sikkerhet ved at flere mannskaper er samtidig i området – Nå observerer vi ofte en mann i tårnet - en på bakken.. stans av vannkraftverk når vanntap unngås eller er minimalt i elveverk øvrig vedlikehold når anleggene har betingelse for produksjon

8 Vi har større utfordringer med balansehåndteringen Tabellen i neste lysbilde viser historien – Men hittil i 2011 er volumet 41% 0,8 mill i mindreinntekt Utrivelig stort volum..... Tilgjengelighet hittil 2011 er 98 % – Meget bra og sammenlignbart med vannkraftmaskinene våre

9 Balansekostnader TEK Vindkraft År Prod GWh Ubal.volum GWh Elspotverdi MNOK Reg.kraft MNOK 2-pris/1- pris MNOK 20091989136,7-2,9-1,0 20101658478,2-0,7-4,0 - Fra 2010 ble det etablert en rutine med overføring av nye produksjonsplaner vind hver time til Statnett - Metoden benytter ingen prognoser men sier forrige time = kommende time - gir hittil i år 200 000 i reduksjon mindreinntekt - Vi må kunne slå en slik metode med prognoser.......

10 Tilgjengelighet TEK Vindkraft År Tilgjengelighet Valsneset % Tilgjengelighet Bessaker % 200997,697,4 201098,198,3 - Viser totalt antall timer med produksjon + timer med for lite vind i forhold til totalt antall timer i perioden ( NVE sin definisjon med unntak for timer med for mye vind som ikke inngår, lite relevant så langt )


Laste ned ppt "TrønderEnergi Kraft AS Turbinleverandøren som leverandør, ikke serviceprovider....."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google